woensdag 27 juni 2012

Pheonyx Feedback 4 - The Higher Self

Phoenix geeft wat hele interessante informatie over het hogere zelf en hoe daarmee in contact te treden.Bron: Spiritscience/Youtube.com

Wat is Munay-Ki?

homo-lumineous

Munay komt uit het Quechua en betekent ‘Ik hou van je’ of ‘liefde zoals je bent’, Ki staat voor 'kracht of energie'. Munay-Ki heeft als diepere gedachte 'wees degene die je écht bent'. Munay betekent liefdeskracht en Munay-ki “Wees zoals je in wezen bent.” De Munay-ki zijn de negen inwijdingen voor transformatie van “Homo Sapiens” tot “Homo Luminus”. Ofwel de verlichte mens.

Munay-Ki bestaat uit negen inwijdingen van het helingspad van de Inca's. Deze inwijdingen worden ons geschonken door de sjamanen van de Q'éros, een volk uit het Andesgebied van Peru, dat bekend staat als de laatste nog traditioneel levende rechtstreekse afstammelingen van de Inca's. Deze negen traditionele inwijdingen van de Inca-sjamanen zijn nu, als energietransmissies, voor een ieder beschikbaar om te ontvangen en om zelf ook weer op eenvoudige wijze door te geven.

Munay-ki geeft een enorme onvoorwaardelijke liefdeskracht voor jezelf en de wereld om je heen. Het zorgt voor het ontwaken van de Boeddha-natuur in jou, het hogere bewustzijn, de goddelijke vonk in het diepst van je wezen.

Munay-ki is een reis op weg naar vrijheid om te zijn wie en wat je in wezen bent, een reis van de illusie van afgescheidenheid terug naar het bewustzijn van eenheid. Het herstelt de verbinding met je innerlijke kracht. Met je eigen goddelijke natuur. Het maakt dat je volledig in je kracht komt te staan. Je kracht om je dromen te kunnen creëren en te manifesteren in deze wereld.

Elke inwijding is een persoonlijke stap naar hoger bewustzijn en tegelijkertijd een fase in het versnelde evolutieproces van de mensheid op weg naar een harmonieuze samenleving. Het activeert je eigen vermogen tot heling, biedt energetische bescherming, maakt dat je vanuit een wezenlijk ander perspectief leert waarnemen en geeft je verbinding met 7 archetypische, scheppende en organiserende krachten van het universum.

Munay-ki helpt je de balans terug te brengen in het mannelijke en het vrouwelijke in jou en daardoor in je relaties met anderen. Het geeft stabiliteit en een hogere mate van gezondheid dan voorheen.

zaterdag 23 juni 2012

Q&A met Drunvalo Melchizedek

Vijf afleveringen waarin Drunvalo Melchizedek allemaal vragen beantwoord over 2012 en ascentie. Drunvalo heeft veel van deze informatie gekregen van de ascended masters waar hij mee werkt. Als je opzoek bent naar informatie over hoe een Merkaba voor jezelf te maken en te activeren op die manier hoe hij dit beschrijft verwijs ik je naar deze site. Veel plezier met het bekijken van de video's! En als je op de hoogte wil blijven van de volgende afleveringen die mogelijk nog komen met je je even abonneren op youtube.Bron: Drunvalo.net

vrijdag 22 juni 2012

Ziel(h)Erkenning in Eigenwaarde

Ik heb vorig jaar een blog geschreven die over zelfwaardering en de voorouders gaat. Het is een stuk die veel andere sites bereiken mocht. Heb je hem nog niet gelezen en toch interesse, lees hem dan hier: Zelfwaardering en de voorouders .

Deze blog sluit voor een deel aan bij de blog die ik hierboven benoemde.

Het woord ‘( zelf ) waardering ‘heeft de uitstraling dat het te maken heeft met (jezelf) beoordelen. Iets wat normaal is in onze omgang met anderen en onszelf.

Andere woorden met dezelfde betekenis als waardering zijn onder andere: Respect, achting, op prijsstelling, eerbied .

Het zijn allemaal woorden die we (h) erkennen. Mijns inziens verlangt ieder mens ernaar om met respect, achting en waardering behandeld te worden.

Met het woord ‘ waardering ‘ lijkt het erop alsof de buitenwereld dus een belangrijke rol speelt in onze zelfwaardering.

Het woord eigenwaarde geeft duidelijk aan dat dit woord verwijst naar de gedachten die men over zichzelf heeft.

Andere woorden met dezelfde betekenis zijn: zelfbewustzijn, zelfrespect,eigendunk.

Als ik deze twee woorden naast elkaar zet, lijkt het erop dat de ‘waardering’ kan veranderen en geen vast gegeven is (van meerdere factoren afhankelijk), terwijl eigenwaarde meer ‘ vast ‘ lijkt te staan.

Maar is dat ook zo? Kan iemand met een lage ( zelf ) waardering meer eigenwaarde creëren?Het is duidelijk dat deze woorden met elkaar in verbinding staan.

Feit is dat kinderen afhankelijk zijn van de waardering van hun ouders en omgeving. Zij leren als eerste ‘ goede en ‘ slechte ‘ dingen in te delen in de opvoeding. Voor elk ‘ goed ‘ gedrag krijgen ze een ‘ beloning ‘, voor het ‘ slechte ‘ gedrag een berisping.

Op die manier leert het kind wat sociaal wenselijk en onwenselijk gedrag is.

Er zijn ook gezinnen waarbij het vroeger alleen maar normaal was om onwenselijk gedrag te veroordelen en waarbij de ‘ positieve ‘ waardering uitbleef.

Vaak zijn de kinderen die op die manier opgevoed zijn, minder zeker van zichzelf. De erkenning van hun emoties, gevoelens en gedrag is dan niet op de voorgrond gekomen, maar werd opzij geschoven.

Als deze kinderen volwassen worden, zijn ze geneigd om zichzelf ‘ van binnen ‘ te straffen, zichzelf streng toe te spreken en is weinig wat ze doen ‘ goed genoeg ‘.De eigenwaarde van deze personen is behoorlijk laag. Het zijn vaak ook mensen die het zichzelf niet kunnen vergeven als ze een fout maken. Ook zijn ze geneigd om feedback persoonlijk te maken en zichzelf als mens ‘ af te keuren’.

Kinderen die op jonge leeftijd wel te horen hebben gekregen dat hun gedrag ‘ wel goed was ‘, gemotiveerd werden door positieve bekrachtigingen, ontwikkelen zich meestal in volwassenen die stevig in hun schoenen staan en emotioneel stabieler zijn.

Op deze manier worden de rugzakken van ervaringen gecreëerd :de voedingsbodem en het referentiekader van hoe men zal gaan reageren op situaties die in het leven voor komen.Het is mogelijk om de aangeleerde gedachtepatronen te veranderen. Dit begint vaak met het besef dat het verleden voorbij is, toen men nog afhankelijk was van anderen.Door bewust te worden van de gevoelens van minderwaardigheid, angst en perfectionisme bijv. krijgt men inzicht in de patronen die juist voor minder fijne gevoelens en gedrag zorgen.

De tweede stap heeft te maken met het ontkoppelen van die oude patronen en dat kan men doen door te beseffen dat die oude constructies niet meer nodig zijn in het hier en nu en in de toekomst.

De derde stap heeft te maken met het aanleren van nieuwe gedachten, gedrag die er juist voor zorgen dat de zelfwaardering nog meer bekrachtigt wordt.

Als we op deze manier kijken naar zelfwaardering en eigenwaarde wordt het duidelijk dat het niets te maken heeft met de buitenwereld, hoe men zich voelt.

Het gaat erom hoe je jezelf ziet en of je gelukkig bent met jezelf, ongeacht wat een ander daarvan vindt.Blessed be.

Bron: Sattvahealing.wordpress.com

woensdag 20 juni 2012

AntahkaranaAlice Bailey en diverse andere auteurs van Tibetaanse filosofie beschrijven ook de Antahkarana. Zij beschrijven Antahkarana als deel van de spirituele anatomie. Het is de verbinding tussen het fysieke brein en het Hoger Zelf. Het is deze verbinding die moet genezen en ontwikkelen willen we spiritueel kunnen groeien. De Antahkarana hier besproken en afgebeeld staat voor deze verbinding en wordt geactiveerd als je in zijn buurt bent.

Kirlianfotografie laat zien dat een lijn getekend op papier een effect heeft op de ruimte eromheen en dat het de menselijke Aura en Chakra's beïnvloedt op de verschillende manieren zoals de tekening uitstraalt. Dit bewijst ook hoe oud de yantra meditaties zijn die gebruik maken van plaatjes om het bewustzijn te schonen en te laten groeien.

Antahkarana is een oud helend symbool. Het werd al duizenden jaren gebruikt voor meditatie in Tibet en China. Het is een krachtig symbool en werkt simpelweg al als je het in je buurt hebt. Het zal een positief effect geven op de Aura en de Chakra's. Terwijl het helend werkt, focust en verdiept het ook de actie van de helende Energieën die erbij betrokken zijn. Terwijl je mediteert met het symbool bij je of vlakbij creëert het automatisch, wat de Taoisten noemen, 'het groot microkosmische lichaam' waarin normaal gesproken de Energie via de kruin naar binnen gaat. Nu gebeurt dat via de voeten en de Energie gaat dan via de achterkant van het lichaam naar het hoofd en dan weer naar beneden langs de voorkant naar de voeten. De persoon grondend gaat zij verder naar de aarde en creëert een voortdurende stroming van Energie door de Chakra's.

Antahkarana neutraliseert ook negatieve Energie die zich bijvoorbeeld in sieraden of kristallen verzameld heeft, door simpelweg het object tussen twee symbolen te plaatsen.

Als aanvulling wil ik vermelden dat Antahkarana alle healingwerk versterkt zoals Reiki, Polariteitstherapie, Chiropraktie, Hypnotherapie, Regressie Therapie e.d. Deze positieve effecten zijn telkens weer bevestigd door de mensen die met Antahkarana werken en door helderziende observatie door de verandering in de Aura en Chakra's.

Antahkarana is multi-dimensionaal. Van een kant uit lijkt het 2 dimensionaal, opgebouwd van drie zevens op een platte ondergrond. De drie zevens staan voor de 7 Chakra's, de zeven kleuren en de zeven tonen van de toonladder.

Deze drie zevens komen ook voor in het bijbelboek Openbaring als de 7 kaarsen, de 7 trompetten en de 7 zegels. Uit een andere hoek bekeken is Antahkarana een 3-dimenisionale kubus. Zijn Energie bouwt zich op van 2-dimensionaal naar 3-dimensionaal en kan gezien worden. Hij gaat door tot ongeziene dimensies tot en met de hoogste dimensie: het Hoger Zelf!

Historisch gezien kan het gebruik van dit symbool teruggevoerd worden tot een aantal Reiki Masters met een oude Tibetaanse meditatietechniek. De weinige Tibetaanse meditatie meesters die wisten van dit symbool, neigden ertoe om dit voor zichzelf te houden zo dat de toegenomen waarde die het creëerde voor hun werk zou bijdragen aan hun status. Daarom is het gebruik van Antahkarana niet wijd verspreid.

De Tibetaanse meditatie waar Antahkarana in gebruikt werd, was in een ruimte verlicht met kaarsen. In het midden van de kamer was een groot aarden vat in de vorm van een ovaal, het symbool voor het kosmische ei van het universum. Het vat was gevuld met wat water en in het midden van de kamer was een meditatiebankje. Op het zitgedeelte van dit bankje was Antahkarana ingelegd in zilver. De muur was bekleed met koper en zo gepolijst dat het scheen. Aan de andere muur hingen wandkleden met Reiki symbolen. Als een Tibetaanse Lama wilde mediteren dan zou hij op het bankje plaatsnemen en staren naar het beeld van het Reiki symbool wat gereflecteerd werd in de koperen wand.

Deze yantra meditatie zorgt ervoor dat iemand een punt van aandacht heeft, terwijl het bewustzijn met de transcenderende Energie van het Reiki symbool wordt gebruikt. Het Antahkarana symbool op het bankje wordt gebruikt om de Energie te genereren en door de persoon heen te stromen - op een gelijke manier door alle Chakra's - en dan verbindt het de persoon met de aarde.

Het is duidelijk dat de Tibetanen niet de oorspronkelijke gebruikers zijn van dit symbool en er zijn geen geschreven bewijzen van zijn oorsprong. Door helderziende waarneming, door Michelle Griffith, iemand die in staat was af te stemmen op het symbool, was het mogelijk de geschiedenis van dit symbool te 'lezen'. Michelle ontdekte dat het symbool 100.000 jaar geleden aan de mensheid voor het eerst was gegeven, tijdens de tijd van Lemurie.

Dit symbool is gemaakt door de raad van Opgestegen Meesters die gaan over de evolutie van de Melkweg. Zij zagen dat de mensheid van de Aarde in nood was en dat zij hulp nodig had om de verbinding met hun Hoger Zelf te herstellen. Ze creëerden daarom dit symbool met een gebod bezield met zijn eigen bewustzijn. Iedereen die dit symbool gebruikt zal connectie hebben en versterken tussen het fysieke brein en het Hoger Zelf. Het Hoger Zelf creëert en leidt de voordelen van dit symbool en daarom zal dit symbool nooit gebruikt worden voor negatieve doeleinden.

Het licht schijnt in de duisternis

Hoe is de weg die voor ons ligt? Ieder van ons zou zich deze vraag moeten stellen en nagaan wat dat voor ons betekend, als individuen en als sociale wezens.

In de donkerste periode van het jaar zijn begrippen zoals licht en duisternis heel actueel en spreken tot ieders verbeelding. De toekomst van de mens en wereld is nog in duister gehuld en als zodanig verbonden met angst en onzekerheid.

Mijn bronnen voor deze boodschap voor 2008 zijn geworden de uitspraken van de Dalai Lama en wat hij tegen ons zegt: ”Door onze onbevreesde gedachten, onze houding en onze vrij handelingen, door het bezit van een open hart en genereuze liefhebbende geest kunnen we veranderingen teweegbrengen. We kunnen het jaar 2008 binnengaan als waarachtige menselijke wezens en wereldburgers, zodat angst en scheidingsmuren tussen mensen wegvallen en we eenheid in verscheidenheid en licht in het duister zien!”

De vraag is niet wat kunnen wij als individu voor het geheel betekenen, de vraag is hoe kunnen we dat doen in het besef dat individuele handelingen en activiteit het geheel beïnvloeden en van de reële mogelijkheden die geboren worden door onze persoonlijke betrokkenheid.

Licht en duisternis zijn universele begrippen en we merken dat veel mensen in onze huidige tijd meer dan ooit verlamd worden door angst en deze angst wordt bijzonder versterkt door de media en de overheid gebruikt als als politiek machtsmiddel. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we in het duister rondwalend; toch vol vertrouwen beseffen dat het licht altijd sterker is dan de duisternis. In de aanvaarding van het duistere aspect binnen en buiten onszelf ligt ook ingesloten het aanvaarden van de toekomst als ultieme uitdaging.

Wordt angst onze nieuwe cultuurobsessie?

Angst is een autonome en destructieve kracht geworden in de samenleving, die ook de democratie ondermijnt. Het uit de angstcultuur voortvloeiende pessimisme is een destructieve kracht. De toekomst hoeft helemaal niet slechter te zijn dan het heden, maar om dat te zien is er wel een radicale omslag in ons denken nodig en we moeten op een andere manier naar onszelf gaan kijken om dit echt in te zien.

De nadruk in onze cultuur vertolkt door de media, ligt nu veel te veel op de negatieve kanten van het menselijke handelen, dit terwijl mensen toch ook creatieve wezens zijn die heel goed in staat zijn om problemen op te lossen. Die constructieve kant moeten we veel meer naar voren laten komen. Ik was diep onder de indruk van ”An inconvenient truth” van Al Gore en de wetenschappelijke apocalyptische aspecten van het angstsyndroom die in de documentaire worden verkondigd: scheuren in de oppervlakte van de aarde, woestijnvorming, vergiftigen van de afvalhopen, aantasting van de ozonlaag, zure regen, broeikaseffect etc,etc. Het is moeilijk om positief te blijven bij zulke onheilsprofetieën. Nu we het eind van deze eeuw naderen, ziet het menselijke ras als geheel; maar ook ieder afzonderlijke individu zich op zijn levenspad geconfronteerd met een zeer ernstige beproeving en het is goed om je te realiseren dat we moeten kiezen langs welk pad we verder willen reizen. We kunnen verder gaan langs het huidige pad of we kunnen een bewuste beslissing nemen om van dit pad af te stappen naar een nieuw pad dat afgezet is met een nieuwe innerlijke bewustwording. Bewustwording is een positieve energiezone, die we binnenin ons kunnen voortbrengen.

Voor mij was van groot belang om tegenover de mogelijke doemscenario’s van Al Gore de woorden van Rupert Sheldrake te zetten: ‘Van een ding kunnen we zeker zijn: zelfs als alle mensen van de planeet weggevaagd zouden worden, zou de planeet zelf nog niet uitgestorven zijn. Als in Engeland iedereen morgen zou sterven, zou Londen in tien jaar tijd overal weer met gras bedekt zijn….”

Volgens Sheldrake’s holistische visie overschatten we onszelf te zeer als we denken dat wij het lot van de planeet volledig in onze handen hebben, want de regenererende vermogens van de planeet zelf en de mensheid als deelmer daarin, zijn heel groot. In zijn meesterwerk ”A New Science of Life”, zegt Sheldrake: ''laten we opnieuw het heilige in ons leren ontdekken en onze relatie met de aarde als een heilige band herstellen. Op die manier zullen we ook verbinding maken met onze eigen regenererende vermogens”.

In een tijd waarin de macht van de media groter is dan ooit, waarbij haar culturele invloeden steeds doorslaggevender wordt, is het individuele bewustzijn en vertrouwen in je eigen kracht, volgens mij, van essentieel belang. Daarnaast wordt het steeds belangrijker over ruimte en mogelijkheid te beschikken om met anderen van gedachten te kunnen wisselen en samen in alle vrijheid kunnen en mogen reflecteren over de maatschappij.

Het herkennen van het duistere en dat onder ogen willen zien, maakt ons bewust van de manipulatieve machten die achter de schermen van onze zogeheten democratische maatschappij en in de wereldpolitiek schuilen. Deze machten herkennen en ons ervan bewust worden draagt er ertoe bij dat er zoveel mogelijk mensen zullen gaan beseffen hoe belangrijk is om nu wakker te worden.

Het licht schijnt in de duisternis….'

In het kader van licht en duister moet ik denken aan de uitdagende woorden van Linji in zijn ”Klein boek om het licht heen”. Zesendertig korte gedichten over het licht. Nee, niet óver het licht, maar ‘om het licht heen’: de woorden omcirkelen het licht als iets dat zelf niet in woorden te vatten is, maar dat een geheim blijft. Het licht zelf valt buiten het domein van de taal. De taal kan het licht alleen maar benaderen en er naar verwijzen – en dan maar hopen, dat een ander het ook ziet, en herkent, en zegt: ‘O ja…: het licht!’

Hans Andreus begint zijn bundel zo:

‘Ik weet haast niets meer
van alles wat ik eens heb willen zeggen.
Ik wil haast niets meer zeggen.
Alleen iets van het licht’

Op de eerste plaats doet de bekentenis van de dichter over de ontoereikendheid van woorden ten overstaan van die afgrond van licht onmiddellijk denken aan de Hartsoetra, waar immers eveneens de onmacht van alle woorden wordt beleden. En precies zoals in de Hartsoetra gezegd wordt dat de tot diepe inzicht en zelfkennis gekomen mens, oog in oog met de duistere aspecten buiten en in zichzelf, geen angst kent. Zo wordt hier ook de angst menselijkerwijs beschouwd als een uitdaging om door het duister heen te breken in lichtvolheid en grenzeloosheid.

Dit is de tijd van groeiend inzicht in onszelf.

Dit is de tijd waarin de gelijkwaardigheid van alle mensen een bereikbaar ideaal wordt.

Dit is de tijd waarin wij ons bewust gaan worden wie we zijn en zelf onze doelen bepalen.

Dit is de tijd waarin we onze angsten mogen loslaten om in onze kracht te gaan staan.

Ik groet de waarachtig mens in je.

Misschien besef je het niet, misschien heb je nooit durven dromen dat je waarachtig mens bent, dan dat niemand ooit iets anders dan waarachtig mens kan zijn, dat waarachtig mens- zijn de essentiële kern van je wezen is, dat het niet iets is dat in de toekomst kan gebeuren, maar iets dat al gebeurd is.

Je “waarachtig mens” is die bron van alles, je oorsprong, zowel de bron als doel. Wij bewegen ons van ons waarachtig mens-Ik naar ons waarachtig mens -Zijn. Deze drie woorden: waarachtig mens -zijn omvatten alles, de hele kringloop van het leven, van alfa tot omega.

Maar jij ligt diep in slaap, je weet niet wie je in werkelijkheid bent. Je hoeft niet waarachtig mens te worden, je hoeft alleen maar te herkennen dat je waarachtig mens bent, alleen maar terug keren naar je eigen bron en in jezelf te kijken.

( bewerkte versie, origineel uit: The Heart Sutra)

Auteur: Louise Baanders

vrijdag 15 juni 2012

Colum: Kwetsbaarheid in de manKwetsbaarheid in het leven is vaak een energieveld die mensen ervaren als een zwakheid. Kwetsbaarheid in dit leven voor de mens een hele grote krachtbron. Kwetsbaarheid in het leven als man is niet altijd gemakkelijk om dat een plaats te geven omdat er nog steeds een patroon in de maatschappij bestaat die mannen nog niet toestaat kwetsbaar te mogen zijn.

Maar toch in deze tijd van evolutie zal juist de man toch zeer te maken krijgen met zijn vrouwelijke kant met zijn kwetsbaarheid. Als u vraagt hoe om te gaan met mijn kwetsbaarheid en met dat van de ander dan zult u eerst met uw eigen kwetsbaarheid dienen te leren omgaan. Uw vrouwelijkheid in dit leven als man mag een plaats krijgen. Iedere man draagt een vrouwelijke pool, iedere vrouw een mannelijke pool en de mannelijke pool in de vrouw is de daadkracht, is de wilskracht, is het neerzetten wat een vrouw innerlijk beweegt.

De vrouwelijke pool in de man is juist het tegenovergestelde. Het is in uw leven als man belangrijk u los te maken uit oude traditie, uit oude patronen uit deze maatschappij, u zelf niet meer te verhouden tot dat wat de maatschappij eigenlijk van u verlangt als man maar te voelen in uzelf welke kwetsbaarheid daar nu zo daadwerkelijk aanwezig is en daarmee naar buiten te treden dan zult u niet alleen als man maar ook als mens in evenwicht komen en zult uzelf niet meer te hoeven overstemmen in alles dat zo groots voelt in u maar zult u vanuit een innerlijk evenwicht reageren vanuit deze gevoelslaag want het is juist de kwetsbaarheid die de mens brengt naar zijn eigen diepste spirituele gevoeligheid.

Auteur: Berry Vincenta

dinsdag 12 juni 2012

The Shift of Ages (Video ENG)Bron: Spiritscience/Youtube.com

Verschuivende paradigma's

(Want to know USA - Vertaling Pauline Fransen voor Earth Matters) De wijsheid en het begrip van onze goddelijke essentie is als een lichtbaken dat ons naar binnen wenkt naar een immer intensere connectie met alles om ons heen. Maar liever dan naar binnen te kijken, kijken de meesten in deze wereld bij voorkeur naar buiten voor goddelijke wijsheid, waardoor ze een afhankelijkheid van een veelomvattende hiërarchie bevestigen, die zich uitstrekt tussen het individuele en het Goddelijke. In al onze omzwervingen weg van het Goddelijke heeft de mensheid zijn aantrekkelijkste elementen verborgen door een voortdurend geloof in de beperkingen die voortkomen uit het controlerende mechanisme van deze hierarchie.

Het Goddelijke danst buiten de beperkingen van iedere hiërarchische structuur. Het is compleet in zichzelf, en heeft als enige doel om de collectieve potentie van al het leven in het universum te laten zien. Het is het archetype van perfectie. Het is de standaard drager van aangeboren ontwerp en ultieme lot van iedere ziel. De essentie van het Goddelijke reikt voorbij enig mentaal ontstaan, toch heeft de mensheid de neiging om terug te grijpen op de beperkende taal van het hiërarchische paradigma om het te definiëren en te begrijpen.

Het Hiërarchische Paradigma: Op zoek naar verbanden en heelheid

Wanneer mensen zich niet bewust zijn van hun innerlijke wijsheid en heelheid, hebben ze de neiging om ordening en vastigheid te zoeken buiten zichzelf. Onzeker over hun plaats in hiërarchische orde van de wereld, definiëren zij zichzelf op basis van hun onzekerheden. Individuën worden zo slechts stukjes van hun heelheid en zoals glazen scherven van een mooie vaas, hebben ze maar weinig gemeen met hun gezamelijke schoonheid. Binnen de hiërarchie hebben velen in hoge machtsposities gebruik gemaakt van onze collectieve onzekerheden in pogingen om de ontwikkeling van de gehele mensheid te sturen. Zij hebben het directe verband tussen het individuele en het Goddelijke verborgen met een variatie aan middelen ontworpen om te bemiddelen tussen onze innerlijke essentie en onze goddelijke bron.

Ieder individu kan zichzelf leren kennen als vrij van alle vormen van hiërarchische controle. Hiermee wordt niet bedoeld dat we anderen niet moeten vertrouwen of vriendschaps- of gemeenschapsbanden met hen moeten aangaan. Het is enkele een herinnering dat relatieve waarheid altijd verschuift in de handen van hen die controle willen. En zelfs als de motieven van hun controlerende gedrag van goede wil zijn, dan is het nog een vorm van controle. Wanneer de onthullers van "waarheid" binnen de hiërarchie informatie achterhouden en onderdrukken, positioneren zij gewoonlijk zichzelf om macht te behouden of meer macht te verwerven in plaats van dat zij krachtig zijn willen verspreiden onder allen.

Het verlangen naar verbinding en heelheid is een brandstof die ons aanspoort om het hiërarchische paradigma te zoeken en te onderzoeken. Dit innerlijk verlangen voorziet ons van onze motivatie om hulp te zoeken en sturing van een speciale groep binnen de hiërarchie, en zodoende, een gevoel van bijhoren en verbinding te cultiveren. Verder, het hiërarchisch paradigma is een fase waarin we een gevoel van verbinding met een of andere grote, allesomvattende visie ontwikkelen. Daarom koestert de hiërarchie profeten die wijzen in richting van een grotere visie.

Spirituele leiders zijn in staat om diep onder de oppervlakte van de realiteit van het leven te kijken en te ervaren hoe ingewikkeld verbonden iedere levensvorm is, en hoe het composiet van al het leven onmeetbaar intelligent is. Deze visionaire leiders kunnen dus de realiteit interpreteren door hun persoonlijke vaardigheden om waar te nemen en uitdrukking te geven aan de dimensionale diepte en grenzeloze intelligentie van het leven. Toch is niemand in staat om de volledige dimensionale diepte en breedte van het leven te omschrijven met de middelen van taal. Ze kunnen slechts, ten hoogste, hun interpretatie of hun ervaringen omschrijven.

In werkelijkheid zijn wij allen in staat om onder de oppervlakte van de realiteit van het leven te kijken en een unieke visie op het universum te ervaren. We hebben alleen tijd nodig en een intentie om onze eigen interpretaties te ontwikkelen.En dit is precies wat vele grote spirituele leiders hebben onderwezen. De diepere essentie van het leven is niet een absolute die ervaren kan worden door een selecte groep, maar een ontwikkelende, dynamische intelligentie die zovele gezichten draagt als er levensvormen zijn. Geen enkele groep mensen heeft de exclusieve toegang naar het universum waarin het Goddelijke zichzelf uitdrukt in al zijn grootsheid. De toegang is open en toegankelijke voor allen, want het Goddelijke zit in alle dingen.

Zij die herkend worden als grote profeten hebben ieder een visie van het universum geproduceerd voorbij wat momenteel gedefinieerd wordt door de hiërarchie. Omdat hun interpretaties werden gearticuleerd met gezag en inzicht met diepte, werden zijn het doelwit van discussie onder verschillende groepen in de hiërarchie. Deze discussie creëerde vervolgens een tegenstelling van geloof. Een sympathieke gemeenschap ontstond om de interpretatie van hun leider te verdedigen en uit te breiden, terwijl bestaande groepen het als minderwaardig beschouwden aan voorheen bestaande visies. Iedere keer weer werd de visie van de leider beperkt en gevormd tot een dogma door navolgers die een nieuwe religie of sekte wilden beginnen. Daardoor trok dit aftreksel van een vers inzicht zich stilletjes terug in de handen van de hiërarchie, waar zijn diepere betekennis werd verborgen door het feit dat het was opgenomen in een rigide structuur die het zowel beschermde als bevorderde.

Het transformatieparadigma: Innerlijke wijsheid en begrip

Een nieuw paradigma komt te voorschijn dat een helder verband tussen individueel bewustzijn en de aansprekende onderdelen van het Goddelijke zonder de tussenkomst van een hiërarchie promoot. Dit gebeurt als de fabels en mythes van de geschiedenis naar voren stappen en gezien worden zoals ze oorspronkelijk bedoeld werden. Dit is de tijd wanneer taal getransformeerd wordt tot een nieuwe vorm van communicatie dat door alle hindernissen van controle heen breekt. Persoonlijke transformatie door het wakker worden van innerlijke wijsheid en begrip is de weg naar heelheid.

Het transformatieparadigma wordt geïnitieerd simpelweg door de erkenning dat er in plaats van de afhankelijkheidbevorderende wegen van het hiërarchische paradigma er ook versnelde, onafhankelijke wegen zijn die de hiërachie links laten liggen en naar zelfbestuur leiden. Deze nieuwe wegen leiden naar de goddelijke wijsheid en begrip die in ons allen aanwezig is. Deze wijsheid kan benaderd worden door het beoefenen van drie principes van transformatie: zien van het goddelijke in alles, voeding van het leven, en dankbaarheid. Het toepassen van deze levensprincipes maakt individuen los van de controlerende elementen van de hiërarchie, zo de transformatie-ervaring initiërend.

Zoals er relative waarheden zijn, zijn er ook relative vrijheden. Als individuen door het hiërarchische proces bewegen, ontvangen zij een steeds sterker wordend gevoel van vrijheid, maar externe krachten blijven controle uitoefenen door beperkende taal, beperkte geloofsystemen en meer. Deze controlerende invloeden leiden tot een voortdurend leunen op de hiërarchie als het zonder stoppen probeert om ons een gevoel van ongelijkheid op te leggen. De onderliggende vergelijking van het hiërarchische paradigma is: individu + hiërarchie = Godconnectie. In het geval van persoonlijke transformatie is het: individu + innerlijke wijsheid en begrip = goddelijke gelijkheid met allen.

Het Syntheseparadigma: Integratie

De tijd is gekomen om het dominante paradigma van de hiërarchie te integreren met het bevrijdende transformatieparadigma. Deze integratie treedt van nature op zodra we de twee paradigma's volledig hebben bestudeerd en een syntheseparadigma ontwikkelen waarin transformatie wordt bereikt door te zoeken naar verband en heelheid door onze eigen innerlijke wijsheid en begrip. Het is deze combinatie van loslaten van afhankelijkheid van de hiërarchie en transformatie van binnenuit die het syntheseparadigma initieert.

Zodra we verantwoordelijkheid hebben genomen voor onze eigen transformatie en integratie, betekent dit niet dat de hiërarchie gemeden en ontweken moet worden. De hiërarchie is behoorlijk goedaardig als een manipulatieve kracht en stelt slechts een belangrijk stadium in de reis naar heelheid voor. Wat nu in gang wordt gezet is de aanvankelijke voorbereiding voor deze paradigmaverschuivingen. Meer precies, deze paradigma's zullen gelijktijdig uitgespeeld worden gedurende de komende jaren. Zoals altijd, zal het de keus van ieder van ons zijn welk paradigma we omarmen op onze reis.

Alle van de hoogste inbeeldingen van de mensheid zijn zich nog niet bewust van onze diepste basis. We hebben gezocht naar de hogere regionen van het gebouw, maar bleven onbekend met het ontwerp van de fundering. Het is op deze plek, bij de kern van het zijn dat het Goddelijke barst met zijn creatieve energie terwijl het gelijktijdig reïntegreert met zijn uitnodiging naar heelheid. Het is op deze plek dat gelijkheid gerealiseerd wordt, niet in de verheven plaatsen van relative waarheid vastgeklonken in de hiërarchie, maar in het diepste deel van het fundamentele plan van de orginele bron en uiteindelijke bestemming van het leven. De oorsprong en lotsbestemming van het bestaan is de toon van gelijkheid in het leven. Luister naar deze toon -- zijn trillingsfrequentie -- en volg hem terug naar de oorsprong waaruit alles is ontstaan en zal weerkeren.

Beschouwen deze worden alleen als symbolen. Voel de waarheid die achter deze woorden staat, en sluit je aan op deze versterkende energie die zich naar je uitstrekt. Weet dat het een toon of trilling heeft -- een resonantie die op je wacht om iedere hoek die je leven om zal slaan. Het is een lichtbaken van het Goddelijke dat zichzelf verzameld in de vorm van taal zodat het je kan sturen naar een plaats waar je de vormloze toon van gelijkheid kunt ervaren -- voorbijgaand aan beperking. Het is de primaire taal van onze goddelijke bron die je de vrijheid geeft om zelf je diepste schoonheid op te wekken in het uitdrukken van de hoogste waarheid.

Bron: Wanttoknow.info via Earth-Matters.nl

Aantrekken en afstoten tussen tweelingzielen

Wanneer er geen angst is en beiden twins in verbinding staan met hun hogere zelf dan trekt de liefde hen naar elkaar toe als twee magneetjes. Maar zodra er weer iets van angst omhoog komt bij beiden of bij één van de twins dan zorgt die angst ervoor dat het zich verwijdert van de liefde (afstoten, vluchten).Aangezien vele twins na de twinontmoeting pas echt bewust met hun transformatieproces starten, begint op dat moment ook het bewuste loslaten/transformeren van alle oude angsten.

Veel mensen hebben zeer traumatische ervaringen beleefd waardoor ze Maskers (stoerheid-machogedrag-schijnzekerheid-nep vrolijkheid) zijn gaan dragen waarachter ze die angsten kunnen verbergen. Bij veel mensen is ook de welbekende BeschermingsMuur op jeugdige leeftijd al in het leven geroepen. Die muur staat voor hun Angst-Ego en die heeft als taak iedereen die ook maar in de buurt van hun gekwetste hart probeert te komen, bij hun vandaan te houden (afstoten).

Bindingsangst en Verlatingsangst zijn de grootste angsten die ontwikkelt zijn. Op het moment dat iemand in zijn angst schiet wordt hij/zij onbewust en dat is het moment dat het ego het overneemt en alles en iedereen die in de buurt probeert te komen van zich afstoot met allerlei smoesjes, leugens, verzwijgingen, geweld of wat dan ook. Het maakt niet uit wat ie er voor moet doen zolang het maar lukt die persoon uit de buurt te houden van het hart van degene die hij/zij aan het beschermen is.

Wanneer er geen angst is en beiden twins in verbinding staan met hun hogere zelf dan trekt de liefde hen naar elkaar toe als twee magneetjes. Maar zodra er weer iets van angst omhoog komt bij beiden of bij één van de twins dan zorgt die angst ervoor dat het zich verwijdert van de liefde (afstoten, vluchten). Het afstoten zal net zolang door blijven gaan totdat degene die vanuit zijn/haar angst nog aan het afstoten is voldoende eigenliefde, geloof, zelfvertrouwen en kracht heeft ontwikkelt.

Het is belangrijk voor degene die al meer geopend is om heel goed bij zichzelf te blijven als hij/zij wordt aangevallen door het ego van zijn/haar twin. Doe je best niet te Reageren op de aanvallen van dat ego, blijf er tijdens die aanvallen bewust van dat die ander je aanvalt vanuit zijn/haar angst en het niet persoonlijk bedoelt is. 9 van de 10x heeft het absoluut helemaal niets met jou te maken maar met iets zeer ouds uit hun jeugd of met dingen die in hun vorige relaties gebeurd zijn. Omdat jij het dichtst in de buurt van die ander zijn/haar hart staat ben jij degene waar ze hun angst/boosheid etc het eerst op afreageren.

Reageren (verwijten, aanvallen, jezelf verdedigen etc) op die ander zijn/haar ego aanvallen zal alleen maar meer het ego van die ander vergroten. Als je niet reageert zal het ego van die ander ook sneller weer verdwijnen.

Als je merkt dat je moeite hebt met het afstotelijke ego gedrag van je twin, schep dan wat meer ruimte tussen jullie. Ga niet constant zitten bellen, mailen etc maar laat die ander even met rust en gun jezelf ook rust en ruimte om bij jezelf terug te keren of te blijven. Heb je te maken met een extreem sterk ego en heb je moeite om overeind te blijven kijk dan eens goed of je niet teveel van jezelf aan die ander weggeeft.

Veel twins willen nog wel eens de 'fout' ingaan door teveel energie van zichzelf weg te geven aan die ander door alles wat die ander vanuit zijn/haar ego doet maar goed te keuren omdat ze denken dat dat hoort bij het onvoorwaardelijk zijn. Helaas zijn extreme ego's net kleine kinderen, en kinderen hebben regels en grenzen nodig anders weten ze niet waar ze aan toe zijn. Bij extreme ego's zal je dus goed je grenzen moeten aangeven en voor jezelf moeten opkomen anders dreigen ze echt over je heen te lopen.

Onvoorwaardelijk zijn houd niet in dat je over je eigen grenzen heen laat gaan of over jezelf heen laat lopen, laat je dat wel gebeuren dan getuigt dat niet echt van veel eigenliefde of goede verzorging van jezelf. Heb begrip voor die ander maar maak die ander nooit belangrijker dan jezelf.

Als je dat wel doet zal je merken dat je je gauw leeg en moe zal gaan voelen omdat je al je energie weggegeven hebt aan die ander. En hoe meer je weggeeft hoe minder er van jou overblijft en jij uiteindelijk jezelf verliest in die ander en weer op zoek moet gaan naar jezelf. Blijf dus vooral bij jezelf als je merkt dat die ander jou vanuit zijn/haar angst ego afstoot.

Liefs Ivy (Ivy Bisoen).

Bron: Aquariusage.com

Lichtwerkers word wakker!

Lichtwerker is een term die we in onze alternatieve wereld veel tegenkomen. Te pas en te onpas wordt er gesproken over lichtwerkers. Wat is het eigenlijk en waar komt dat woord vandaan? Het woord zegt het eigenlijk al, het gaat over werken met licht, in de zin van positieve licht energie, in contrast met de zwarte energie van de duisternis. Lichtwerker kan je niet worden, je bent het of je bent het niet.

Lichtwerkers zijn zielen die speciaal voor deze tijd naar de aarde gekomen zijn om de ascenderende zielen in deze overgangstijd te helpen. Zo, dat is een mond vol.

Waar komt deze term eigenlijk vandaan? Nu wordt het interessant, deze term komt uit channelingen. Het zijn entiteiten die dit in channelingen aan ons verteld hebben, net als ascentie. Wat is ascentie dan? Ascentie is het naar een hogere dimensie gaan. Dimensie? Sommigen praten over dimensie, anderen over trilling. Het gaat over de ontwikkeling van de ziel, het pad van karma en reïncarnatie. Nu zitten we ook opeens in het boeddhisme,en praten we over meditatie, chakras, boeddha, goeroes en het pad naar verlichting, een uitstapje naar India. Terug naar ascentie en lichtwerkers. Channeling. Het eerste geval van channeling waar ik tegen aan liep is Madame Blavatski. Wie kent niet boeken als Isis ontsluierd en De Geheime Leer die aan de basis gestaan hebben van de hele New Age. Blavatski channelde een zognaamde meester Kuthumi, die haar hele boeken dicteerde. Dit alles aan het begin van de 20e eeuw, 60 jaar voor de musical Hair, die letterlijk de New Age inluidde. Maar terug naar de lichtwerker.

Veel mensen die ik ontmoet heb voelen zich daadwerkelijk lichtwerker. We zullen eens wat symptomen en gevoelens op een rijtje zetten:

1. Ik kom niet van hier. Velen voelen zich hier een vreemde en voelen dat ze van een verre wereld afkomstig zijn.

2. Niemand begrijpt me. Velen zijn in hun familie en omgeving het zwarte schaap en worden behandeld alsof het geesteszieken zijn. Helaas geldt dat niet alleen voor familie, maar zelfs in het eigen gezin voor je partner en je kinderen. Dat is soms onverdraagbaar.

3. Waarom is de wereld zo slecht? Velen zien de ellende in de wereld en voelen dat er iets helemaal fout is. Ik heb al jaren geleden uitgesproken dat het mij zo opvalt dat het dezelfde mensen zijn die spiritueel zijn en met licht werken, die daarnaast ook kritisch naar de wereld kijken en doorhebben dat er iets totaal niet klopt. Dat kan gewoon geen toeval zijn.

4. Velen hebben een diep geworteld verlangen om hun medemensen te helpen. Velen zijn daarom zelf healer. Grappig genoeg zijn wij lichtwerkers ook de enigen die baat hebben bij alternatieve geneeswijzen, en daarom zie ik al jaren het fenomeen dat de meeste klanten van alternatieve healers andere alternatieve healers zijn. Dit is dus niet vreemd.

5. Velen van ons hebben een zeer laag zelfbeeld. We hebben moeite met spreken in het openbaar en zetten onszelf steeds achteraan.

6. Velen zijn het hier echt zat. Ze hebben het gevoel in een draaimolen te zitten, en elke keer weer hetzelfde rondje te draaien. Ze zijn op zoek naar de uitgang. Voor lichtwerkers is een catastrofe geen ramp maar een oplossing.

7. Velen voelen zich continu koud, moe en uitgeput. Het lijkt er op alsof de rest van de wereld op onze energie teert. Vaak wordt ons verteld dat wij voor de hele wereld energie moeten transformeren, dit is een continu thema in channelingen. Vaak wordt ons ook verteld dat wij tijdens onze slaap van alles doen en daardoor ook ‘s nachts niet echt kunnen uitrusten. We worden uitgeput wakker inplaats van uitgerust.

8. Desondanks voelen we ons daar geweldig bij, streelt het ons ego, en zijn we trots op ons onzichtbare werk. Dat houdt ons in leven en daarom lezen we steeds die channelingen. Valt het jullie niet op dat die channelingen precies dat met ons doen, onze ego strelen en ons in slaap houden?

Lees verder op: Goto2012.nl

dinsdag 5 juni 2012

Venus Transit - World Wide MeditationVoor als je wil mediteren tijdens de overgang vanavond, al lig ik denk ik toch te slapen ;) Niks voor mij, dat vroeg opstaan. Ik wordt morgen wel wakker in de nieuwe energie :)

Bron: Grungeuncle

Op weg naar jezelf...

Wat een heftige/mooie tijd! Er wordt heel veel gespeculeerd over het vergaan van de wereld op 21 december 2012 maar voor nu lijkt het of we zelf even vergaan JA. We zijn even de weg kwijt.

Ons gevoels/emotionele lichaam reageert niet alleen op de huidige heftige zonnevlammen maar ook op heel veel andere prikkels. Het is zo onderhand ook moeilijk om te onderscheiden of het gevoel dat je hebt nu van jezelf is of van een ander. Het is in ieder geval wel de moeite waard om dit te onderzoeken en ga er dan niet te snel van uit dat het van een ander is. Het is ook zo dat laag trillende (negatieve in de volksmond) energie van een ander bij jou bodem kan vinden zonder dat je jezelf daar bewust van bent. Dan is er werk aan de winkel.


De scheidingslijn tussen gevoels/emotionele en mentale laag wordt poreuzer en dat is echt merkbaar. Waar we in de westerse wereld zo lang vertrouwd hebben op die mentale laag dmv controle, materiaal, macht enz. is het juist deze laag die er de brui aan wil geven en dat ook doet. Dat uit zich o.a. in moeilijk uit je woorden kunnen komen (stotteren, vreemde woorden zeggen, niet het juiste woord krijgen bij wat je voelt, geen naam bij een persoon krijgen enz.) omdat ons mentale vermogen aan de linkerkant van onze hersenen gewoon even rust wil na eeuwen van overmatig inspanning.
Ons bewustzijn breidt zich nu heel snel uit. We gaan weer meer voelen, worden weer intuïtiever en ervaren steeds meer van de onzichtbare werelden om ons heen. Zogenaamde toevalligheden en deja’s vue zijn dan ook schering en inslag.

Door de crisis worden we gedwongen (lees een handje geholpen) om afstand te nemen van materiaal en dat is goed want wees nu eerlijk, anders hadden we toch nooit vrijwillig in willen leveren. We hebben ook nog last van de oorlogen, ja echt, verzamelen en nog eens verzamelen roepen onze cellen want er is tekort. Weet je dat je tot 7 generaties terug herinneringen in je cellen bewaard? We noemen dit ook wel karma.

Daar zitten ook gevoelens bij die je liever niet in je systeem zou hebben en juist die zijn we nu heftig aan het schonen. Dit kan voelen als een depressie of te wel je heel erg down voelen. Lichamelijk ervaar je dit door heftig trillen in je zelf. Besef dan dat het kan zijn dat er iets opgelost wordt ipv dat je te snel denkt in een depressie te zitten. Ja het voelt rot volgens menselijke normen en het kan een aantal dagen tot een week duren. Juist het niet precies weten wat er gebeurt, roept angst op met alle gevolgen van dien. Blijf je constant bewust van je lijf! Uren door het bos sjouwen of langs het strand is niet voldoende, controleer of je alle delen van je lichaam voelt.

Angst roept vluchtgedrag op en dat is wat ons lichtlichaam momenteel letterlijk doet bij veel mensen: ze hebben spontane uittredingen en kunnen niet terug in hun lichaam. Nog meer angst en dus verkramping van het lichaam. Blijf rustig, echt je komt terug. Je geest (schakel tussen ziel en lichaam) blijft werken dus kun je die commando’s geven, juist nu de gedachtenkracht zo sterk is.

Ook het aantal mensen dat last heeft van psychoses is groot. Hier is sprake van het verlaten van het stoffelijk lichaam èn het op hol raken van de geest. Hierbij kun je ook nog paranormale verschijnselen ervaren waarvan je achteraf niet weet of het fantasie was of werkelijkheid. Je kunt een psychose aan voelen komen, wees dus alert op de signalen en geef je omgeving een seintje.

Als je dan ook nog slecht slaapt, denk je het helemaal niet meer te trekken. Denk er eens anders over want alles wordt anders. Misschien heb je gewoon minder slaap nodig nu omdat je anders oplaadt dan voorheen. Soms is een tukje van 10 minuten al voldoende om je een enorme booster aan energie te geven. Ga er ook niet te snel van uit dat het zo blijft. Daar wordt je somber van. Onderzoek op je gemak wat er aan de hand zou kunnen zijn en luister naar inzichten die dan “ineens”binnen komen.

Dit. heeft echt te maken met de heftige evolutie van het menselijke ras momenteel en die van de aarde.

Ja het gaat snel! Ons 6e chakra (tussen de wenkbrauwen) of 3e oog begint zich te herinneren dat we hier eeuwen geleden meer mee deden. Vanuit dit chakra komen ook onze inzichten. Omdat dit chakra samenwerkt met het 3e (maaghoogte) is dat flink van de rel wat maagpijn, maagzuur en misselijkheid veroorzaakt nu. Aan misselijkheid wordt snel paniek gekoppeld, de koppeling tussen geest en lichaam roept dit op.

Er zijn nog veel meer lichamelijke klachten: kortstondig zwellingen rondom gewrichten zoals ellebogen en knieën maar vooral veel onderrug- en nekpijn. Let goed op je houding! Naar beneden met die schouders. Hou je bekken en heupen soepel door een hoela hoep beweging te maken waarbij je de schouders stil houdt.

De rug staat voor verleden en daar zit hem de kneep. We laten nu echt los, op allerlei vlakken. Op materieel, emotioneel, persoonlijk en zelfs spiritueel vlak. Vorige levens willen geschoond worden en inzichten over de boodschap van de ziel komen spontaan naar boven.

De opleiding Ohmpunctuur. Geeft jou ook inzicht en de ruimte om weer verder te gaan in deze mooie tijd: www.ohmpunctuur.nl

Het blijft overigens wonderlijk maar o zo mooi dat je met het bundelen van lichtenergie en resonantie mensen kan helpen

Namaste,

Peter Gouw

zondag 3 juni 2012

Guru Yotam - Breathing! (Video ENG)

Wat tips voor ademhaling!Bron: Spiritscience

Heb jij helpers?

Tal van studies waarbij gebruik werd gemaakt van frequentie, hypnotherapie, paranormale gaven, tonen aan dat engelen, buitenaardse wezens en/of entiteiten voortdurend rond bepaalde mensen zijn, en wanneer nodig ingrijpen om de levens van deze mensen te redden. Ik heb zelf meerdere situaties meegemaakt waarin duidelijk geval was van hulp in een levensbedreigende situatie. Ik geloof zelf dat deze wezens er zijn omdat je dat ooit heb gewild toen je nog een completer bewustzijn had, en dat ze helpen en sturen, om jouw leven volgens je eigen plan te laten verlopen.

Ik noem de wezens om mij heen “helpers”, het zijn wezens die mij helpen me te houden aan het leven dat ik voor mezelf heb geplant. Of het nu gaat om wezens van het licht of van het duister, allemaal doen ze hun bijdrage. Helpers met een hoge energie zijn altijd makkelijk aan te voelen. Ze stralen namelijk iets uit dat je het gevoel geeft van een koude bries langs je huid, en vaak is dit zelfs door je kleding heen te voelen. Duistere helpers geven vaak een gevoel van warmte en proberen zich zo goed als altijd te verbinden met een gebied dat rond je maag en darmen zit.Beide soorten helpers kunnen je voorzien van een goed gevoel, dit is dus ook geen aanwijzing of je te maken heeft met het licht of met het duister. Ook het duistere kan een sterke energie uitstralen, ik ben er wel eens bijna out van gegaan omdat ik het niet meer aan kon.

Helpers zijn er in alle vormen en maten. Ik denk dat iedereen wel word bijgestaan door wezens die met onze gewone zintuigen niet op te merken zijn. Er zijn een aantal dingen waaraan je kunt merken dat je wordt bijgestaan zonder dat je het noodzakelijk hoeft te merken. Hieronder een lijst die ik heb gevonden via In5d.com.

1. Je hebt 1 of meerdere ongevallen, incidenten en/of ziekten overleeft, die technisch gezien een einde hadden moeten maken aan je leven, zeker wanneer de mensen om je heen dit niet hebben overleeft.
2. Ondanks dat alles tegen zit, komt alles toch altijd op het laatste moment op zijn pootjes.
3. Je hebt regelmatig het gevoel in de gaten te worden gehouden.
4. Huisdieren voelen zich tot je aangetrokken, zelfs of juist als je er helemaal niets mee hebt. Deze dieren zie je wel eens in de lege ruimte van een huis staren omdat zij meer kunnen zien dan ons.
5. Je ziet schaduwen, lichtflitsen dingen bewegen via je ooghoek en soms zelfs figuren recht voor je.
6. Je wordt wakker uit een diepe slaap omdat je wordt geroepen, of denkt dat er iemand in je kamer is.
7. Je hebt levendige visioenen, dromen, of astrale reizen, naar plekken die niet aards aandoen.
8. Je weet allerlei dingen meteen wanneer je je afvraagt hoe het werkt of hoe het zit, zonder dat je je kunt herinneren dat je de kennis eerder al opgedaan had.
9. Je bent zeer gevoelig voor de gevoelens van anderen, hebt een sterke intuitie of helende gaven, zonder dat je weet hoe je aan deze gaves komt of wanneer je deze hebt ontvangen.
10. Ondanks dat je er van kan genieten om (even) alleen te zijn, wordt je constant benaderd door zowel bekenden als onbekenden, deze delen hun levensverhaal of vragen om je mening.
11. Je hoort zoemen in je oor, ook wel bekend als het "downloaden" van de nodige informatie en "DNA upgraden" bedoeld om je voor te bereiden op de komende tijd.
12. Mysterieuze sneden of vlekken op je lichaam.
13. Je lichaam geneest snel, vergeleken met dat van andere mensen.
14. Je hebt het gevoel dat de aarde niet je thuis is, en waarschijnlijk heb je als kind een dubbele belevingswereld ervaren.
15. Je hebt je hele leven vele hoogte en diepte punten meegemaakt, hierdoor lijkt het alsof je meerdere levens hebt geleid in dit leven.
16. elektrische apparaten en lichtbolletjes doen vreemd of stoppen te werken. Soms werkt het later weer prima.
17. Een overleden familielid komt vaak voor in je dromen, soms zelfs iemand van generaties terug.
18. Je voelt je met bepaalde mensen verbonden alsof je aan elkaar bent geketend. Zelfs wanneer de relatie helemaal niet prettig is.
19. Je hebt regelmatig bepaalde toevalligheden die je leven een bepaalde richting in sturen.
20. Wanneer je in de spiegel kijkt zie je jouw gezicht veranderen in een ander gezicht.

Wanneer je de meeste van deze punten doorleeft, weet je allang dat er entiteiten zijn die jouw leven op een bepaalde manier beïnvloeden. Als je nu pas ontdekt dat meerdere van deze punten ook op jou van toepassing zijn, maak je niet druk. Je bent en blijft baas over eigen leven en ervaring. Beschouw je helpers als vrienden, maar blijf kritisch en gebruik je verstand. Doe nooit zomaar dingen omdat ze je worden verteld door iets dat je niet kunt zien. Mocht je zo goed als geen van deze punten ervaren. Ook jij hebt waarschijnlijk helpers, en zeer binnenkort zal je merken dat meerdere van deze punten ook bij jou horen je had ze alleen nog niet opgemerkt.

Auteur: Daniel

Bron: Earthwatcher.nl

Crisis in de wereld - een graduele verandering (Video ENG)

Op de Aetherius Society werd op 14 maart 2010 een lezing gegeven door Mike Bara over informatie uit zijn boek The Choice.

In de nabije toekomst vindt een grote verschuiving plaats. We kunnen het allemaal voelen. Maar wat betekent het voor de planeet die we bewonen?

Moeten we ons zorgen maken over apocalyptische profetieën die zijn afgeleid uit de Mayakalender? Zijn er natuurkundige wetten die deze veranderingen sturen?

Hoe beïnvloeden planetaire uitlijningen en astronomische gebeurtenissen die zijn voorspeld voor 2012 ons bewustzijn? Wat kunnen we doen om de komende verschuiving in zowel bewustzijn als de fysieke realiteit te beïnvloeden?

Successchrijver van de New York Times Mike Bara onderzoekt al deze vragen in The Choice waarin onder meer te lezen is hoe je je innerlijke licht, de krachtbron van je bewustzijn en geest, kunt gebruiken om de fysieke wereld te beïnvloeden, hoe regeringen over de hele wereld zich voorbereiden op het komende decennium van verandering, hoe je je plaats in de het komende tijdperk kunt bepalen en of we deze wereld naar eigen inzicht kunnen veranderen. Welk pad kies jij?Bron: Niburu.nl

The Mystery of Love (Video ENG)

Deel 1


Deel 2


Deel 3


Bron: Esoterietelivisie