donderdag 26 april 2012

Massale rapportage van ongewone ervaringen

‘Uit enquêteonderzoek blijkt dat ongewone ervaringen massaal worden gerapporteerd. Mensen melden onder meer buitenlichamelijke ervaringen, helderziendheid, telepathie en voorschouw. Hoe reageren therapeuten, wetenschappers en filosofen? Hoe reageren de mensen die zulke ervaringen hebben, en met welke levensvragen brengen zij deze ervaringen in verband?’

In alle tijden en culturen rapporteren mensen buitengewone ervaringen. Deze ervaringen zijn voor veel mensen belangrijk voor de manier waarop zij zich oriënteren op zichzelf, hun medemens en de wereld waarin zij leven. Deze ervaringen zijn door wetenschap en filosofie (nog?) niet getemd. Ze worden in leerboeken voor psychologie- en filosofiestudenten nauwelijks of hooguit in voetnoten genoemd.

En als ze besproken worden overheersen reductionistische en betekenisonderdrukkende ‘verklaringen’. Wie desondanks in de wijsbegeerte naar deze ervaringen op zoek gaat, wordt niet teleurgesteld. Grote filosofen blijken zich er niet alleen mee bezig gehouden te hebben, maar er ook verrassende ideeën over te hebben.

Parapsychologie als spiritualiteit?

‘Spiritualiteit’ kan worden beschouwd als aandacht voor de diepte en reikwijdte van onze ervaring. In de middeleeuwen waren het mystici, in de Romantiek occultisten en kunstenaars, eind 19e eeuw de eerste psychologen en begin 20e eeuw de fenomenologie, die deze diepte en reikwijdte hebben proberen te redden voor het intellectuele discours. Het is aan deze denkers en stromingen te danken dat de hedendaagse filosofie überhaupt nog enige interesse heeft voor ‘spiritualiteit’, en niet volkomen is weggezakt in het cerebrale spierballenvertoon van de analytische wijsbegeerte.

Is het misschien mogelijk om de zogenaamde ‘common sense’, waarvan zoveel hedendaagse denkers zeggen uit te willen gaan, te ontgrenzen in de richting van een ‘uncommon sense’? Richten de uitzonderlijke menselijke bewustzijnstoestanden die de parapsychologie bestudeert niet evenzovele vragen aan de strakheid van de grenzen van het ‘normale’, ‘rationele’ bewustzijn?

Psychical Research: een verdwenen geschiedenis

Psychical research was historisch onderzoek: onderzoek naar buitengewone ervaringen die concrete mensen in hun levensgeschiedenis hebben meegemaakt. Het vak is nu zelf een historisch verschijnsel geworden: de belangstelling van wetenschappers en filosofen voor dit onderzoek is goeddeels verleden tijd, de bevindingen lijken te zijn vergeten.

Het is opvallend dat dit vergeten onderzoek, dat zo discontinu lijkt te zijn met de wetenschappelijke cultuur, zelf juist de discontinuïteit van het geheugen onderzocht. In een tijd waarin alles transparant moet zijn en we zogenaamd ‘over alle informatie beschikken’ zijn we ons niet meer bewust van de selectiviteit van ons geheugen. Misschien is psychical research toch een wetenschap voor de toekomst.

Bron: Godenenmensen.wordpress.com

woensdag 25 april 2012

Zijn wij afgeschermd van andere Dimensies

Wat is de reden waarom wij op Aarde afgeschermd zijn van de hogere sferen? Is deze bescherming nodig zodat wij hier in een hoger bewustzijn kunnen komen? Zijn wij afgeschermd van de Kosmos zodat wij hier op Aarde onze geestelijke achterstand en onze overgevoeligheid en negatieve gedachten op Aarde beter kunnen begrijpen? Als wij die hogere sferen zouden kunnen zien, zouden wij dan nog in staat zijn geweest om verder te gaan met ons leven? Om afgeschermd te zijn van andere levens is dit nodig? Deze afscherming is die nodig zodat wij hier in een Aards lichaam, onze levenslessen uit onze chakra's beter kunnen leren? Hebben wij alleen op Aarde chakra's? Als wij de negativiteit van onze lessen begrepen en losgelaten krijgen wij daarna meer weten en herinneringen terug? Zijn wij NU op Aarde voor het grote evolutieplan van 2012?

Het is goed dat wij van andere Dimensies zijn afgesloten, want anders zouden wij op deze Aardse 3de Dimensie gefrustreerd raken en niets kunnen leren. Dan zouden wij niet bij macht zijn om aandacht te geven aan onze huidige realiteit, dan zouden wij afgeleid worden door die andere realiteiten. Want ons DOEL op Aarde is, om onze eigen lessen te begrijpen en dan loslaten. Wij krijgen onze lessen gepresenteerd door onze ziel, het maakt onze ziel echt niet uit hoe wij onze eigen levenslessen leren, ZOLANG wij die lessen maar leren.

Wij zijn pas in staat om aan onze eigen zielengroei te werken, als wij de echte waarheid zien. Wij hebben in vorige levens geestelijke achterstand opgelopen, dit wordt nu op Aarde begrepen. Als wij schoon zijn, krijgen wij ruimte in onze herinneren en ons weten komt dan weer vrij. Voor 2012 hebben wij met ons allen onze 12 streng DNA geactiveerd en ook daarom komen er meer herinneringen en weten los. Onze ziel en geest/spirit horen en weten alles van ons en kunnen ons ook helpen, maar wij mogen dit wel zelf aan hen vragen. De bedoeling is dat onze Innerlijke Zelf, dat is onze MASTER CELLEN en Ziel en GEEST zich vrij voelen van al het negatieve. Dan zijn wij al weer terug bij de basis, waar alles ook eens begonnen is. Wij kunnen beginnen door alvast het negatieve denken los te laten.

Het begrijpen van andere levens heeft geen zin, die andere levens speelde zich af in een andere realiteit, in een ander tijdsperk, met een ander bewustzijn en met andere mentaliteit. Die levens waren in andere omstandigheden en er waren ook levens bij met hoogtes, maar ook met geestelijke achterstand. In sommige levens was deze afscheiding nog veel dichter als nu. Alles zit nog in onze DNA en ZIEL en in onze CHAKRAS daarom kunnen wij NU nog die achterstand of fouten begrijpen en dit wordt pas mogelijk als wij ons ZELF ook beter gaan begrijpen.

Werken aan onze persoonlijke MISSIE daar helpen wij ook de Aarde gelijk mee. Wij hebben allemaal ons eigen DOEL, dit is onze levenslessen te gaan begrijpen.

Wat wij nog mogen leren zit nog in onze chakra's, zie artikel, zijn onze chakra's in balans. Onze ziel helpt ons hierbij, lessen geven groeipijnen en zolang als wij die pijnen blijven voelen, dan begrijpen wij nog steeds iets niet en dan is die bepaalde chakra nog niet in balans en dit mogen wij zelf gaan begrijpen. Hebben wij al onze persoonlijke lessen geleerd, hebben wij de chakra's ook niet meer nodig. Dan zijn wij verlicht, Boeddha's en vele Meesters hebben dit ook zo gedaan. Zo zien wij dat wij dit ook kunnen doen, dit betekent, als wij onze lessen begrepen hebben, dat wij geen chakra's meer nodig hebben, al onze lessen zitten in onze chakra's. Daarna gaan de 8 Master cellen uit ons heiligbeen terug naar onze ziel en geest. Zo verlichten wij ons van karma, dit betekent verlicht zijn van al het negatieve dat bij onze lessen hoorde en dan los hebben gelaten. Onze innerlijke Zelf voelt zich dan eindelijk vrij en ongebonden en dit is teruggaan naar de basis.

Alleen hier op Aarde hebben wij chakra's nodig, in hogere sferen zit alles in de DNA en in de ZIEL opgeslagen. Wij mogen alles zelf veranderen dit kan niemand anders voor ons doen, verwacht niet voor je eigen fouten hulp vanuit de Hemel. Wij kunnen hier onze eigen hemel en onze eigen hel creëren, dit doen wij met onze eigen gedachten. Daarom kunnen wij ook niemand de schuld geven, want dit is wel eigen verantwoording, want het zijn toch echt onze eigen tekortkomingen.

De Aarde was voor de BIG BANG al in de 5de Dimensie, en de Aarde komt ook niet hoger dan de 5de Dimensie. Toen konden wij van de Aarde naar de hogere sferen en ook weer terug naar de Aarde gaan. Toen was er geen afscheiding van andere Dimensies nodig. De mens zelf heeft zichzelf en ook de Aarde zwaarder gemaakt. Als de Aarde terug in de 5de Dimensie is, is er ook geen afscherming meer nodig. Want dan heeft de mensheid begrepen, dat er een leer is waar wij in kunnen geloven. Een innerlijke tegenstrijdigheid in onze Ego ook veranderd kan worden door eerlijk naar ons zelf te durven kijken. De Aarde zelf verandert niet zoveel de eerste tijd, maar de mens is al aardig op weg zich te veranderen.

De Aarde is nog te zwaar, dit komt omdat er nog steeds mensen te zwaar zijn en daarom hebben wij nu ook nog steeds zwaardere Aardse lichamen nodig hier op Aarde. Het jaar 2012 wordt een belangrijk jaar en komt steeds dichter bij. Lang geleden werd er al gesproken dat de Aarde zou vergaan, maar de Aarde wordt juist NU lichter doordat de mensheid zelf LICHTER wordt. De Aarde heeft juist nu een sterkere energie, die nog nooit eerder op deze Aarde zo sterk is geweest. Dit betekent, dat er dan een cirkel van 50.000 jaar wordt afgerond in 2012, dan zijn wij allemaal weer terug in de 4de Dimensie van ons bewustzijn. Wij gaan ook alles beter begrijpen en dit maakt ons steeds lichter. Geestelijke groei bereiken wij met spirituele wijsheid, dit is met wijze positieve en logische gedachten. Al het negatieve neemt teveel plaats in onze DNA en ZIEL en daardoor waren onze herinneringen en ons weten ook afgesloten door al het negatieve. Verlicht jezelf van het negatieve, dan zijn wij vrij en ongebonden, dit geeft ons innerlijke rust.

Wij gaan deze EGO wijsheid begrijpen die voor dit tijdperk nog onbegrepen was door de normale mensen zoals jij en ik. Dit evolutionaire proces zal ook door de meeste mensen begrepen worden. Daarom zijn er ook zoveel mensen nu hier op Aarde. Daarom was de Aarde ook zo afgeschermd, voor alles is een goede reden. Deze menselijke evolutie is er ook om ons zelf beter te leren kennen. EGO dat zijn wij ZELF. Begrijpen wij dit EGO begrip, kijk op artikel EGO. dan, begrijpen wij ons zelf zoveel beter, daar gaat het om. Wij krijgen dan echt antwoorden uit ons zelf en dit is voor de mens nog moeilijk te aanvaarden, maar dit ligt aan ons zelf. Alleen diegene die echt IN zichzelf geloven, kunnen ook innerlijk horen.

Het is vooral WAKKER worden. Houden van onszelf is niet moeilijk, wees trots op jezelf, vind jezelf ook aardig. Eerlijkheid is ook niet zo moeilijk, zijn wij eerlijk dan zien wij ook onze eigen lessen die wij zelf nog mogen leren, want dan zijn wij eindelijk wakker geworden. Dan heeft onze persoonlijke MISSIE zeker kans van slagen voor onze eigen verlichting. Dit doen wij echt alleen voor onszelf.

Bron: Spiritualwisdom.nl via Star-People.nl

Akasha, het verenigd veld en de menselijke ervaring

Afbeelding

Met veel plezier keek ik uit naar ‘De Akasha Ervaring’ onder redactie van Ervin Laszlo (Ankh Hermes, 2010, 29,9 euro). Mijn verwachtingen werden waargemaakt, maar niet zoals ik gedacht had. Juist de mij onbekende schrijvers wisten me te raken met hun persoonlijke en soms heel herkenbare verhalen.

De basis van theorievorming in het boek is het verenigd veld. Dat is een volle ruimte, die universa voortbrengt die draaien om paren deeltjes en anti-deeltjes, en deze universa ook weer opslokt. Het verenigd veld vormt het potentieel voor gemanifesteerde krachtvormen als elektromagnetisme, zwaartekracht en de sterke en zwakke kernkrachten.

Het verenigd veld is vergelijkbaar met wat de oude Indiërs Akasha noemden. Een uitvloeisel van Akasha is de functie van ordenende bibliotheek met daarin alle vormen van gedachten, gevoelens, acties en ervaringen in ruimte-tijd. Je kunt hier toegang tot krijgen via eenheidservaringen dankzij de levensenergie (prana/chi/ki). Levensenergie zorgt ook voor de manifestaties of vormingen vanuit het verenigd veld.

Om het eenvoudig te zeggen: Akasha (de oermoeder) is het die (kinderen) voortbrengt dankzij de inwerking van de levensenergie (de oervader), uiteindelijk haar eigen manifestaties (kinderen) assimileert (opeet), maar de herinnering bewaart, om vervolgens opnieuw voort te brengen.

C.J. Martes, schrijfster, genezer en de vrouw achter de Akasha Field Therapy, beschrijft hoe ze voor het eerst heel bewust met het Akasha-veld in aanraking kwam. Ze vertelt dat ze rond haar vijfentwintigste depressief en agressief was. Ze voelde zich lusteloos en leefde, zoals ze dat zegt, in een schaduwwereld gevuld met leed uit eerdere jaren. Ze vocht voortdurend tegen zichzelf.

Op het dieptepunt hoorde ze een stem: ‘Je hebt geen pijn, je bent bezig te genezen.’ Martes dacht: dat kan ik niet alleen, dat genezen. Ze hief haar handen ten hemel, om het maar eens archaïsch te zeggen, en stelde zich open voor ‘eenieder die zou kunnen helpen’.

De kamer lichtte op, ze tintelde over haar hele lichaam, zag engelachtige wezens die haar probeerden te helpen en realiseerde zich dat deze altijd bij haar waren geweest. Dit noemt ze haar ‘ontwaken’.
‘Op slag werd mij alles duidelijk.’ Ze probeerde zich in te denken hoe genezen zou voelen en zag alles als een proces van heelwording, daardoor veranderde alles. ‘In korte tijd leerde ik meer over het leven dan in alle vijfentwintig jaar ervoor.’ Ook haar paranormale gaven uit haar jeugd ‘kwamen terug’.

Swami Kriyananda beschrijft in lijn daarmee hoe hij afstemming op het Akasha-veld leerde. Hij slaagde voor een lastig tentamen Grieks door zich resoluut voor te stellen: Ik ben een Griek. Hij stemde zich af op het Griekse bewustzijn, het bewustzijn waaruit de taal geboren was, en zei tegen zichzelf: ‘Nu wil ik in deze taal denken en ik accepteer de zinsbouw uit deze taal als goed en natuurlijk’, en slaagde vervolgens moeiteloos voor het tentamen.

Op deze wijze componeert de swami ook muziek in stijlen uit diverse cultuurgebieden. Hij biedt een gedachte aan het universum met zijn persoonlijke ‘formule’: ‘Als het moet worden gedaan, verleen mij dan toegang tot die specifieke “straal van kennis” die uitgaat van het Oneindige aangaande ongeacht wat er gedaan moet worden’.

Een andere zin die hij gebruikt: ‘Zelf kan ik het niet God, maar U kunt alles.’ Niet op de nederige katholieke manier van: ‘Ik ben niet waardig’ et cetera en ook niet trots, maar met een open hart.

Een andere waardevolle bijdrage aan het boek is van Christopher Bach, onder meer voormalig hoogleraar vergelijkende godsdienstwetenschappen. Hij ontdekte tijdens colleges er op den duur een groepsbewustzijn ontstond met achter de schermen een vorm van schoksgewijs meta-leren; studenten vingen als het ware het geleerde van anderen op en konden daardoor sneller door de stof.

De voorwaarden hiervoor zijn, concludeert Bach: een collectieve intentie, gefocust zijn in het kader van een emotioneel-sympathisch groepsproject, een project van langere duur en veelvuldige herhaling van het project in nagenoeg dezelfde vorm.

Maria Sági, gepromoveerd in de psychologie, gaat ook uit van de informatie-component in Akasha en gebruikt deze om op afstand diagnoses te stellen en te genezen. Ze stuurt en ontvangt ‘informatie’. Dat betreft vermoedelijk symbolen, waarvan de werking ook omgekeerd of geblokkeerd kan worden. Bij diagnose en behandeling gebruikt ze een combinatie van technieken van Erich Körbler (die werkte met een enkelvoudige pendel, de tensor, en een pendelkaart) en eigen methoden.

Uit wetenschappelijk onderzoek naar haar genezingsmethode met informatie blijkt dat haar hersenen lage deltagolven uitzenden en dat de hersenen van de patiënt in de test, met een vertraging van ongeveer twee seconden, hetzelfde golfpatroon dupliceerden. Ondertussen traden bij de patiënt de symptomen in verhevigde vorm op, daarna stabiliseerde diens toestand jarenlang.

Een samenvattende bijdrage komt van Masami Sainoji. Zij schrijft: ‘De gedachten, woorden en emoties die mensen van moment tot moment uitzenden, vormen een constante energiestroom die uitgaat van het lichaam en scheppingsvelden vormt welke zichtbaar zijn in allerlei kleuren, vormen en gedaanten.’

‘(…) Gedachten met een overeenkomstige frequentie verenigen zich tot een homogeen creatief veld rond de persoon die ze uitzendt. Als de verzamelde energie (…) een kritische massa bereikt en zich een uiterlijke omstandigheid voordoet die deze activeert, manifesteert zij zich in deze of gene vorm in het zichtbare domein.’ Bijvoorbeeld een gebeurtenis, een situatie, een ontmoeting met een persoon of woorden die iemand leest of hoort of opeens in zijn geest opduiken. ‘Daarna is het persoonlijke scheppingsveld uitgeput.’

De scheppingsvelden ontstaan door vereniging van gedachten. ‘Naarmate dit scheppingsveld verder blijft groeien, gaat het een steeds sterkere invloed uitoefenen op zijn wil, keuzes en gedragingen.’ Dus het krijgt een soort basale vorm van evoluërend bewustzijn. Hoe groter die velden zijn, des te sterker ze reageren op de gedachten die uitgaan van mensen op uiteenlopende plaatsen.

Masami Sainoji licht dit toe met een voorbeeld van een vrouw die jarenlang geringschattend over zichzelf dacht. ‘Elke keer als zo’n gedachte in haar geest opkwam, leidde dat tot de komst van overeenkomstige soorten energie uit grootschalige collectieve scheppingsvelden. (…) De instroom van deze energie dompelde haar onder in een toestand van intens verdriet.’

De remedie die Sainoji bedacht voor deze vrouw was positieve zelfbevestiging: ‘Gelouterde X, spirituele X. Hoe kunnen we jou bedanken? Moge er vrede op aarde zijn. Namens de mensheid bedanken wij de liefde van het universum voor het gelouterde bestaan van X.’

Samenvattend: als mensen zijn we als een mobiele telefoon voortdurend in contact met het netwerk. We ontvangen en zenden de hele tijd. Je denkbeelden en ontvankelijkheid bepalen de kanalen waarop je je afstemt. Door die afstemming heb je bewust of onbewust invloed op de ervaringen in je leven.

Na bewustwording hiervan, kun je je op andere kanalen afstemmen, zodat ook je leven verandert. Je wordt meer jezelf. Zo kun je genezen, en leren, spelen en creëren in jou voorheen ‘vreemde’ domeinen. Als je dat met andere mensen doet en herhaalt, kun je een gezamenlijk veld scheppen waardoor je samen sneller leert, ook van elkaar, door het toenemend bewustzijn van het collectieve veld.

Bron: Wereldgeheimen.nl

dinsdag 24 april 2012

DROMEN....Dromen zijn de beeldspraak van je ziel, ze komen voort uit je onbewuste.

Dromen zijn boodschappen die worden gegeven door het onbewuste aan het bewuste.
Het onbewuste gebruikt symbolen om u, als dromer, iets duidelijk te maken.

Een droom is een taal die bestaat uit symbolische beelden, een taal die vertaald kan worden, maar voor ieder mens een andere uitleg heeft.

Een droom uitleggen is een samenspel tussen de dromer en de droom uitlegger.

De meeste dromen zijn in kleur en in je droom kun je horen, zien, praten en zelfs ruiken, al komt het ‘zien’ het vaakst voor.

We dromen een aantal keren per nacht en is ongeveer 25% van de tijd dat we slapen.

Als iemand zegt dat hij niet droomt, zegt hij eigenlijk dat hij zich geen dromen herinnert.

De eerste droom die we hebben duurt vaak maar een paar minuten, maar de laatste droom van de nacht kan wel een half uur tot drie kwartier duren.


De eerste dromen van de nacht zijn vaak wat meer verbaal van aard en komen er eerder gedachten in voor dan beelden.
In de latere dromen spelen emoties meer een rol. Ook komen er waarschijnlijk meer kleuren in voor en dit zijn meestal ook de meest symbolische dromen en met een boodschap.

Voor meer info en of uitleg van een droom: http://www.praktijk-spiegeling.nl/

Wisdom of the Elders: The Time is Now (Video)Bron: Esotorietelelvisie

Wat is energie? (Video ENG)

Pheonyx is een leraar, healer en metafysische sjamaan dit de website theocgproject.com beheert. In een serie video’s zal hij over verschillende spirituele onderwerpen praten die van waarde zijn om je levenspad te kennen. Het is onderwerp waar hij in deze video over spreekt is energie ofwel Chi. Wat is het? Waarom is het? En hoe beïnvloed het de levens van mensen.Via: TheSpiritscience.net

donderdag 19 april 2012

Verhoog je trillingsfrequentie

Iedereen heeft een persoonlijke trillingsfrequentie die onthult wie je bent. De energiewereld van onze geest, onze gedachten en emoties worden vaak over het hoofd gezien, terwijl werkelijk alles in het leven doordrongen is van vibrerende energie.

In het boek Verhoog je trillingsfrequentie. Ontwikkel je persoonlijke kracht en intuïtie laat Penny Peirce niet alleen zien hoe je je persoonlijke trillingsfrequentie kunt vaststellen, maar ook hoe je die kunt verhogen. Door het vinden van je ‘kernfrequentie’ – de hoogst haalbare, meest natuurlijke persoonlijke vibratie – ben je in staat een helder bewustzijn te bewaren, weerstanden te verminderen en nieuwe talenten te ontplooien. Een verhoogde trillingsfrequentie brengt je in een nieuwe realiteit: je verbetert je relaties, vindt creatieve oplossingen voor bestaande problemen en bereikt een geheel vervuld leven.

Hieronder een voorwoord (van Michael Bernard Beckwith) uit het boek, en een bericht aan de lezer van Penney Peirce.Het boek dat je in handen hebt, is geen inerte materie. Het is meer dan papier waarop inkt is aangebracht in bepaalde lettertekens en vormen. De waarheid ligt dieper, veel dieper dan wat zichtbaar is voor onze ogen, tastbaar is voor onze handen en begrijpelijk is voor ons verstand. Het begint met de wijsheid op deze pagina’s die energetisch in jou resoneert, want die heeft ervoor gezorgd dat het boek jouw elektromagnetische veld is binnengekomen.

Dit energieveld duidt Penney Peirce aan met je ‘kernfrequentie’, jouw persoonlijke energievibratie. De woorden op deze pagina’s hebben ook een specifieke energietrilling, die afkomstig is van de kosmische intelligentie die het hele bestaan leven inblaast en in stand houdt. Deze pagina’s kunnen deugd en kracht op jou overbrengen. Als Penney de extatische dans beschrijft van geest en materie, zul je een verlangen gaan voelen om de stappen te leren van haar negen stadia van persoonlijke transformatie, zodat ook jij van deze dans kunt gaan genieten.

De wetenschap is het erover eens dat alles bestaat uit energie en dat energiesystemen bewustzijn hebben. De aarde draait, zo wordt ons verteld, binnen een oneindig elektromagnetisch veld. Alles neemt deel aan deze beweging, aan deze wervelende, pulserende en vibrerende energie. Het is opvallend dat wij kosmische energie gewoonlijk beschouwen als iets wat buiten ons bestaat, ergens ver weg in de ruimte. Maar die energie is in werkelijkheid hier aanwezig, in ons leven als individueel persoon en in de dampkring waarin wij bestaan.

Wij zijn ruimtelijke wezens die door ons leven en onze bewegingen een energetische invloed uitoefenen die tot in de verste uithoeken van het universum voelbaar is. Als we het dus hebben over energetische trilling, hebben we het niet over iets mysterieus dat ergens in de stratosfeer bestaat, maar over iets wat in onze persoonlijke ruimte te vinden is. Pierre Teilhard de Chardin, de bekende jezuïet en paleontoloog, noemde deze innerlijke ruimte de ‘innerlijkheid’, een begrip dat hij zelf bedacht om woorden te geven aan de relatie die hij ervoer met de natuur. Voor hem was de kosmos energetisch en ontwikkelde hij zich voortdurend in materiële complexiteit en bewustzijn.

Lees verder op: Happynews.nl

Aangenaam; Jan de bedelaar, uw spirituele leraar en Goeroe van vanavond!

Op een mooie zonnige dag werd mijn bewustzijn groter en ik kon mijn werkelijkheid vanuit een andere invalshoek belichten en had ook meer overzicht dan daarvoor. Het veranderd je kijk op het leven en wat jij eerst dacht dat waarheid was, ziet er nu ineens heel twijfelachtig uit. Telkens als je bewustzijn groter wordt - door de ervaring van levenslessen die je meekrijgt – mag jij in de boom der wijsheid een tak hoger klimmen, waardoor je veel meer kan waarnemen. Net zo lang totdat je de hoogste tak van de boom der wijsheid bereikt en dan pas kan zien wat werkelijk jouw waarheid is. Je ontdekt dat je onderdeel bent van de bron van alles dat is en dat op geheel gelijkwaardige wijze met andere goddelijke vonken, andere mensen die ook hier op aarde leven. Dit alles zonder rangen of standen of een zogenaamd hoger of lager energetisch niveau. Nu je tak voor tak naar boven bent geklommen - in deze boom der wijsheid - weet je pas dat alles èèn is en dat niemand hoger of beter is. Uit èèn geboren en dat we onderdeel van elkaar zijn.Dat we eigenlijk allemaal dezelfde energetische vermogens bezitten, maar de een herinnerd zich misschien iets meer dan de ander.

Spirituele leiders en Goeroes? Wie ben jij zelf dan?

Er zijn zo al vele zogenaamde Spirituele leiders en goeroes de revue gepasseerd en die kunnen zeker richting geven, inspireren of triggeren je pad van ascentie te bewandelen. Toch kom je er in de loop van tijd zelf wel achter – zeker als je op de hoogste tak van de boom van wijsheid alles werkelijk kan overzien – dat er een dunne scheidingslijn is tussen het ego van een aantal spirituele leiders en de mensen triggeren hun pad van ascentie te volgen. Ik ben me er zeer van bewust dat ik mij op glad ijs bevindt, maar het mag gezegd worden. Een aantal mensen zal zich hierin kunnen vinden en een aantal mensen zullen zich zeker aangesproken voelen in dit verhaal. Een spiegeling vogor ons allen en dat is voor mij zeker niet anders, want we blijven allemaal mens hier op de leerschool die aarde heet.

Op een aantal gelegenheden komen we mensen tegen die letterlijk de verhalen van anderen copieren en ze rondbazuinen of het van hen zelf is. Wat betekend dat men niet bij hun eigenlijke goddelijke zelf blijft en zo niet herinnerd wie ze werkelijk zijn. Dat er mensen zijn die weten dat ze bijvoorbeeld priester in Atlantis zijn geweest of de energie van spirituele grootheden uit het verleden zijn. Zich daar totaal in vast zetten omdat het ego dat eigenlijk zo mooi vindt en daar dan een taak in dit leven aan vast koppelen om daar helemaal in op te gaan. Maar zo ook hun pad van ascentie niet echt bewandelen in mijn optiek, er is echter alleen maar NU. We kunnen kijken in de toekomst en parallelle werkelijkheden zien, die toch niet vast liggen. We bepalen alleen maar NU waar we werkelijk heen gaan! We kunnen terug kijken naar onze levens die we gehad hebben en misschien zelfs op een stukje ervaring teren van toen. Tenminste als we het ons kunnen herinneren. Het zal ons hier niets brengen, want ondanks ik er van overtuigd ben dat de aarde het eindstation is -de universiteit van ascentie – we zouden allang geascendeerd zijn als we zo goed waren als ons ego ons doet denken.

Onderbewustzijn & Ego vs Liefde & Bewustzijn

Er zijn mensen met een hoge trilling, die halverwege de boom der wijsheid veel kunnen zien, maar zeker niet alles, al denkt hun ego van wel. Het Ego bespeeld dan het onderbewustzijn en men denkt dan zelf dat men vanuit liefde werkt, maar niets is minder waar. Mensen die zichzelf betitelen als Healer, Medium, paragnost, Goeroe, spiritueel leider, leraar notabene! Niet alles maar, een alles bepalend deel in de spirituele wereld werkt door deze betiteling met het EGO – en soms de drang naar geld, status en aanzien - denkt vanuit liefde te werken. Nu is mij ook wel duidelijk dat we in taal uitdrukken wat onze vaardigheden zijn, daar heb ik het nu niet over. Want hoe ga ik anders duidelijk maken dat ik jou een healing ga geven. Wat voor naam ga ik mezelf dan geven? “Aangenaam: Jan de Bedelaar, Uw spirituele Leraar, Goeroe van vanavond?”

Gelukkig zijn er ook een aantal mensen die hoog in frequentie zitten en – met grote tegenzin van het EGO – kleur durven te bekennen, omdat ze al zijn aangekomen op de hoogste tak van de boom der wijsheid. En daardoor nu pas hun onderbewustzijn onder ogen kunnen zien en beseffen dat er inderdaad geen hoger of lager vermogend niveau is en dat ze niet zijn voor wie ze zich uitgaven. Dat we niet naar buiten moeten zoeken, maar dat de waarheid diep van binnen zit in onszelf en dat we - door onze ervaringen in dit levensspel – mogen herinneren wie wij werkelijk zijn, met alle co-creerende vermogens die daarbij horen.

Jij bent het, niet die ander en toch zijn we het allemaal

In mijn optiek hebben we allemaal hetzelfde potentieel op paranormaal vlak, maar herinneren niet op gelijk niveau wat we kunnen. We komen allemaal van de bron van alles dat is en al zijn er specialisaties, we zijn èèn en iemand die tegen mij zegt dat ze verder zijn zal ik glimlachend groeten en heb bijna de neiging om dan te zeggen; “Wat doe je jezelf aan!” NIEMAND zal mij overtuigen daarin omdat ik mezelf dan kleiner maak dan ik werkelijk ben. Dat is wat ik geleerd heb en met jou wilde delen, maar ik weet ook dat IK boven niemand sta. Ik zie mijn medemens als een deel van mij en als ik over straat loop dan groet ik deze met een glimlach op mijn gezicht, heel bewust vanuit compassie en liefde…

Blijf dicht bij je kern en zoek niet verder naar buiten, maar herinner wie jij werkelijk bent en help samen met zeven miljard Co-Creators, de - zoveel besproken - gouden tijd manifesteren.

Richard Insight

Wat is 'normaal' ?

Als klein kind keek je tegen het licht in en zag je je gidsen om je heen. Het was voor jou de normaalste zaak van de wereld.

Naarmate je ouder werd kwam je erachter dat anderen deze realiteit niet zagen. Ze zeiden je zelfs dat die realiteit niet echt was, dat het je eigen fantasie was.

Je richtte je aandacht steeds minder op die realiteit tot je je er op een dag niets meer van herinnerde. Nu worden je hogere percepties geactiveerd in je dagelijkse leven zodat je je weer op de hogere werelden kunt richten. Tegelijkertijd kies je er steeds vaker voor om niet langer deel te nemen aan de angst en ontberingen van de lagere frequenties.

Jongleren met borden

Uiteindelijk worden hogere frequenties normaal voor je en verdwijnen de lagere frequenties van realiteit als de illusies die ze altijd zijn geweest. Wanneer je moeilijke ervaringen hebt met personen, plaatsen of situaties is het belangrijk te onthouden dat ze het gevolg zijn van onbewuste angstige gedachten, emoties, intenties of reacties die je zelf creëerde.

Wanneer je jongleert met borden draaien ze snel rond, blijven ze in balans en geven ze een lichte zoemtoon af. Wanneer de snelheid van de rotatie afneemt verdwijnt de zoemtoon en beginnen de borden te zwabberen. De snelheid van de rotatie is net als de derde dimensie op aarde, een dimensie die zwabbert en bijna geen zoemtoon voortbrengt.

Heremietkreeft

Nu ben je vrij om te geloven wat je als kind al wist. Ja, aura’s zijn echt. De wezens die om je heen zweven zijn echt. De boodschappen die je in je hart ontvangt van deze wezens zijn echt, net als de gedachten en emoties die je voelt van andere mensen. Ja, Gaia is een levend wezen en al haar planten en dieren kunnen met je communiceren via hetzelfde voorstellingsvermogen dat in je jeugd zo fel werd bekritiseerd. Je attentie verschuift steeds verder omhoog in het spectrum van vibrationele realiteiten.

Terwijl je door het leven gaat vergeet je wat je hebt ervaren zodat je je kunt richten op waar je bent en waar je naartoe gaat. Je leeft langer dan je ooit had durven dromen en veroudert niet langer. Je fysieke vorm wordt langzaam vervangen door een versie met een hogere frequentie.

Je bent net als een heremietkreeft met een te kleine schelp die op zoek gaat naar een nieuw huis. Je bewustzijn is te groot geworden voor je aardse lichaam en is klaar voor een nieuw model van vorm. Je kunt je vorm goed vergelijken met kledingstukken die in de kast hangen en die je weggooit op het moment dat ze niet meer passen. Je vorm is het schip dat aanmeert in de haven die je op dit moment ervaart. Je hebt vele schepen die tegelijkertijd vele havens bezoeken. Geniet van je nieuwe, uitdijende realiteit.

Bron: Multidimensions.com & Niburu.nl

Antroposofie: één van de vele wegen van persoonlijke ontwikkeling


Antroposofie is een spirituele filosofie en occulte wetenschap gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner (1861-1925), die het bestaan postuleert van een geestelijke wereld die toegankelijk zou zijn via innerlijke ontwikkeling. De antroposofie beweert kennis van de wereld te kunnen verkrijgen door een van de zintuigen onafhankelijk denken.

Ze biedt een weg van persoonlijke ontwikkeling, gebaseerd op zelfkennis die wordt verworven via praktische oefeningen. Ze is concreet actief op talloze terreinen van het dagelijks leven die verband houden met de ontwikkeling en waardigheid van de mens: onderwijs (Steiner-Waldorfscholen), bijzonder onderwijs (educatieve zorg voor gehandicapte kinderen en volwassenen), landbouw (biodynamische landbouw), voeding, architectuur, de kunst en  de geneeskunde.

Volgens de antroposofie is de kosmos één geheel waarin alle delen onderling afhankelijk zijn en elkaar beïnvloeden. Ze ziet de mens als samengesteld uit vier bestanddelen of lichamen:  
  1. een fysiek lichaam, dat we normaal waarnemen;
  2. een etherisch lichaam of de vitale functionele organisatie, zetel van het vermogen tot regeneratie, wondgenezing en vegetatieve grondstofwisseling - de organisatie van de fysieke lichaam is daarvan het resultaat;
  3. een astraal lichaam ofwel de organisatie van de gevoeligheid, verantwoordelijk voor de dierlijke organisatie (zenuwstelsel, bewegingsapparaat, ademhaling, hormonen), motor van emoties, instincten, verlangens;
  4. en een egotisch lichaam ofwel de organisatie van het ik, het zelf, waarop het individuele geweten en het vermogen tot denken, spreken en culturele activiteit berusten.
De werking van het fysieke lichaam steunt op de variabele interactie tussen de hierboven genoemde elementen volgens drie onderling afhankelijke, fysiologische functionele systemen:  
  1. een zenuw-zintuigsysteem dat de bewuste activiteiten regelt alsook hun gevolgen voor het organisme als geheel;
  2. een stofwisselingssysteem dat verantwoordelijk is voor de uitwisseling van energie en stoffen;
  3. en een ritmisch systeem waaronder alle ritmen van het organisme vallen, in het bijzonder de ademhaling en bloedsomloop.
Behalve geneesmiddelen biedt ze ook een op de persoon afgestemd dieet (antroposofische voeding) en aanvullende therapieën: therapie door beweging, zoals euritmie en Bothmergymnastiek, specifieke (ritmische) massage, kunsttherapie, muziektherapie, enzovoort.

Rudolf Joseph Lorenz Steiner (1861 – 1925) was een Oostenrijkse filosoof, schrijver, architect en pedagoog. Hij is bekend geworden als grondlegger van de antroposofie en haar praktische toepassingen, zoals het vrijeschoolonderwijs, de antroposofische geneeskunst, de heilpedagogie en de biologisch-dynamische landbouw.

In zijn vroege filosofische werken behandelt Rudolf Steiner de problematiek van het menselijke kenvermogen en de menselijke vrije wil. Hij weerlegt enkele zogenaamde vooroordelen van Immanuel Kant en laat zien hoe de ideeën van Goethe, Fichte en Hegel verder ontwikkeld kunnen worden. Hoogtepunt van deze periode is zijn boek 'Filosofie van de vrijheid'.

Vanaf de eeuwwisseling  we spreken van 1900 - trad Rudolf Steiner naar buiten met voordrachten en werken over esoterische onderwerpen waarvoor aanvankelijk alleen binnen kringen van de Theosofische Vereniging belangstelling bestond. In deze periode schreef hij zijn basiswerken 'Theosofie', 'De wetenschap van de geheimen van de ziel' en 'De weg tot inzicht in hogere werelden'.

In 1912 verliet Steiner de Theosofische Vereniging, opgericht door Helena Blavatsky, in verband met een fundamentele onenigheid met het bestuur met betrekking tot hun bedoeling om de toen nog jonge Jiddu Krishnamurti aan de wereld voor te stellen als de Messias, de teruggekeerde en gereïncarneerde Christus - voor Steiner een absurditeit. Tijdens dit conflict uitte zich een diepgaand verschil van inzicht rond de taak en de 'levensweg' van de mens op aarde.

Een aantal leden van de Theosofische Vereniging volgde hem en zij vormden een nieuwe beweging, steunend op zijn leer die hij antroposofie noemt. Niet de Theos (Het Goddelijke) is maatgevend voor wijsheid (Sofia), maar de Antropos: de zich geestelijk ontwikkelende mens.

Inhoudelijk belangrijke thema's van de antroposofie zijn: de geestelijke wereld van de hiërarchieën, de Christus-mysteriën, Christian Rosencreutz, de moderne scholingsweg, karma en reïncarnatie.

Maar, het Duitse 'Bundesministerium' heeft op 6 september 2007 besloten twee daarvoor aangemelde boeken van Steiner niet op te nemen in de 'Index jugendgefährdeten Schriften'. Hoewel de commissie elementen aantrof die naar haar oordeel 'in onze huidige tijd als racistisch te beoordelen zijn', was het voldoende dat de betreffende uitgever heeft toegezegd deze boeken van Steiner van commentaar te voorzien, en exemplaren die momenteel in de winkels liggen, van een inlegblad te voorzien.

Auteur: Angelus

Bron: Spiritualia.be

Innerlijk kind


Weten we ook waar gevoelens ''LIEFDE'' vandaan komt? Liefde kunnen we pas voelen als wij met onze ''diepste kern'' verbonden zijn en dat is onze ZIEL en onze ziel zit in onze linkerhartkamer. Zijn we in contact met onze ziel, dan zijn we ook in contact met ons innerlijke kind. Het innerlijke kind dat zijn wij zelf. Als het innerlijke kind niet gelukkig is dan zijn wijzelf ook niet gelukkig. Dit komt omdat onze ZIEL en dat zijn wij zelf, dan nog niet alles verwerkt heeft. Dus wijzelf houden oude gevoelens vast. LOSLATEN; want kunnen we ons verleden Nu nog veranderen NEE, houdt de ervaringen bij je en laat de rest LOS zodat ons innerlijke kind ZIEL vrij en gelukkig is.

De eerste 20 jaar in ieders leven worden er lessen gepresenteerd. Deze lessen die we dan hebben meegemaakt mogen we dan gaan begrijpen en als we die lessen begrepen hebben kunnen we die weer loslaten. Loslaten betekent: bewuster zijn met datgene we wel of niet willen koesteren, dus willen vasthouden. Houdt alleen datgene in je binnenste dat waardevol is. Die lessen krijgen we allemaal om ervan te leren. Begrijpen we onze lessen, dan is het de bedoeling dat we de ervaringen van die lessen vasthouden en de emoties en energie ervan loslaten. Laten we niet los, dan blijft het in ons systeem zitten en dan gaan we ze weer herhalen en dit schiet niet op. Ons innerlijke kind wil hiervan verlost worden. Zo gaan we steeds verder in onze evolutie, dit noemen we 't spirituele pad van geestelijk bewustzijn. Het pad van begrijpen, het pad dat ons leven beter en gelukkiger maakt. Geluk kunnen we zelf creëren en dit kunnen we zelf doen met positieve gedachten.

Zijn wij goed voor ons zelf zijn we ook goed voor ons innerlijke kind. Zijn we trots op ons zelf is het innerlijke kind gelukkig. Liefde: dat zijn gevoelens die we vanuit ons innerlijke ontvangen en deze liefde is onuitputtelijk, hoe meer liefde we ons zelf of innerlijke kind geven, hoe meer we terugkrijgen.

We zijn het contact met ons innerlijke kind kwijt en dit willen we nu herstellen. Omdat we zelf en dus ook het innerlijke kind beschadigingen hebben opgelopen willen we dit begrijpen en daarna loslaten. Ook gaan we afrekenen met oude niet werkende geloofsovertuigingen en regels en systemen die we als kind ''moesten'' meemaken. Dit alles kan een verstoord eigenbeeld geven dat ons innerlijke kind nog vasthoudt. In die tijd mochten kinderen niet gezien of gehoord worden. Dit betekent dat een kind niet zich zelf kon zijn en werd gedwongen in een ander beeld te denken. Of kinderen die geen liefde kregen, dus dat innerlijke kind heeft ook geen liefde gehad. Of kinderen die verwaarloost zijn. Kinderen hebben een veilige omgeving nodig. Veel kinderen zijn beschadigd, ouders zijn er zichzelf niet echt bewust van. Vaak gebeurd dit doordat zij zelf ook zo zijn behandeld.
Ouders van nu zijn zich hopelijk wel van bewust. Behandel kinderen vooral met respect dan zullen de ouders ook dat respect terugkrijgen.

Het zijn vaak regels die onze ouders ook weer over hebben genomen van hun ouders, maar ouders wisten toen ook niet beter. Kinderen hadden toen geen recht van spreken en moesten vooral ''onzichtbaar'' zijn. Het zelfbeeld van dit kind wordt daardoor verstoord. Als een kind een paar keer zijn mond wordt gesnoerd, sluit het kind zich af. Dit kind doet dit onbewust en dan sluit de keel chakra en ook de oren automatisch dicht. Een kind is heel kwetsbaar en dit geeft later problemen. Kijk of je ouders het zelfde is overkomen. Daar mogen we van leren, verander beslist wat we kunnen veranderen, dit doen we voor onszelf.

Als een kind altijd zijn mond moet houden, zal dit kind als het opgroeit hier last van krijgen, dit geldt ook voor alle andere vaste regels van "moeten'' die er toen waren. Het innerlijke kind wordt daardoor heel ongelukkig. Natuurlijk mogen er regels zijn, kinderen mogen best weten waar ze aan toe zijn. Maar, vertrouw de kinderen meer en met die vertrouwen die zij van hun ouders krijgen voelen zij zich heel goed. Een kind ''moet'' een eerlijke kans krijgen om zich te ontplooien, geef hen die vrijheid van spreken, laat een kind zichzelf zijn. Dit zal hen in een later stadium goed van pas komen. Krijgen ze niet die vrijheid van spreken, krijgen zij als ze ouder zijn problemen met zich te uiten.

Bij geboorte hebben we al 50% van vader en 50% van moeder meegekregen. Als we willen kunnen we de fouten van onze ouders ook daadwerkelijk zien. Ook broers of zussen zijn een ware spiegel voor ons. We kunnen dan direct zien wat we wel willen als karaktereigenschap en wat een verstoord beeld heeft gegeven, daar hebben we een vrije keus in. We mogen dit zelf objectief gaan bekijken. We komen bij die familie/ouders terecht waar we van kunnen leren. Weet dit: Verwacht niets dan worden we ook niet teleurgesteld.

We mogen er ons bewust van worden dat onze ouders ook hun lessen moesten leren zoals ieder van ons. Plaats ouders niet op een troon. Kijk terug en koester wat we koesteren willen in ons hart en laat los wat losgelaten mag worden. We hebben bepaalde gewoontes overgenomen die niet goed aanvoelen ''onthecht'' ervan en wat dan nog niet goed voelt loslaten. Dit geeft ruimte voor nieuwe dingen. Dit betekent niet dat we dan niet meer van onze ouders houden. Dit betekent dat we steeds beter voor onszelf opkomen en meer van ons innerlijke kind gaan houden en dus ook van onszelf. Zo komen we steeds beter in balans, dit is de bedoeling van evolutie. We kunnen ons zelf veranderen, niemand anders kan dit voor ons doen. Dit is balsem voor ons innerlijke kind.

We kunnen nu wel boos zijn op onze ouders, maar veranderen we dan iets aan die situatie van toen? Ouders wisten toen niet beter. Zij namen gewoonten en regels ook weer over van hun ouders en zo hebben wij dingen overgenomen van hen.
Nu hebben we ook een vrije keus of we kinderen willen. Het waren toen andere tijden, ouders hadden toen nog geen hoger bewustzijn zoals de meeste van ons nu wel hebben. Ouders waren nog in hun 3de Dimensie van hen bewustzijn. Zij hadden toen niet die informaties die wij nu wel tot onze beschikking hebben.

Vanaf 1950 zijn de Nieuwetijdskinderen massaal geboren en dit noemde ze toen de "Baby Boomers". Deze kinderen waren anders en werden toen niet begrepen. Deze kinderen kwamen met een veel hoger en ander bewustzijn naar de Aarde. Eigenlijk waren ze veel wijzer dan hun ouders, maar deze ouders wisten niet hoe ze met deze kinderen moesten omgaan of moesten communiceren. Ze vonden hen lastig en te direct en zij vonden hen moeilijk opvoedbare kinderen, problemen stapelde zich toen op. De meeste kinderen van toen zijn emotioneel beschadigd.

Deze Baby Boomers zijn nu zelf ouder en hebben vaak zelf een nieuwetijdskind. Nu worden deze kinderen wel de vrijheid gegeven die zij zelf ook wilde. Deze NTK worden geboren met een hoger bewustzijn, dit betekent dat deze kinderen al heel veel weten dus ook begrijpen. Praat met deze NTK als volwassenen, leg ze uit waarom iets wel of niet mag volgens uw inzicht, communiceer vooral met ze. Daag deze kinderen vooral uit want ze kunnen alles, want zij hebben al een hoger bewustzijn. Ook al begrijpen we hun niet, vertrouw hen en geef hun de ruimte om zichzelf te ontplooien en daar zullen ze u altijd dankbaar voor zijn. Kneed ze niet naar eigen normen en waarden. Heb respect voor hen dan ontvangt u ook respect.

Deze Baby Boomers van toen zijn nu wel de ouders die zoeken naar wat er toen met hen zelf verkeerd is gegaan. Waarom dingen toen gebeurt zijn zoals ze toen zijn gebeurt. Dit is een verwerkingsproces om oude wonden te helen die ons innerlijke kind nog steeds voelt. Het is nooit te laat om gevoelens te herstellen voor jezelf en van je innerlijke kind. Houdt daarom eerst van jezelf om wie je bent, ben trots op jezelf. Voed het innerlijke kind door goed voor jezelf te zijn, heb respect voor jezelf. Jezelf accepteren zoals je bent, zodat je weer gelukkig kunt zijn met jezelf en met je leven. Het is nooit te laat, houden we van onszelf, houden we ook van ons innerlijke kind en dan kunnen we ook van anderen houden.

Deze Nieuwetijdskinderen kwamen massaal naar de Aarde en zij hadden al een 5de Dimensionaal bewustzijn. Zij kwamen met een MISSIE om mensheid en Aarde te helpen om hen naar een hoger bewustzijn te brengen.Er worden nu ook weer heel anderen kinderen geboren en wel met een oude ziel en ook met een hoger bewustzijn. Dit betekent dat deze kinderen al heel jong heel wijs zijn. Luister naar hen zij komen met 'n boodschap en wij ouders kunnen nog leren van hen.

We zijn allemaal spiegels voor elkaar en ouders denk nu niet dat uw alleen de wijsheid bezit. Luister naar uw kinderen en u zult verbaasd staan wat die jonge kinderen al begrijpen en vaak dingen weten waar u nog nooit van gehoord hebt. Dit betekent niet dat deze kinderen iets verzinnen, nee dit betekent dat deze kinderen een ANDER bewustzijn hebben, waar wij nog veel van kunnen leren. Ouders zoek op Internet over deze NTK als u, uw kinderen niet begrijpt, zij weten en nu mogen wij zelf ook achter die kennis komen. Groei met hen mee.

Doordat wij iemand vergeven, voelt ons innerlijke kind dit ook als een bevrijding. We kunnen ouders of anderen vergeven en dit vergeven doen we puur alleen voor ons zelf. Wij doen deze vergeving niet omdat wij iets verkeerd hebben gedaan, we doen dit om dan die emoties en energie los te maken. Als we problemen met iemand hebben, kunnen we er van onthechten, dit geeft een bevrijdend gevoel.

Laat je innerlijke kind weten: dit waren mijn levenslessen die ik nog moest leren, ik heb die lessen nu begrepen en nu wil ik die emoties ervan loslaten. Het innerlijke kind hoort dit en kan loslaten. Doe dit met gedachtekrachten ons innerlijke kind zal dit zeker horen. Zo komen we steeds beter in balans.
Neem er de tijd voor. We willen er zeker van zijn dat ons innerlijke kind dit ook hoort. Dan kunnen we eindelijk afrekenen met alle onbegrepen gevoelens.
Zeg dit dan 100 keer:

Innerlijke kind luister ik wil al het negatieve ''transformeren'' naar positief.

Door: Ans Corbee

zaterdag 14 april 2012

Het belang van zonnestralen voor het menselijk lichaamHet is algemeen bekend dat de Zon zijn levenskracht afgeeft via zijn stralen. Lange tijd geleden dacht men dat de Zon een God was en noemde hem Ra. Men begon de Zon te aanbidden als zijnde de enige God, in plaats van veel verschillende Goden.

Zonder de elektromagnetische straling van de Zon zou er geen leven op Aarde mogelijk zijn, omdat dit hemellichaam voorziet in de levensenergie op Aarde in de vorm van warmte en licht.

Wat de meeste mensen echter niet zien is dat zich bij elke Zon een Centrale Zon bevindt met een hoger dimensionale trilling. Daarom is deze nog niet zichtbaar met de menselijke techniek van dit moment.

Tot in het midden van de 20e eeuw werkten mensen de gehele dag in de zon, zonder zonnebrandcrème en zonder te menen dat de stralen schadelijk waren. Ze droegen hoofddeksels en sommigen bedekten hun armen, maar het werd noodzakelijk geacht om vele uren in de Zon door te brengen.

Door de tijd heen werd de ozonlaag aangetast door vervuiling en is nog lang niet zo dik als in het verleden, waardoor meer UV-straling van de Zon de Aarde en de mensen kan bereiken.

De zonnestralen zijn nog steeds veilig en men kan er veel kracht aan onttrekken. Voor 10 uur ’s morgens en na 4 uur ’s middags is het het meest veilig om in de Zon te zijn. Ongeveer vijftien minuten per dag wordt aangeraden om de benodigde bouwstoffen aan te kunnen maken in het lichaam.

Via zonlicht krijg je vitamine D binnen, wat het lichaam zelf niet kan aanmaken. Het is een belangrijk element in het lichaam en kan niet worden aangemaakt door het lichaam zelf. Het is een bouwsteen voor een krachtige steroïde in het lichaam, genaamd calcitriol. Vitamine D zorgt voor gezonde botten en tanden en het werkt samen met vele andere nutriënten en hormonen.

Het ondersteunt tevens de opname van mineralen en het metabolisme (vooral calcium en fosfor in het bloed en de botten). Het reguleert de cellen, het insulinegehalte, de bloedsuikerspiegel en nieuwe studies laten de overeenkomst zien tussen een tekort aan vitamine D en zwaarlijvigheid, hart- en vaatziekten, kanker en depressies.

Met andere woorden: de Zon is erg belangrijk voor het welzijn van ons fysieke lichaam. Dit laat ook zien hoe ver het algemeen denken is afgedwaald van de relatie tussen de Zon en het menselijk lichaam.

Voor diegenen die al ontwaakt zijn en stevig het pad bewandelen is het makkelijker om te genieten van de voordelen van de zonnestralen. Door de liefdevolle intentie naar de Zon uit te laten gaan, neem je de hogere lichtdeeltjes op via je energetische systeem. Dit worden ook wel God-deeltjes genoemd, of Adamantine Deeltjes.

Het is niet moeilijk om dit stadium te bereiken als je eenmaal weet hoe het moet. Om deze hogere stralen binnen te halen, dien je toegang te hebben tot de hoger dimensionale frequenties van je hersenen. Je hersenen bestaan uit meerdere lagen van bewustzijn. Het lagere brein en de drie laagste chakra’s zijn het dierlijk/menselijk bewustzijn. Het is vooral instinctief en haalt de meeste informatie uit het collectieve bewustzijn van de Aarde. Het gaat hier om overleving en het ego-verlangen. Omdat het de gedachten/verlangens van de massa in zijn greep houdt, bepaalt het de realiteit die men ziet. De focus is op een externe materiële wereld en alleen denken aan jezelf.

Als je bewustzijn groeit naar het midden brein, begint het proces waarbij je langzaam een spiritueel mens wordt. De hart- en keelchakra’s worden geactiveerd en een proces van ontwaken begint. De Ziel drukt je subtiel de goede kant op en het proces van Ascentie begint. Eerst dien je de controle te krijgen over je emotionele lichaam en je lagere aard (de drie onderste chakra’s), wat de deur opent naar de waarheid. Je dient je bewustzijn te ontdoen van verstoorde, negatieve en vernietigende gedachten.

Bij het hogere brein bouw je weer een brug naar het hogere bewustzijn die je verbindt met het universum. In de oude geschriften wordt dit omschreven als Antakarana, of Regenboog Brug. Om op dit niveau te komen, dien je de drie aspecten van je mentale aard te leren gebruiken: je hersenen, je bewustzijn en je Ziel. Je dient ook de verstoringen in je onderbewustzijn op te schonen, zodat je dagelijkse bewustzijn en je Ziel weer meer in verbinding komen te staan. Dan kan er weer uitwisseling plaatsvinden.

Onthoud dat elk atoom in je menselijke lichaam bewustzijn bezit en ze zullen allemaal verlicht worden, zodat ze gericht zijn op de hogere frequenties van het Ascentie-proces. Dan zal de mens weer haar spirituele geheugen opfrissen en de zon speelt hier een belangrijke rol bij.

Bron: Ronnastar.com via Saulsplace.nl

Communicatie is bewustzijn

Buiten de tijd

Heb je ook wel eens het gevoel ergens eerder te zijn geweest, of dat je met iets bezig bent en iemand anders er een dag later spontaan over begint? Dat komt doordat communicatie en bewustzijn buiten de tijd om werken.

Het ego raakt verward door de huidige positie in ruimte en tijd. Het verleden lijkt steeds meer op een vorig leven en is bijna niets meer dan een verre herinnering. Dit komt omdat de toekomst nu het huidige leven is. We worden nu dat wat we willen zijn. De overtuigingen, verwachtingen en percepties verschuiven.

Op een doorsnee dag lijk je een gewoon fysiek mens, maar 's nachts heb je steeds meer lucide dromen over andere realiteiten, activiteiten en mensen. Tevens heb je flashbacks en visioenen terwijl je wakker bent. Je verwachting richt je percepties er dan beter op om dit soort zaken steeds meer waar te nemen. Dit breidt je percepties uit.

Eerst wordt je er angstig van, het is nieuw. Of je raakt er zo opgewonden door dat je ze uitschakelt, en je vervolgens terugvalt in de 'echte wereld'. Maar wat is de echte wereld? Is de echte wereld de wereld waarin schade wordt toegebracht aan Gaia's oceanen en waar angst zo krachtig zegeviert, dat de elementalen dit moeten neutraliseren via het weer en natuurrampen?

Deze natuurrampen zijn niet natuurlijk, want ze zijn het resultaat van de angst, woede, hebzucht van de mensheid om anderen te controleren, koste wat kost. Deze macht over anderen is de laatste strijd binnen de polariteit, voordat het centrum tussen beide extremen gevonden kan worden.

Lees verder op: Wereldgeheimen.nl

donderdag 12 april 2012

Magnetisch veld Aarde in verval: De komende poolverschuiving & Lichamelijke Symptomen (Video ENG)

Er is een harmonische relatie tussen de aarde en onze lichaam/geest. Lage frequenties van het ISO-elektrisch veld van de aarde, het magnetisch veld van de aarde en het elektrostatisch veld dat ontstaat vanuit ons lichaam zijn nauw met elkaar verweven.

De lichamelijk symptomen zijn misschien wel een indicatie van dit afnemende elektromagnetisch veld van de Aarde.Bron: Youtube.com

woensdag 11 april 2012

Eckhart Tolle - Hoe om te gaan met een mens zijn in de wereld (Video ENG)Bron: Youtube.com

Adrenaline als remsysteem versus kwantumrealiteit

De fotonen uit het Galactische Centrum zorgen voor een grootse ontwaking onder de bevolking door de 97 procent van het menselijk genoom, waaronder bijvoorbeeld de introns vallen, te activeren.

Wanneer deze DNA-patronen actief zijn herinner je wat vele millennia vergeten is geweest en keer je terug naar je ware zelf. Je kristallijne lichaam draagt deze frequentie als jouw ‘naam’.

Omdat DNA zowel dimensionaal als biologisch van aard is verbindt het je met de vele frequenties van licht en geluid om je heen. Als gevolg van de taal van licht, die middels de fotonen uit het Galactische Centrum de aarde bereikt, worden bepaalde zenuwcellen actief zodat percepties van afbeeldingen, tonen en metaforen ontstaan.

Cirkels van realiteit

Je kunt gemakkelijk in contact treden met de dimensies onder je, zoals het rijk der dieren en de kristallen van de aarde, maar je moet je bewustzijn verruimen om de hogere dimensies te kunnen waarnemen. Je bewustzijnsniveau bepaalt de frequentie van je creaties. Als je iets creëert met een driedimensionaal bewustzijn bestaat het enkel en alleen in het fysieke rijk.

Driedimensionaal bewustzijn beperkt je denken tot opeenvolgende, lineaire patronen die gebonden zijn aan tijd, ruimte, afscheiding en illusie. Multidimensionaal bewustzijn stelt je in staat te denken in een stroom van oneindig expanderende cirkels van realiteit. Het multidimensionale spectrum van de kwantumrealiteit tot de zevende dimensie omvat alle realiteiten van vorm.

Voor steeds meer mensen begint de illusie van afscheiding te verdwijnen. Tegelijkertijd herinner je steeds meer van je overige staten van bewustzijn, gedachten, emoties en creaties.

Verbindingsberichten

Verbindingsberichten zijn herinneringen of conversaties die je vanuit je meditatieve staat of je slaapbewustzijn naar je dagelijkse staat van bewustzijn kunt halen. Op deze manier heb je in het dagelijks leven toegang tot boodschappen die je hebt ontvangen op het moment dat je bewustzijn vrij was van de beperkingen van externe focus. De meeste mensen kunnen alleen een hogere dimensie waarnemen wanneer ze vrij zijn van fysieke, mentale of emotionele stress.

Remsysteem

Wanneer je stress ervaart maakt je aardse lichaam adrenaline aan. Je bewustzijn gaat gelijk omlaag en je lichaam schakelt over op een overlevings-modus. Dit remsysteem is van groot belang voor de bescherming van je aardse lichaam omdat het je waarschuwt voor fysieke omstandigheden waar je op moet letten. Op een dag heb je dit waarschuwingssysteem niet meer nodig omdat je resonantie overeenkomt met die van de aarde. Op deze manier kun je haar assisteren terwijl ze jou assisteert in het proces van planetaire Ascentie.

Onthoud dat je met elke ademhaling je eigen realiteit creëert. Blijf zoveel mogelijk verbonden met de kwantumrealiteit.

Bron: Multidimensions.com via Niburu.nl

Met elke stap die je zet zal een nieuwe trede verschijnen...

Maak je eigen pad..

De Nacht dat de Sterren Dansten

Het boek "De Nacht dat de Sterren Dansten" is de debuut roman van transgender Peter Holleman / Chantal Alaïs.

In De Nacht dat de Sterren Dansten wordt onze realiteit, de 21ste eeuw, gespiegeld aan een bijzondere samenleving uit de 12de eeuw: De Katharen. Ze werden "andersdenkend" of "zuiver" genoemd, maar dankzij Rome zijn ze massaal op de brandstapels geëindigd...

Veel vooroordelen, angsten en taboes worden door een roze zonnebril bekeken, waardoor het verhaal fungeert als een spiegel... Seksuele vrijheid, onvoorwaardelijke liefde, én ultiem respect zijn slechts enkele onderwerpen die het voetlicht passeren.

De verhaallijn

Als Paul Janssen in oktober 2005 een bezoek brengt aan Zuid-Frankrijk verandert zijn leven op slag als hij in een visioen contact krijgt met een verre zielsverwant. Het blijkt een vrouw te zijn, die daar vroeger leefde, en hem uitnodigt om met haar mee te gaan, terug naar 1145.

Een wereld gaat voor hem open als hij instemt, maar na zijn visioen lijkt de wereld veranderd. Niemand lijkt hem meer te begrijpen. En volledig in de ban van zijn verlangen besluit hij zijn gevoel te volgen, en begint zijn zoektocht naar de Waarheid.Bron: Droomvrienden.nl via Star-People.nl

Mindfulness

Mindfulness klinkt als een geleerd woord, maar het is in wezen de benaming van een verpakking waarvan de inhoud oeroud is. De term 'mindfulness' is zowel verbonden met Yoga, Zen, Tai Chi, Qigong, QiHuna, het Boeddhisme, alsook met de zeer oude Christelijke mystieke tradities, die vergelijkbare meditatie-technieken hanteerden en ook vergelijkbare ervaringen beschreven.

De technieken, die in mindfulness worden toegepast, zijn dus in wezen zo oud als de mensheid zelf. Kortom: combineer meditatie met het richten van jouw aandacht op de ademhaling en dan heb je een idee van het fundament waarop mindfulness stoelt. Al de rest zijn afleidingen daarvan.

Van zodra je leert mediteren, besef je dat een mens niet ademt in het verleden, noch in de toekomst, maar in het hier-en-nu. Door je daarvan bewust te zijn en op elke in- en uitademing te letten, leef je automatisch meer en meer in het moment zelf.

Mindfulness wordt op vele manieren beschreven, maar in al die beschrijvingen worden (1) aandacht, (2) in het heden aanwezig zijn, en (3) een houding van niet beoordelende acceptatie vernoemd. Eenvoudig gezegd: aandacht schenken aan wat zich voordoet van moment tot moment zonder te oordelen, wordt 'mindfulness' genoemd.

Het tegendeel ervan is 'mindlessness'. Een voorbeeld hiervan is: je verheugt je om iets lekkers te gaan eten, maar terwijl je eet, ben je met je gedachten ergens anders. De maaltijd is op voordat je het beseft en je hebt eigenlijk nauwelijks iets geproefd. Kortom: je had geen aandacht voor wat er op dat moment was te proeven, want je aandacht was niet in het hier-en-nu.

Een ander voorbeeld is dat je er naar uit ziet om iemand te ontmoeten, en als je met die persoon spreekt, merkt dat je jezelf bezorgd afvraagt 'Zeg ik het wel goed', of 'Wat zal hij/zij van me vinden'. Kortom: je bent dan meer bezig met oordelen over jezelf en mogelijke oordelen van je gesprekspartner, dan dat je aandacht hebt voor die persoon en bemerkt wat er in het gesprek gebeurt. Je bent meer selectief op jezelf georiënteerd, dan op de gehele situatie.

Om terug bij het thema te komen ... Het tegendeel van mindlessness is mindfulness: niet 'elders zijn' met je aandacht, maar duidelijk aanwezig zijn op dat moment. En mindfulness houdt ook in: niet 'veroordelend piekeren', doch de situatie accepteren zoals die nu is.

Mindfulness helpt om het lekkere in het moment-zelf te proeven en de gebeurtenissen in het gesprek te ervaren. Dus, als je eet, eet dan ook met aandacht en proef. En als je met iemand spreekt, doe dat met aandacht en bemerk bij jezelf wat je hebt te zeggen en merk op wat de ander zegt. En, indien je een tentamen maakt, houdt zoveel mogelijk je aandacht bij de vragen en de antwoorden. Piekeren kan altijd nog later.

Lees verder op: Spiritualia.be

dinsdag 10 april 2012

Ziel (h) Erkenning in vorige levens

Veel mensen zijn bezig om het leven te ervaren zoals men gewend is te leven. Vanuit het perspectief van de ziel is dit maar een fragment uit de ervaringen die we als ziel hebben opgeslagen in de  akashakronieken.Ik noem in verschillende blogs al een aantal facetten, zoals de ‘onzijdigheid’ (de verschillende levens die we zowel als man en als vrouw geleefd kunnen hebben).  Ook noemde ik in andere blogs het onderdeel karma en groepskarma, wat ook voor een deel te maken kan hebben met vorige levens.

Waarom is het belangrijk om soms terug te kijken en de aandacht te richten op vorige levens?

Soms kunnen er blokkades gecreëerd zijn in vorige levens. Om blokkades te transformeren is het belangrijk om terug te gaan naar de wortels van het ‘ probleem ‘.Bijvoorbeeld:  een kind wat zich in dit leven heel erg eenzaam voelde, kan in vorige levens meerdere keren in de steek gelaten zijn door zijn/ haar ouders, partner etc.

Ander voorbeeld: een kind wat zich in de kindertijd altijd erg onzeker en ongeliefd voelde, terwijl de ouders al het mogelijke voor het kind deden, kan in een vorig leven deze gevoelens hebben opgedaan en toen nooit de kans hebben gekregen om aan deze emoties te werken.

Het leven is een leerschool waarin iedere ziel de kans krijgt om te leren van de ervaringen die men opdoet, de keuzes die men maakt, maar ook om oude patronen te transformeren tot nieuwe, gezonde patronen.
Iedere ziel heeft de mogelijkheid om te leren uit de ervaringen. Wat daarbij wel belangrijk is, is het besef dat men ook echt iets kan leren. Sommige mensen zijn namelijk geneigd om te denken dat men alles al weet. Dat zijn de meest gevaarlijke gedachten omdat men op die manier toestemming aan zichzelf geeft om stil te blijven staan.

*spreuk: ‘De leerlingen zullen de wereld erven, terwijl de geleerden mooi uitgerust zullen zijn voor een wereld die niet meer bestaat “  * Erik Hoffer

Ook het durven aangaan van confrontaties met eigen gevoelens/emoties is een voorwaarde om dieper in ziel – zijn te groeien. Door het uiten van die emoties ontstaat er weer meer ruimte in de rugzak van de ziel;).

Iedere ziel staat in verbinding met het zielenboek: de Akashakronieken. De geleerde lessen en ervaringen staan hierin. Voordat een nieuw leven begint, worden een aantal afspraken vastgelegd. Zodra het ‘de tijd is’ om in bepaalde stadia bijv. bepaalde mensen te ontmoeten, zal dit ook plaatsvinden. De rest van de keuzes zijn afhankelijk van de persoon zelf.

De afgelopen weken heb ik veel met mensen gesproken over vorige levens, ook oude emoties en patronen getransformeerd die met vorige levens te maken hadden.

De bewustzijnsverschuivingen waren na die sessies duidelijk voelbaar. Toch waren het ook prachtige ervaringen, weer een ervaring waarbij de ziel voor een deel (h) erkent wordt en meer heelheid ervaart!Bron: Sattvahealing.wordpress.com

Synchroniciteit

De plek waar we wonen en werken en de hectiek van ons moderne leven staan vaak ver af van de rust en het gevoel van verbinding dat de natuur ons geeft. De kunst is om juist in een druk en modern leven de verbondenheid te blijven voelen die maakt dat eenieder van ons zowel op een functionele als betekenisvolle wijze deel uitmaakt van een groter geheel. Synchroniciteit geeft ons de mogelijkheid om die verbinding te ervaren en te gebruiken als een soort kompas.Een korte inleiding over synchroniciteit:

Synchroniciteit legt de verbinding met het "collectief onbewuste", is een bron van zingeving en verbondenheid en vaak, zolang je nog worstelt met het principe, van confronterende lessen voor de ziel. Wanneer je jezelf eenmaal aan het synchronistische principe kunt overgeven wordt het een kompas om op te vertrouwen.

Het is de kunst om niet eindeloos te blijven praten over de theoretische en wetenschappelijke aspecten van het verschijnsel, maar om manieren te vinden om het daadwerkelijk toe te passen en te integreren in het dagelijks leven. En om condities te scheppen waarin we er meer open voor kunnen staan.

Vanaf het moment dat we voor die weg kiezen wordt het leven een ontdekkingstocht met meer ontroering en verwondering dan we voor mogelijk hadden gehouden. Dan zitten we in een fascinerende stroom en krijgen we een beter contact met "onze bestemming", komen we meer in balans, slaan we de brug tussen oost en west en tussen het yin en yang in onszelf.

De ingang daarvoor is het contact met de ander, het vermogen om kwetsbaar en onbevangen te zijn. Leren omgaan met synchroniciteit begint met onbevangenheid. Met het creëren van ruimte en het koesteren van de stilte. En met ontdekken wat je van binnen, ten diepste uit, verlangt en naar buiten wilt brengen. Vanuit dat echte contact met jezelf, je identiteit maar vooral je individualiteit leg je de basis voor een toename van bijzondere synchronistische ervaringen.

Synchroniciteit komt in zeer verschillende vormen voor. Ook ervaren mensen het op zeer verschillende manieren.

De een ervaart synchroniciteit slechts af en toe, anderen worden er regelmatig bijna letterlijk door overspoeld. Sommigen zien er de spiegel in die het leven hen voorhoudt en die hen leert om de symboliek van synchronistische ervaringen te interpreteren op dezelfde manier waarop je kunt zoeken naar de betekenis van een droom. Synchroniciteit wordt dan een spannend, soms confronterend, maar vooral leerzaam en steeds verrassend persoonlijk avontuur.

Anderen worstelen nog met de gedachte dat alles wat een mens doet verbonden is met een groter energieveld, dat niets op zichzelf staat en dat wij ongelooflijk weinig invloed lijken te kunnen uitoefenen op wat wij beschouwen als "ons leven". Maar dat is slechts de manier waarop we gewend zijn om naar de werkelijkheid te kijken.

Inspirerend is het Boeddhistische gezegde "dat een mens moet leven met de gedachte dat alles wat hij doet een groot effect heeft op de wereld en dat hij tegelijkertijd niet moet denken dat wat hij doet ook maar enige invloed op de wereld heeft". Oftewel: " doe alles met de grootst mogelijke passie en overtuiging en wees bereid om er onmiddellijk afscheid van te nemen wanneer het leven dat van je vraagt".

Bron: Synchroniciteit.nl

Liefde, Realiteit en de tijd van overgang

Deze video werpt een licht op de natuur van liefde, relaties, de "New Age" beweging, realiteit-creatie, de kwantumfysica, objectiviteit versus subjectiviteit en hoe dit allemaal betrekking heeft op de thema's van "samenzweringstheorieën", psychopathie en het belang van esoterisch zelf-werk.Auteur: Suzanne

Bron: Earthwatcher.nl

maandag 9 april 2012

Drunvalo Melchizedek over graancirkels, de russen en zonnevlammen (Video ENG)

Aan het einde van dit jaar staan de zon, de aarde en het galactische centrum exact op één lijn. Het is niet alleen de profetie van de Maya’s of de Kogi, maar van culturen wereldwijd.

Het betekent het einde van de mannelijke cyclus en het begin van een nieuwe, vrouwelijke cyclus. We worden opnieuw geboren en evolueren naar een ander bestaansniveau.

De Russische kosmonaut Marina Popovich doet uitgebreid onderzoek naar graancirkels en wordt gesteund door de Russische regering. Slechts een vijfde van de formaties blijkt authentiek te zijn.

Drunvalo legt uit dat de autoriteiten intussen de code hebben gekraakt en de cirkels kunnen lezen zoals wij de krant lezen.

De Russische regering stelt volgens Drunvalo dat de graancirkels worden gemaakt door vele verschillende buitenaardse beschavingen zoals ook aangegeven door de Mayaprofetieën. In eerste instantie werd Popovich gesteund door vijf Russische wetenschappers, maar inmiddels zijn dat er reeds 50.

Zonnevlammen

De graancirkels laten onder meer zien dat de zonnevlammen een steeds grotere invloed hebben op de
aardse kunstmatige technologieën, zoals bijvoorbeeld computers. Dergelijke beweringen worden ondersteund door data die zijn verzameld door NASA, aldus Drunvalo.

De aarde bestaat uit vele dimensionale niveaus. We bevinden ons hier op 3D aarde. Het enige wat we hoeven te doen is het kanaal veranderen. Op den duur hebben we geen ontvangst meer wanneer we afstemmen op 3D aarde. We blijven op de aarde want dimensies zijn staten van bewustzijn, geen plaatsen. Er is geen reden om bang te zijn, alles is perfect, wat er ook gebeurt. Je kunt alleen datgene creëren wat je je kunt voorstellen. Daarom is het altijd afgedaan als fantasie, om onze creatiekracht af te nemen.Bron: Juicylivingtour.com & Niburu.nl

Leylijnen en de knooppunten van de aarde

Leylijnen zijn de vermeende uitlijningen van een aantal plaatsen op de aarde die van geografisch belang zijn. Zoals oude monumenten en megalieten, die volgens sommige New Age geloven spirituele krachten zouden herbergen. Hun bestaan werd gesuggereerd in 1921, door amateurarcheoloog Alfred Watkins in zijn boek The Old Straight Track. De in Leylijnen gelovende denken dat de lijnen en de plekken waar ze samen komen speciale of mystieke energie laten resoneren.

Oude beschavingen wisten veel meer dan de we meestal denken wat betreft het leven, het universum, astronomie, gevorderde wiskunde, magnetisme, genezing, ongeziene krachten et cetera. Gecodeerde kennis is informatie dat versleuteld zit in tekenen en symbolen. Deze ‘’verborgen‘’ kennis kunnen we over de hele wereld vinden. Al deze oude plekken en geometrische patronen (Heilige Geometrie) symboliseren ongeziene krachten. Het verhaal wat de media over deze plekken naar buiten brengt is niet het echt verhaal. En moderne archeologen weten vaak niet waar ze over praten. Oude beschavingen waren not dom of primitief. Wij zijn gewoon niet instaat om hun kennis & wijsheid te decoderen die ze hebben verhult in teken, symbolen en oude kunst. Dit soort informatie wordt verborgen gehouden voor het gewone publiek.

Wetenschappers weten niet wat het universum bij elkaar houdt, het antwoord is geluid en ongeziene krachten. Materie wordt geregeerd door geluidsfrequenties (resonantie). Er is veel meer in het leven dat wij waarnemen met onze vijf zintuigen. De vraag is: ‘’Wie of wat regeert deze ongeziene krachten?’’ Wat zit er achter de symmetrie die in de natuur te vinden is? (Gouden ratio, Pi, Fibonacci reeks etc.) Het kan niet simple weg toeval zijn. Naar mijn mening zit hier een intelligent bewustzijn achter. Die alles bij elkaar houd.De piramides zijn bewijs dat er meer hoog ontwikkelde beschavingen bestonden op aarde. En ik weet hoe gek het klinkt om te claimen dat al onze geschiedenis boeken niet de waarheid vertellen, maar al het bewijs wijst hier naar.

Bron: Youtube.com

Nederland als spiritueel brandpunt!

Nederland is al een hele tijd een land geweest wat vooral een enorme spirituele functie heeft, en dat heeft het nog steeds. Nederland is een spiritueel brandpunt op deze wereld. Maar tegelijkertijd, wanneer u gewoon plenair naar dit land kijkt, naar de samenstelling in dit land, dan ziet u vaak vanuit uw menselijke persoonlijkheid iets anders. Dan is het niet altijd gemakkelijk om te zien wat toch de diepste bedoeling achter dit enorme morfoveld in Nederland ten grondslag ligt.

Maar Nederland is de laatste perioden van haar bestaan toch wat overgeheld naar een bepaald punt, waardoor ze uit evenwicht is geraakt. Er is een soort van onevenwichtigheid ontstaan, die maakt dat het morfogenetische veld van Nederland enorm onder druk is komen te staan.

Lees verder op: Wanttoknow.nl

zondag 8 april 2012

Op zoek naar de grenzen van het bewustzijn

Het woord bewust-zijn betekent letterlijk je ergens van bewust zijn, en specifieker natuurlijk bedoelen we hier het bewust zijn van jezelf. Je bent je bewust van jezelf, je voelt jezelf, je weet dat je er bent, je weet dat je leeft. Op school en in de kerk wordt je geleerd dat je als mens dat bewustzijn hebt, en dat het precies dat bewustzijn is wat ons onderscheidt van de dieren en andere “lagere” levensvormen zoals insecten, vissen, planten en virussen, bacterieën enzovoorts. Al die andere “lagere” levensvormen hebben niet dat bewustzijn zoals wij mensen dat hebben. Volgens de wetenschap zijn wij ook op die manier ontstaan, van eencellige wezens naar meer complexere bacterieën, vissen die vervolgens op het land kropen, reptielen zoogdieren apen en dan de mens. Maar hoe zit dat dan met dat bewustzijn, is dat ook zo gegroeid? Of is dat zomaar opeens binnen komen waaien met de moderne mens? Uiteraard kan ik hier geen antwoord op geven, maar is het wel iets om over na te denken.

Wat ik nu heel interessant vind, is het woord “lagere”. Lagere levensvormen, lager bewustzijn, is er dan ook hoger bewustzijn? Ja ook daar is sprake van, en dan komen we op het gebied van de religie, en specifiek op het gebied van de new-age. De new-age heeft het namelijk over bewustzijn verhogen. De new-age onderscheidt verschillende niveaus in bewustzijn, en praat over een ontwikkeling in bewustzijn. Overigens is dat niet specifiek de new-age alleen, dit idee is ook geworteld in het hindoeisme/boeddhisme. Uiteraard praten we dan over re-incarnatie, oftewel het steeds opnieuw geboren worden. Anders heeft bewustzijn ontwikkelen ook geen zin, als je na dit leven opeens verdwijnt in het niets, of in het grote geheel. Volgens het boeddhisme ben je als bewust-zijn begonnen als plant, dier en uiteindelijk gegroeid naar mens en ben je op weg om een god te worden als alles goed gaat. Dit in scherp contrast met de leer van het christendom, die zegt dat je door god geschapen bent, en maar één leven hebt, wat je goed of slecht kan doen. Doe je het slecht ga je voor eeuwig naar de hel, en doe je het goed naar de hemel. En oh ja, daar zit nog het vagevuur tussen voor de twijfelgevallen. Ook de islam als satelliet van het christendom zit min of meer op dezelfde lijn. En dan zijn er nog de oorspronkelijke volkeren, die over het algemeen ook geloven dat je maar één keer leeft, en dan opgaat in het grote geheel of een ster wordt aan de hemel. Dit geeft even een kort maar duidelijk overzicht van het begrip bewustzijn.

Lees verder op: Goto2012.nl

De re-creatie van de levensboom tijdens de BewustzijnsconvergentieBijna alle oude tradities op onze planeet zagen de vier windstreken als heilig. Ze zijn terug tevoeren op het begin der tijden, waarin ze een rol hebben gespeeld in de creatie van onze planeet en haar evolutie van bewustzijn. Het was vroeger normaal voor veel volken om ceremoniën tehouden ter ere van deze vier windstreken. Er werd gedacht dat de windstreken verbonden waren aan de verschillende spirituele kwaliteiten in het bijbelboek Openbaring. Uit vele tradities, zoals die van de Maya’s, blijkt dat de vier windstreken (soms zes, wanneer boven en beneden wordtmeegerekend) voortkomen uit de levensboom. De levensboom is de meest wijdverspreidemythe en werd gezien als het centrum van de vier windstreken. Voorbeelden van hoe deenergieën van de vier windstreken georganiseerd waren rond een centrum, vinden we terug in de medicijnwielen in het Westen en de mandala’s in het Oosten.

In de moderne tijd is de kennis van de levensboom en de vier heilige windstreken nagenoeg verdwenen en vervangen door een het puur kwantitatieve GPS-systeem. Waar moderne mensen bijvoorbeeld kennis nemen van het culturele verschil tussen het Oosten en het Westen, zouden ze deze richtingen vrijwel nooit koppelen aan de levensboom. Het resultaat is geweest dat velen ongevoelig zijn voor de veranderende energieën van tijd en hoe deze de evolutie van de mensheid beïnvloeden. Alleen enkele inheemse culturen hebben de traditie met betrekking tot de spirituele kwaliteiten van de vier windstreken behouden. Echter wordt in het bijbelboek Openbaring beschreven hoe de nieuwe wereld ontstaat tijdens het ‘einde der tijden’ met in het centrum de levensboom, die de inwoners zal voeden. Misschien zien we nu langzaam het begin van de terugkeer van de levensboom in de populaire cultuur, zoals bijvoorbeeld in de film Avatar.

Wat is dan de levensboom? Het is moeilijk te geloven dat een fenomeen, wat zo lang is aanbeden over de hele wereld door bijna alle beschavingen, niet meer zou zijn dan slechts een mythe of een symbool. Het doet vermoeden dat er een duidelijke realiteit achter schuilt. Het is denk ik een etherische driedimensionale ondersteuning van waaruit alle energieën voortkomen die het universum creëren. Echter is er niet slechts één levensboom. De levensboom is meer een ingebedde hiërarchie van hologrammen en bestaat op verschillende niveau’s van het universum, die met elkaar resoneren volgens het principe ‘zo boven, zo beneden’. Het hoogste niveau is de kosmos, door de Maya’s het Hart van de Hemel genoemd. Het tweede, lagere niveau, is het sterrenstelsel. Het derde is het zonnestelsel, het vierde is de Aarde, het vijfde is de mensheid (inclusief alle andere organismen) en dan verder naar beneden naar steeds kleinere deeltjes. Elk van deze niveau’s heeft een centrale as, een levensboom, die in het midden staat van alle energetische grids (takken). Op het niveau van de Aarde is de levensboom de polaire as en omdat wij worden beïnvloed door de energieën van de Mayakalender door onze resonantie met de polariteiten die voortkomen uit de levensboom, is het nu belangrijk om ons voor te bereiden op het begin van de negende golfbeweging. Om dit te kunnen doen denk ik dat het zal helpen als we de levensboom door middel van een ceremonie kunnen recreëren, na eeuwen van vergetelheid.

Onze planeet en haar culturen zijn ontstaan door de effecten van de polariteiten van energieën die voortkomen uit de levensboom. Hetzelfde kan gezegd worden over onbalans tussen het mannelijke en het vrouwelijke wat ons zo’n 5.000 jaar gedomineerd heeft. Het is niet zomaar dat de levensboom een cruciale rol speelt in het joods-christelijke verhaal van de schepping over de uitzetting uit het Hof van Eden en de navolgende scheiding van geslachten. Door de Mayakalender, die gebaseerd is op de verschuiving van de polariteiten van de levensboom, weten we echter dat er nu wordt gewerkt aan deze onbalans en dat het uiteindelijk zal resulteren in eenheidsbewustzijn, wanneer we sterk genoeg resoneren met de levensboom. Deze polariteiten worden zichtbaar op verschillende vlakken. Eén zo’n vlak is de evenaar en scheidt het noordelijk en het zuidelijk halfrond. Een ander gaat door Berlijn, Rome en Kaapstad en scheidt het westelijk en het oostelijk halfrond. Een derde gaat door Washington D.C. en scheidt het voorste (Pacifische) en het achterste (Europa/Afrika) halfrond. Door de invloed van de yin/yang-polariteiten die voortkomen uit de levensboom is de planeet geëvolueerd naar een globaal brein, waarbij het westelijk halfrond (linker hersenhelft) correspondeert met het oostelijk halfrond (rechter hersenhelft).

In de meest ideale situatie zouden we een aantal mensen hebben die samenkomen bij zowel de noord- als de zuidpool om door middel van ceremoniën de levensboom te recreëren, maar omdat dit niet praktisch is zullen het Noorden en het Zuiden vertegenwoordigd worden door samenkomsten in respectievelijk Scandinavië en Zuid-Afrika. Om de wereldwijde levensboom te recreëren zullen deze samenkomsten worden aangevuld met samenkomsten op het equatoriaal vlak in het Westen in Guatemala en in het Oosten in Singapore/Bali. In elk van deze windstreken nemen vertegenwoordigers van culturele tradities, die nog altijd leven volgens de vier heilige windstreken, hieraan deel. In het Noorden zijn het de Sami, in het Oosten de Chinezen/Hindoes, in het Zuiden de Bosjesmannen en de Maya’s in het Westen. Alhoewel er lokaal naar de details gekeken moet worden, is het aan te raden dat een deel van de ceremonie gaat over het recreëren van de globale levensboom en het versterken van de relatie tussen de deelnemers en deze creatieve bron. Een tweede deel kan gaan over het verbinden van de energieën en de mensen van de vier windstreken.

De Bewustzijnsconvergentie is net als het opzetten van een kamp voordat begonnen wordt aan de klim van de negende golfbeweging. Onderdeel van wat je doet in het kamp is je voorbereiden op de klim. Dit gaat ook op voor de ceremonie van de Heilige Windstreken. De Bewustzijnsconvergentie is bedoeld voor diegenen die medescheppers willen zijn van het Goddelijke plan. Hiervoor speelt de recreatie van een planetaire levensboom een essentiële rol (http://www.theconsciousconvergence.com/).

Door: Carl Johan Calleman

Vertaling: MSc Robin de Boer

Bron: Funfactory.spruz.com

donderdag 5 april 2012

Column: De laatste sprong


Wie vertrouwd is met mijn werk, weet dat elk hologram invloed heeft op een specifiek deel van ons onderbewustzijn. Ik noem ze codes, omdat ze je helpen om verborgen kennis in jezelf te ontcijferen. Iedere code bevat informatie in de vorm van een frequentie, oftewel: een energietrilling die met ons gevoel resoneert. In mijn columns – gekoppeld aan mijn nieuwste code – beschrijf ik mijn ervaringen die gepaard gaan bij het ontvangen van deze frequenties. Elke maand behandel ik degene die op dat moment het sterkst aanwezig is en geef ik mijn mening over onze ontwikkeling binnen dit thema.

De laatste sprong

Jarenlang leefden we toe naar het magische 2012 en nu is het eerste kwartaal alweer voorbij. Soms lijkt de tijd wel door onze vingers te glippen. We hebben er geen grip op. Nog steeds zie, lees en hoor ik dat veel mensen zich afvragen wat ons dit jaar staat te gebeuren. Waar hebben we al die tijd naar uitgekeken? Wat pruttelt er onder de deksel van de pan? Wat is de gecodeerde boodschap in de kalenders van de Maya's? Als ik er over nadenk, moet ik toch wel een beetje lachen. Bekijk ik het puur nuchter, dan vind ik het komisch dat er ooit diep in de regenwouden een primitief indianenvolk leefde dat een mysterieuze voorspelling deed waar nu de hele wereld in spanning op wacht. Wij hebben televisie, computers, internet, media en technische voertuigen om onszelf door tijdzones te bewegen en zelfs de ruimte in te schieten, maar toch schijnen we die vreemde sjamanen van duizenden jaren geleden nog steeds niet te kunnen begrijpen.

Gekke gedachte, niet waar? Op zo’n moment vraag ik me af waarom we hier zo mee bezig zijn. Volg je de fora op internet, dan heb je leesplezier voor de rest van het jaar, want de 2012-profetie is een hot item. Er wordt gesproken over de Vijfde Dimensie, de terugkeer van de Verlosser op Aarde, maar ook over catastrofe in de vorm van natuurgeweld of een nieuwe IJstijd. De spirituele markt beleeft hoogtijden met alle aandacht die er ineens voor 2012 is gekomen. Ik kan er met mijn hoofd niet bij. Vandaag kwam ik erachter dat als je in Rusland op Google de zoekterm ‘2012’ intypt, mijn column over dit thema op de eerste pagina verschijnt. Bizar als je bedenkt dat ik hier nog maar pas actief ben en de meeste codes nog niet half zo vaak bekeken zijn als dit artikel.

Hoewel ik me liever niet vastklamp aan het thema 2012 – mijn werk houdt niet op als dit jaar voorbij is – ben ik ergens ook wel blij dat ik er veel aandacht aan gegeven heb. Ik hoop namelijk dat zoveel mogelijk mensen mij via deze weg vinden en zich laten inspireren door wat ik in mijn column over de Maya-profetie geschreven heb. Ik wil mensen namelijk bij hun kracht brengen door ze te vertellen dat dit de beste tijd is om zelf je droom te creëren. Natuurlijk deel ik het gevoel dat er komend jaar iets bijzonders gaat gebeuren, maar ik herhaal nog maar eens: het gebeurt niet als we erop wachten. De waarheid bestaat immers niet, want die moeten we in onszelf zien te vinden.

Lees verder op: Janosh.com