vrijdag 30 december 2011

Nepnieuws en hardnekkige mythes

In een onthullende Engelstalige documentaire (getiteld The Truth Exposed van in totaal bijna twee uren, te zien op YouTube in 6 delen) laat Ed Chiarini zien dat diverse ‘schokkende’ nieuwsbeelden zijn gemaakt met behulp van acteurs. Klik hier voor zijn website, hier voor zijn videokanaal, en hier voor het bekijken van deel 1. Zelf raad ik aan om eerst even deel 2a te bekijken, waarin je bijvoorbeeld een dame ziet die op het ene nieuwsfilmpje een Occupy-demonstrant is, en in een ander nieuwsfilmpje een politieagent (link).

Dit is natuurlijk te gek voor woorden. We wisten al dat het dagelijkse mainstream nieuws zorgvuldig wordt geselecteerd en gemonteerd, maar dat zogenaamd gewelddadige arrestaties volledig in scène worden gezet om ons een bepaald gevoel te geven, dat slaat toch werkelijk alles. Was je nog niet overtuigd van het failliet van onze ‘journalistiek’, bekijk dan even deze documentaire.

Naast het dagelijkse ‘nieuws’ hebben velen zich ook voor de gek laten houden via enkele hardnekkige mythes. Ik praat met vele mensen die menen ‘wakker’ te zijn, maar die ondertussen met heel veel stelligheid praten over de ‘vijfde dimensie’, ‘twaalf strengen DNA’ of de ‘fotonengordel’. Vaak komen er dan nog veel meer zaken met evenveel stelligheid uit hun mond, waarvoor ik eveneens nog nooit enig echt bewijs heb mogen vinden. Ik beperk me in dit artikel eerst maar even tot de top drie van hardnekkige mythes.

“We zouden op weg zijn naar de vijfde dimensie”

Het idee dat er meer dan drie dimensies zouden zijn is afkomstig van de New Age, waarvan ik al vaker heb aangegeven dat dit een kerk is, gebaseerd op een geloofsysteem, maar dan gestoken in een modern jasje. Wie anno nu nog graag wil blijven geloven, in plaats van het even zelf te onderzoeken, die wil blijkbaar graag voor de gek worden gehouden. Onze beleefde ruimte heeft precies drie dimensies (te weten breedte, hoogte en diepte), en dat geldt ook voor onze beleving van tijd (te weten dagelijkse-, jaarlijkse- en grootjaarlijkse tijd).

Wiskundigen vinden het leuk om te spelen met orthogonaliteit. Zo is een 2D-schaduwvorm een platte afspiegeling van een oorspronkelijke 3D-vorm. Door deze dimensieverliezende afspiegeling om te draaien ontstaan ideeën over hoe een 4D-vorm er dan uit zou moeten zien. Dit is echter pure fantasie. Deze theoretische luchtkastelen hebben geen enkele realiteitswaarde. Wat wel realiteitswaarde heeft is het bekijken van een platte film met een speciaal brilletje, mits dit een zogeheten 3D-film is. Daarmee creëren we in het 2D-vlak de illusie van 3D. Misschien zou de New Age-kerk 4D-brilletjes kunnen gaan verkopen.
Dat is natuurlijk onzin, en dat geldt daarmee ook voor het hele idee van 4D, 5D of zelfs nog meer D, doelend op hogere Dimensies. Bedenk bovendien dat er nergens een levende tweedimensionale ruimtelijke werkelijkheid kan bestaan, want alles is daarin oneindig plat. Alleen (levenloze) schaduwen bestaan in 2D, om over 1D maar helemaal te zwijgen.

Hoe zit het dan wel?

Alles in het voor ons bekende universum bestaat uit knopen van energetische trillingen binnen een bepaalde bandbreedte. Deze bandbreedte is slechts een piepklein stukje van een bereik, waarvan wij het begin noch het einde kunnen vaststellen. We kunnen ‘onze’ waarneembare bandbreedte voorstellen als een toon van een toonladder. De werkelijkheid die wij menen waar te nemen, is volledig gebaseerd op onze eigen toonhoogte. Wij selecteren als het ware via ons eigen vibratiepatroon een overeenkomstige werkelijkheid.

We kennen allemaal wel het voorbeeld dat we, nadat we bijvoorbeeld iets nieuws hebben gekocht, het daarna opeens opvallend vaak tegenkomen, terwijl dat voorheen eigenlijk nooit het geval was. Dat komt omdat we onze eigen toonhoogte hebben veranderd door deze aanschaf. De werkelijkheid is niets anders dan een spiegel van ons bewustzijnsniveau.

Bij het proces van scheppen creëert een hogere toon telkens een lagere toon. Het scheppingsproces gaat dus als volgt: Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re en dan Do. Zo staat het ook precies opgeschreven in het eerste bijbelboek (link). Dit is zuivere wetenschap, en het heeft met geloof helemaal niets te maken.

Het proces van bewustzijnsontwikkeling gaat precies andersom. Deze ontwikkeling gaat dus als volgt: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si en dan Do. Wanneer we de wetenschap van de schepping echt begrijpen, dan kunnen we daarmee onszelf helpen met de ontwikkeling van het eigen bewustzijn. Dit noem ik wetenschappelijke ascensie. Hiervoor is het nodig om allereerst je eigen bewustzijnsniveau volledig te doorgronden (ken uzelve), evenals de essentie van de afzonderlijke ascensietonen.

Het normale basistrillingsniveau voor de mens is de Mi. Vanaf de onderste Do geteld is dit de derde toon, oftewel de derde trillingsDichtheid (of Density in het Engels). Je zou dit dus ook 3D kunnen noemen, mits je aangeeft dat deze D niets met ruimte of tijd te maken heeft. Het leeuwendeel van de mensheid is echter gevallen naar de onderliggende toon van Re. Op dit bewustzijnsniveau worden mensen volledig geregeerd door invloeden van buiten. Dit zijn de makke schapen die zich vrijwillig laten voeden met het dagelijkse mainstream nieuws en de overige geestdodende beelden en geluiden die de televisie over hen uitstort.

Alleen door een heftige schok kunnen mensen wakker worden geschud uit de hypnose op het niveau van Re. Opeens valt door zo’n schok een vermeende zekerheid weg (gezondheid, inkomen, relatie), en krijgen we heel even de kans om ons los te rukken uit die verstikkende werkelijkheid van Re. Wie daar niet in slaagt, die krijgt daarna vanzelf weer een kans, bij een volgende schok, die altijd een slagje sterker is. Dit hele bewustzijnsspel is namelijk zo ontworpen dat we allemaal ‘geholpen’ worden om de weg terug naar de hoogste Do te vinden. Dat gebeurt echter altijd volledig op vrijwillige basis. Iedereen mag dat op de eigen manier doen, in het eigen tempo.

Ben je nog aan het vechten om de vorige schok weer te boven te komen? Tja, dan wens ik je veel sterkte bij het verwerken van de volgende schok. Misschien valt het je ook op dat de schokken (bij onszelf en bij anderen in onze omgeving) steeds heviger worden, en steeds sneller komen. Deze versnelling zal in 2012 naar een ongekende climax gaan.

Heb je behoefte aan een duidelijke versnelling in dit proces van bewustzijnsontwikkeling, investeer dan een week van jouw tijd in het deelnemen aan de Bewustzijnsweek (link).

Er is hier nog veel en veel meer over te zeggen, maar dat voert te ver voor dit artikel. Doe gewoon jouw eigen onderzoek. En probeer geen begrippen meer te gebruiken waarvan je niet zeker weet wat het nu precies is, zoals 4D en 5D.

“We zouden twaalf strengen DNA krijgen”

De genetische code van ieder mens vinden we in twee gewervelde strengen die samen een dubbele helix vormen. Eigenlijk is dit een triple helix, want de derde streng is immaterieel van aard. Dit laat ik hier nu echter even buiten beschouwing.

In iedere kern van een menselijke cel vinden we 46 chromosomen. Ieder chromosoom is gevuld met deze genetische wenteltrap. Indien er meer DNA-strengen zouden ontstaan, dan zijn er dus extra chromosomen nodig (lees: ontstaan er extra chromosomen). Waar zouden deze dan eigenlijk vandaan moeten komen? En is er wel genoeg ruimte voor extra chromosomen in de celkern? Twaalf strengen DNA nemen zes keer zoveel ruimte in als de huidige twee strengen. Indien alle celkernen 6 maal groter worden, dan zullen de cellen ook veel groter worden. Indien dit ook een factor zes is, dan wordt ons fysieke lichaam uiteindelijk zes maal zo groot. Wie gelooft nu nog langer in deze overduidelijke flauwekul?

Hoe zit het dan wel?

In onze huidige bewustzijnstoestand activeren we maar een zeer klein gedeelte van onze genetische codes (minder dan 5%). Door ons bewustzijn te laten ontwikkelen naar een hogere toon, gaan we als gevolg daarvan meer codes activeren. Dat proces gaat dus absoluut niet vanzelf. Daarvoor is telkens een bewustzijnstransformatie nodig. We hebben daarom ook helemaal niet meer DNA nodig, want dat extra DNA is er al lang. We hebben alleen meer bewustzijn nodig. Daar draait alles om!

“We zouden door de fotonengordel gaan”

Fotonen zijn theoretische deeltjes die we hebben bedacht om het gedrag van licht te proberen te begrijpen. Deze ‘deeltjes’ verplaatsen zich met een enorme snelheid in een rechte lijn. Deze lijn kan door verschillende oorzaken van richting veranderen. Eén van deze redenen is bijvoorbeeld het binnendringen van de dampkring rond onze thuisplaneet. Vlak boven de horizon wordt het weerkaatste maanlicht sterker afgebogen dan hoger aan de hemel. Daarom lijkt Luna in een lage positie groter dan in een hoge positie. Ik heb hiervoor vele absurde verklaringen mogen bestuderen tijdens mijn studie op de universiteit, maar deze enige juiste zat er niet tussen. Hetzelfde kunnen we gewaarworden wanneer we door een ronde vissenkom naar een gevangen visje kijken.
Indien er zoiets zou zijn als een fotonengordel, dan zijn dit dus fotonen die in rondjes blijven rondracen. Hoe zou dat mogelijk kunnen zijn zonder gebruik te maken van spiegels? En stel nu eens dat dit inderdaad zou kunnen, zou het zonlicht dan ook niet door diezelfde redenen worden opgenomen in deze lichtcentrifuge zodra we in de buurt komen van deze ‘fotonengordel’. En wanneer er dus blijkbaar een enorme kracht is die fotonen weet vast te houden, wat zou deze superkracht dan voor effect hebben op ‘gewone’ deeltjes. Onze planeet zou dan toch als een stofje worden opgezogen door deze megakracht? Kortom, het verhaal van de fotonengordel is ook volkomen lariekoek, afkomstig uit de dikke duim van de New Age.

Nog niet overtuigd? Indien er zo’n lichtcentrifuge zou zijn, dan zouden we dit toch als een zwarte streep moeten kunnen zien aan de nachtelijke hemel? Het licht van de sterren zou immers met geen mogelijkheid langs of door deze centrifuge kunnen gaan zonder zelf ook meegesleurd te worden. Zo zie je dat we met eenvoudige logica onszelf kunnen bevrijden van onzinnige verzinsels.

Maar er verandert toch vanalles, inclusief de planeten van ons zonnestelsel?

Dat klopt. Maar wat is de oorzaak van deze verandering? Bedenk dat er geen werkelijkheid is, anders dan de waargenomen werkelijkheid. Wij zijn de waarnemers van deze veranderingen. Dat betekent dat deze veranderingen een gevolg zijn van onze bewustzijnsverandering. En daarmee zijn we weer terug bij onszelf. Het gaat altijd en overal, volledig en alleen maar over ons bewustzijn. Wij worden ons in deze tijd bewust van vele zaken die heel anders zijn dat we altijd hebben gedacht. En daarmee draaien we aan de knopjes van de werkelijkheid. Dat is waar ‘2012’ echt over gaat. Wij worden ons bewust dat door ons bewustzijn te veranderen, wij de werkelijkheid veranderen. Hoe hoger iemands bewustzijnstoon, des te sterker is deze werkelijkheidsveranderende scheppingskracht.

Waarom worden we dan gevoerd met al deze broodjes aap-verhalen?

De kern van al deze nonsens-ideeën is dat het allemaal als vanzelf wel goed gaat komen, zonder dat we daar ook maar iets voor hoeven te doen. Indien jij een verhaal leest (bijvoorbeeld een gechannelde boodschap of van iemand die roept dan je hem of haar moet volgen) waarvan de strekking is, jij wordt ‘gered’ of dat het vanzelf ‘goed’ komt (op welke manier dan ook), dan weet je dat je met mindfuck te maken hebt. De schepping zit zo in elkaar dat alleen via vrijwillige ascensie de weg terug naar huis kan worden gevonden. Er is maar één persoon die ervoor kan zorgen dat jij weer thuis komt, en dat ben je zelf. De New Age, de Galactische Federatie van het Licht, de New World Order, de universiteiten, de kerken, het mainstream nieuws en ook 95% van het substream nieuws, het zijn allemaal pogingen om jou af te leiden van jezelf. Laat je niet langer misleiden. Leid jezelf. En zorg dat je weet waar je het over hebt. Investeer in echte kennis, in de Wetenschap van het Geheel.

Pateo Academia

Ik besluit nog maar eens met het benadrukken van de missie van Pateo Academia. Deze missie is om de wetenschappelijke waarheid te onthullen, waarmee gelijktijdig de misleiding door de universiteiten en kerken (inclusief New Age) wordt aangetoond. De universiteiten en kerken zijn als Goliath, die geveld gaat worden door David. Wij zijn allemaal David. Steun daarom Pateo (Academia) op welke manier dan ook. Wij kunnen deze hulp en ondersteuning goed gebruiken.

Zeist, woensdag 21 december 2011

Johan Oldenkamp

Bron: Pateo.nl

Amerikaanse tiener deelt leven na de dood ervaring

Een week voordat Ben Breedlove bezweek aan een hartaanval plaatste de tiener uit Texas een opvallende video op YouTube waarin hij de vrede en de heldere lichten omschrijft die hij ervoer toen zijn hart op eerdere momenten ophield met kloppen.

De 18-jarige Breedlove vertelt zijn verhaal met behulp van eenvoudige memobriefjes en een sporadische glimlach, meldt persbureau AFP.

Het is een opvallend hoopvolle video alhoewel Breedlove ook omschrijft dat hij in angst leefde nadat hij werd geboren met een serieuze hartaandoening en de teleurstelling die hij moest verwerken omdat hij niet aan sport kon doen en niet ‘zoals iedereen kon zijn’.

Helder licht

Op 4-jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste aanval waarna hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Ben vertelde zijn moeder over het heldere licht dat hij boven hem zag. Zijn moeder zag niets, maar hij voelde zijn angst en zorgen verdwijnen en kon alleen nog maar glimlachen.

“Ik kan de vrede niet eens beschrijven, hoe vredig het was,” schreef hij. Ik zal dat gevoel of die dag nooit vergeten.” Twee maanden laten stopte zijn hart opnieuw toen gedurende een operatie zijn amandelen werden verwijderd. “Het was een wonder dat ze me terugbrachten.”

Eindeloze witte ruimte

Op 6 december hield Breedlove’s hart opnieuw op met kloppen. Hij was op school en toen hij wakker werd kon hij niet praten of bewegen. Hij kon alleen kijken en luisteren hoe het ambulancepersoneel hem behandelde.

Hij hoorde de ambulancebroeders zeggen dat zijn hart was gestopt en dat hij geen hartslag had. “Ik dacht dat ik toen zou gaan sterven,” schreef hij. “Daarna bevond ik me ineens in een witte ruimte. Geen muren, een eindeloze ruimte.”

Hij stond plotseling naast zijn favoriete rapper, Kid Cudi, en ze waren allebei uitgedost in nette pakken. “Ik had datzelfde gevoel, ik kon alleen nog maar glimlachen," legde hij uit. "Ik keek vervolgens in de spiegel naar mezelf en ik was trots. Op mijn hele leven, alles wat ik heb gedaan. Het was het beste gevoel ooit.”

Niet verlaten

Kid Cudi legde zijn hand op zijn schouder waarop Ben’s favoriete nummer werd gedraaid, het deel waar Cudi ‘wanneer eindigt de fantasie... wanneer begint de hemel’ rapt. Cudi zei ‘ga nu’ en Breedlove werd wakker.

De tiener besloot zijn video met de laatste memo’s: “Ik wilde die plek niet verlaten. Ik wilde nooit wakker worden. Geloof jij in engelen of in God? Ik wel.” Ben stierf tijdens het kerstweekend.Bron: Niburu.nl & Rawstory.com

Over zelfwaardering en zelfverantwoordelijkheid

In de kinderjaren is men afhankelijk van de ouders op alle gebieden. Ouders worden altijd (onbewust) gezien als voorbeeld: de ouders werken, zorgen voor eten, inkomsten en betalen voor de verschillende kostenposten. Daarnaast hebben kinderen ook emotionele ondersteuning en opvoeding nodig. De ouders dragen vaak hun eigen normen en waarden over op hun kinderen, onbewust ook de kwetsbaarheden en pijnplekken (die bijv. te maken hebben met vertrouwen en vervelende ervaringen).

Er zijn veel gezinnen waarbij de vader en de moeder beiden aanwezig zijn. In de ‘ standaard ‘ gezinnen waarbij zowel de moeder als de vader aanwezig is,  is het duidelijk zichtbaar welke rollen de ouders hebben. Toch zijn er tegenwoordig ook veel één oudergezinnen.

De mannelijke energie staat voor verantwoordelijkheid nemen, praktisch en oplossend, buitenwereld gericht, actieve energie, fysieke kracht ( ‘ ik doe’)

De vrouwelijke energie staat voor het ontvangende, gevoelens, intuïtie, verzorgende en innerlijke aspect ( ‘ ik voel’)

De kind energie staat voor zorgeloos, speels, innerlijk vrij voelen om zichzelf te zijn , bewegelijk, avontuurlijk, spontaan ( “ik ben volledig aanwezig in het hier en nu”).

Deze verschillende aspecten die zichtbaar zijn in gezinnen, zijn ook zichtbaar in elk individu. Elke ziel heeft deze aspecten in zich.

Terug te komen op gezinssituaties: In de vorige blog zelfwaardering en de voorouders benoemde ik dat veel (voor) ouders nog niet in staat waren om zelfwaardering over te brengen en te leren aan hun kinderen.

In éénoudergezinnen dient de zorgende ouder zowel te werken buitenshuis, als voor de kinderen te zorgen.  Dat er op die manier een zware last op de schouders drukt van de ouder is dan meestal een logisch gevolg.
Er zijn situaties waarbij de kinderen een van de ouders nooit heeft leren kennen, als we gaan kijken naar adoptie en pleeggezinnen is dat juist een veel voorkomende situatie.

Er zijn veel situaties waardoor ouders door ruzie uit elkaar gaan, de partner kan komen te overlijden etc. In dat geval kan het kind (ondanks de goede zorgen van de ouder die er nog wel is) de verbinding met de wortels van dat andere deel missen. Een deel van hem/ haarzelf wat net zo belangrijk is om te erkennen. Om een kind op aarde te zetten zijn er twee mensen nodig, dus ook het deel wat op dat moment niet in zijn/ haar leven ‘aanwezig’ is, heeft een plaats in de ontwikkeling van het kind.

Er zijn veel ouders die de neiging hebben om de andere ‘partij’ de schuld te geven van het ongeluk wat ‘hen is overkomen’. Dat onverwerkte gevoel is iets wat kinderen heel goed kunnen voelen. Ook al wordt dit vaak niet uitgesproken naar de kinderen toe.

Door de onvrede die voelbaar is, zijn kinderen vaak geneigd om een kant te kiezen. Vaak onbewust (bijv. gezin: vader en moeder gaan met ruzie uit elkaar, kinderen blijven bij moeder wonen, moeder houdt de kinderen bij de vader weg) . Als de kinderen wat ouder worden begint het proces van heel worden, volwassen worden.  Zowel de mannelijke als de vrouwelijke eigenschappen komen volledig tot bloei.

Daarom is het ook niet zo vreemd dat kinderen in de pubertijd ‘ op zoek gaan naar zichzelf ‘.
Veel kinderen gaan in die periode vragen stellen, praten met vrienden / vriendinnen over hun situatie, vergelijken de situatie van anderen met zichzelf.

En dan komt er een moment dat de kindertijd voorbij is, en de jongvolwassene op zijn / haar eigen benen komt te staan. Vaak wordt er dan pas zichtbaar welke tekorten de persoon heeft opgelopen en waar het ego voor compensatie heeft gezorgd ( of niet;).

De Volwassen persoon is volledig verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen leven. De huur moet betaald worden (en andere lasten), eten op de plank is ook handig en om alles te bekostigen is er een baan nodig.

Daarnaast is ieder persoon ook verantwoordelijk voor zijn/ haar innerlijk en emotionele
gezondheidstoestand. Om het leven leuk te houden is de zorg voor het innerlijke kind ook noodzakelijk en belangrijk.

In de kindertijd zijn kinderen volledig afhankelijk van goedkeuring van de ouders.  Het is in de volwassen jaren dat men zelf verantwoordelijk is voor zichzelf en een goede toekomst.

Family TreeBron: Sattvahealing.wordpress.com

One day...
Bron: Youtube.com via Star-People.nl

Jaarhoroscoop voor 2012

2012, het begin van De Grote Transformatie

Het wordt voor iedereen steeds duidelijker: al onze zekerheden gaan ‘op de schop’. Vanaf 2008 toen Pluto Steenbok in kwam lopen (en daar tot 2025 staat) begon de systeemtest. Steenbok als teken van structuren, wetten, economie en grenzen wordt stevig door Pluto onder handen genomen. Het gaat erom dat de fundamenten getest worden, waarop onze samenleving is gegrondvest. En dat is ook individueel zo: wat is jouw basis en hoe degelijk is deze? Hoezeer zijn we niet afhankelijk van de structuren van de samenleving waarin we leven? En is individualiteit (deels) niet slechts een mooie illusie? Want als het ene dominosteentje om valt, dan volgt het volgende. Net zo lang tot het ook bij jou voor de deur aan het gebeuren is…. Of is het proces ‘bij toeval’ dan net gestopt?

Het is interessant dat Pluto, als grote onthuller ook steeds meer zichtbaar maakt hoe de wereld ‘echt’ in elkaar steekt. Geheime onderhandelingen worden gehackt en het is maar de vraag of overheden daarom ooit nog in staat kunnen zijn de controle uit te oefenen die zij wensen. Pluto maakt het onafwendbaar dat werkelijke integriteit het enige is dat nog gaat werken, want alles komt steeds sneller boven water.

In 2012 gaat duidelijk worden wat de gevolgen van de bezuinigen gaan zijn. Het is duidelijk dat het vooral mensen met een uitkering of met heel laag loon zijn die de grootste klappen zullen krijgen. Extra  voorzieningen voor deze groepen verdwijnen, zoals PGBbudgetten, huurtoeslagen enzovoorts. We worden teruggeworpen op onszelf en op elkaar. Onze sociale netwerken gaan een steeds belangrijker rol vervullen. Ruilen en elkaar diensten verlenen gaat steeds meer de plaats innemen van geld. We keren terug tot datgene wat werkelijke waarde heeft: onze medemens en de menselijkheid.

De revolutie is ontwaakt!

Vanaf februari 2011 kwam de revolutionaire Uranus de krachtige en ondernemende Ram binnen. De revolutie is ontwaakt! Na jaren van aanvaarding door volkeren van datgene wat heersers bepaalden, is een nieuw elan ontstaan. De vuurtjes laaien steeds steviger op en dreigen tussen 2012 en 2015 zich steeds meer onbeheersbaar te manifesteren. Uranus en Pluto vormen tussen mei en oktober 2012 maanden lang een groot spanningsveld met elkaar. En spanningsveld dat zich tot en met 2015 blijft manifesteren. Een spanningsveld tussen krachten die structuur willen en krachten die revolutie en vernieuwing zoeken. Het wordt een spannende strijd, maar het is de vraag of er wel overwinnaars kunnen zijn…. Maar kennelijk hebben we deze crisis nodig om de moed tot verandering op te brengen. Want veranderen kost moed als we in onze zekerheden bedreigd lijken te worden. De standen van nu hebben veel overeenkomsten met die van de dertigerjaren crisis in de vorige eeuw. We weten waarop dat uitliep. Gaan we het nu anders doen?

In elk geval lijkt de vernieuwende en ophitsende Uranusstand het meeste de boventoon te gaan voeren. Voordeel hiervan is dat steeds meer mensen de moed hebben zich te verzetten tegen dat wat ze als onrecht ervaren. Nadeel is dat radicale en harde krachten hun stem steeds sterker gehoord en gesteund weten. De standen zijn explosief, waardoor mensen ook explosief reageren.

Spiritualiteit: de kracht van inspiratie in rumoerige tijden

Het begint al steeds meer zichtbaar te worden: de steeds grotere ontwaking van een spiritueel bewustzijn nu planeet Neptunus vorig jaar Vissen is binnengelopen. Er is een steeds grotere wens om ons open te stellen voor onze intuïtie en innerlijk weten. We zien de beperkingen van de rationele analyse steeds meer. We zijn de rationele verhalen en argumenten beu, die toch steeds weer flexibel meegedraaid kunnen worden met de gewenste uitkomsten. We verlangen steeds meer naar eenheid, eenvoud en zuiverheid. En we hebben steeds meer de kans om dit in het eigen leven tot uiting te brengen. Maar zoals altijd zijn er ook valkuilen. We kunnen ook gaan geloven in dromen en illusies. Juist als het gaat over spiritualiteit kunnen we vervallen in vaagheden en wensdromen. Gaat 2012 ons verlichting brengen? Of zullen we teleurgesteld of opgelucht merken dat de interpretatie van de Maya-kalender een illusie was?

Het duister in onszelf onder ogen zien 

Saturnus loopt het grootste deel van het jaar nog in Weegschaal en zo langzamerhand zijn al onze nauwe relaties ‘uitgetest’. De goede relaties blijven, anderen verdwijnen. Vraagstukken rondom oorlog en vrede kunnen nu in een beslissende fase komen. En wat willen we met de rechterlijke macht die in de ogen van velen niet meer functioneert zoals we willen? De antwoorden op dit soort vragen kunnen we het beste vinden nadat Saturnus de diepe duisternis van Schorpioen binnen is gegaan vanaf 5 oktober. Oplossingen vanuit het hoofd, hoe logisch en redelijk ze ook zijn, blijken niet voldoende te werken. Problemen op kleine en grote schaal komen vaak vanuit ‘de onderbuik’: vanuit gevoelens van angst en onbehagen. Pas als we, individueel en collectief, deze diepe gevoelsgronden onder ogen zien en vervolgens weten te helen kan een wezenlijke wereldwijde positieve transformatie werkelijk zijn beslag krijgen! Maar er zijn vele voetangels en klemmen!

Nederland in 2012

De Nederlandse staatshoroscoop, de kroning van Willem 1 op 16 maart 1815 om 10.30 uur te Den Haag, laat twee belangrijke zaken zien. Er wordt weinig waarde gehecht door de bepalende machten aan contact met ‘het volk’ en men richt zich enorm naar sterke partners van buiten de landsgrenzen. Onderlaag en bovenlaag zijn niet werkelijk met elkaar verbonden. Sterker nog: zij zijn vrijwel onzichtbaar voor elkaar. Gelukkig wordt dit enigszins overbrugd door een gezamenlijke wens ‘een sociaal en vrij land te zijn’. Er is echter weinig kritisch vermogen aanwezig om dat te toetsen. Onvrede kruipt geregeld omhoog, maar men heeft weinig handvatten om dit handen en voeten te geven. Het blijft vaak ergens hangen en door verhullingen vanuit overheden is het houvast lastig te vinden. De opdracht voor ons land is: het definiëren van de eigen identiteit door de mensen zelf en het gaan leven zoals we dat zelf willen. We moeten ons hierbij niet meer laten bepalen door spelregels van anderen, maar een juist evenwicht vinden tussen het ik en het jij. Hierbij is en blijft de wens aanwezig om de zorgen voor elkaar en ons hard te maken voor goede doelen, waar ook ter wereld.

Interessant is dat er momenteel een anti-Europa beweging gaande is, vooral vertegenwoordigd door SP en PVV, twee uiteinden van het politieke spectrum. Dit lijkt zich in 2012 toe te gaan spitsen en ons steeds sterker ervan bewust te maken dat we maar een klein landje zijn, nogal overgeleverd aan de grote krachten buiten ons. Dat kan, met name van februari tot juni en in december, veel helderheid geven en een stimulans zijn om juist onze eigenheid te willen ontdekken. De economische situatie heeft alles met deze beweging te maken: men tracht steeds meer toe te werken naar een Europese regering.
Deze crisis leidt waarschijnlijk tot een stevige herstructurering van de rechterlijke macht, onderwijs, cultuur- en amusementssector. De politiek zal opstandig en heftig blijven en afbreukrisico’s blijven zich continu voordoen.

Al met al lijken de gevolgen van de crisis voor Nederland nog mee te vallen en blijken er steeds weer allerlei mogelijkheden en ‘potjes’ te zijn waaruit geput kan worden in geval van nood. Wij zijn een land met veel verborgen financiën, wat zo maar ook eens een voordeel kan blijken te zijn.
Het thema ‘spiritualiteit’ lijkt steeds onafwendbaarder ons land te beïnvloeden. De aandacht hiervoor neemt toe, evenals voor het onderwerp ‘gezondheid’. De doorgaande onthullingen over politiek en wetenschap maken dat mensen steeds meer hun eigen koers gaan kiezen. Dat geeft nieuwe kansen voor het ‘spirituele en alternatieve veld’.

UITWERKING VAN DE PLANEETSTANDEN OP INDIVIDUEEL NIVEAU 

Pluto en Uranus zijn dit jaar de belangrijkste spelers in het spel. Vooral diegenen die geboren zijn tussen ongeveer 25 en 3 zullen het meeste merken van deze planeten. Voor de anderen gelden deze invloeden ook, maar niet zo intensief. Bijgaand vindt je kansen, uitdagingen en belemmeringen per sterrenbeeld.

RAM 
UITDAGINGEN’
Jij zit ‘middenin het oog van de orkaan’. Veel in je leven verandert, of je het nu wilt of niet. Uranus in jouw teken zet je aan tot het pakken van jouw vrijheid en dat heeft toch ook geregeld zijn consequenties. Relaties kunnen instabieler worden als je helemaal voor jezelf kiest. Dan is het de kunst om de balans in jezelf te scheppen, zodat je minder ups en downs ervaart. Als je in je eigen centrum blijft, dan raast de storm eerder voorbij. Spiritualiteit kan een grotere rol gaan spelen. Je beleeft steeds minder met je hoofd, maar laat via je gevoel de innerlijke poorten open gaan. 

KANSEN
Er is een strijd gaande tussen ‘ik en jij’, tussen eigen zin doen en concessies maken. Je kunt steeds verder polariseren, maar beter is het om je af te vragen wat er echt toe doet en of je niet te veel aangedreven wordt door je eigen lusten, (on)genoegens en egodriften. Steeds lijkt het alsof men je probeert te ketenen en jij rukt je radicaal los. Zie dit soort situaties als een spiegel. 

BELEMMERINGEN
Soms ben je te zeer geneigd tot radicale en ondoordachte reacties, zeker in 2012. Dan kan je achteraf spijt hebben, van datgene wat je handelen vernietigde. Zorg er liever voor dat het net zo ver komt,. Dus tel steeds tot tien als je iets moet beslissen, zodat je zeker weet het goede te doen.

STIER
UITDAGINGEN
De eerste maanden sta je rustig en krachtig in het leven. Daardoor zijn je relaties vrij stabiel. Het kan echter vanaf juni maar zo zijn dat jij of de ander merkt dat er onvrede opborrelt. En deze kan ontaarden in een strijd, die stevig gestreden wordt. Het valt niet mee dat je minder onder controle hebt dan je zou willen. Wat dat betreft is 2012 een jaar van veranderingsprocessen, die je druk bezig zullen houden. Het begrijpen van jezelf en je innerlijke processen wordt een stuk gemakkelijker. Dat betekent niet dat je het leven zelf gemakkelijker gaat vinden, want echte waarheden zijn niet altijd comfortabel 

KANSEN
Je hebt de neiging je veiligheden zodanig vast te timmeren dat je zelf ook geen ademruimte meer hebt. Het zijn vooral je meningen en overtuigingen die in 2012 gaan veranderen. Overtuigingen waar jij aan vasthield blijken oud, overleefd of onwaar. Het is tijd voor een opruiming in jouw mentale zonderkast. 

BELEMMERINGEN
Je hebt graag een stukje gemak in het leven en je wilt gewoon genieten zonder gezeur. Dit comfort vermindert in 2012. Hoewel…. Jij hebt weinig te klagen in verhouding tot vele anderen, dus doe dat dan ook niet J.

TWEELINGEN 
UITDAGINGEN
Je geniet eigenlijk wel van de bewegingen die je om je heen ziet en je golft ook heel gemakkelijk mee. En zeker als geluksplaneet Jupiter in juni jouw teken binnenkomt, dan is er bij jou het volle vertrouwen dat het allemaal wel goed komt. Toch kan Neptunus, die Vissen binnenkomt vooral de vroege Tweelingen nogal verrassen. Wat zijn nu eigenlijk jouw eigen doelstellingen? Je tast geregeld in het duister, al maak jij je daar toch ook weer niet erg druk over. Je spiritualiteit kan een stevige impuls krijgen, als jij je daarvoor op gevoelsniveau open stelt en het drukke denken meer loslaat.

KANSEN
Er kunnen buitengewoon aantrekkelijke personen je pad kruisen. Voor de gebonden Tweelingen kunnen die verleidingen soms ook lastig zijn. Roze wolken drijven niet altijd zo maar voorbij. Vooral in juni kan Cupido zijn werk intensief verrichten. 

BELEMMERINGEN
Als Tweelingen heb jij voor elk probleem wel tien oplossingen. Dat klinkt misschien aantrekkelijk, maar toch zorgt het er ook voor dat je soms wat te veel opportunistisch bezig gaat. Iets dergelijks kan men als verwijt op je bordje leggen. Ga de uitdaging aan om eens dwars dóór de muur te gaan in plaats van slim te gaan onderhandelen met jezelf en het probleem te ontwijken. 
KREEFT 
UITDAGINGEN
Op belangrijke punten in je leven kan een stevige transformatie plaats vinden. Er wordt een deur tot vernieuwing open gewrikt. Dat is spannend, interessant en soms ook pijnlijk. Rond 24 juni en 19 augustus stormt het stevig. Een goed moment om zaken op een rijtje te zetten. Rond 5 oktober heb je weer meer het roer in handen. Misschien zijn sommige relaties of contacten in de huidige vorm niet meer handhaafbaar. In bepaalde gevallen kan dit vrij explosief verlopen, maar soms is iets dergelijks noodzakelijk om een eind te maken aan een langdurig en zinloos geworden patroon 

KANSEN
Nu Neptunus definitief voor jaren in Vissen loopt, ga jij volop meevoelen in de subtiele energie die deze planeet met zich meedraagt. Als je bepaalde intuïtieve of paranormale vermogens hebt, dan kunnen deze zich steeds beter ontplooien. Hierdoor groei je en je sensitiviteit neemt met sprongen toe.. 

BELEMMERINGEN
Veranderen vraagt moed en die moed moet je echt uit je diepste innerlijk oplepelen. Je bent vaker iemand die uitstelt dan aanpakt. Maar daar is het de tijd niet naar. Probeer steeds  de nieuwigheden te zien als nieuwe mogelijkheden om met de juiste spirit in het leven te staan en vertrouwen te kunnen hebben. 

LEEUW 
UITDAGINGEN
Je komt tot steeds meer tot de ontdekking dat ideaal en werkelijkheid ver uit elkaar liggen en je merkt dat dit innerlijk steeds meer wringt. 2012 is een jaar van verandering, dus het is helder dat de kaarten opnieuw geschud moeten worden. Het kan maar zo zijn dat je stevige beslissingen neemt om meer je hart te kunnen volgen. Eind juni en rond 19 september worden belangrijke knopen doorgehakt. Misschien stop je plots met je baan om je ideaal te verwezenlijken. Dat is spannend maar ook bevredigend. 

KANSEN
Al langer ben je bezig met de wens naar meer vrijheid. Maar je bent ook iemand met een sterk eergevoel en je houdt vast van een beetje luxe. De veranderingen in de wereld helpen je om te gaan voor je ideaal. Misschien eindelijk die lange reis maken? Je hakt met steedsm meer vaart de knopen door. 

BELEMMERINGEN
Als Leeuw ben je een wilskrachtige persoon, maar toch laat jij je af en toe van je pad af verleiden. Je merkt al langer dat je daar een punt achter wilt zetten en dat doe je dan ook. Misschien gaat dit soms op een wel erg stevige wijze en dat kan betekenen dat je dat ook als een boemerang op je bordje terug krijgt. 

MAAGD 
UITDAGINGEN
In dit dynamische jaar weet jij aardig het stuur in eigen handen te houden. In zo’n geval is het de uitdaging om meer te laten zien van wat je zelf vindt en wilt. Vaak houdt je dat voor je uit bescheidenheid of omdat je liever geen conflict aangaat. Jij wilt ‘netjes blijven’, maar het is de vraag of dat gaat lukken in deze spannende tijden, vooral eind juni en half september. Van nature ben je meer afgestemd op de ratio dan op je gevoel. Je merkt echter steeds meer de beperking daarvan. 

KANSEN
Steeds meer komen jouw zachte kanten naar voren en durf je meer te vertrouwen op je gevoel. Misschien wordt je verrast door het opkomen van die sterkere intuïtieve gevoeligheid, die het een beetje over neemt van jouw drukke hersens. Wel lekker om het hoofd meer rust te geven….. 

BELEMMERINGEN
Je vindt het niet eenvoudig om ‘gezond egoïstisch’ te zijn. Hierdoor pot je vaak van alles op en dat kan dit jaar stevig imploderen. Dat is niet zo gezond en kan stress en hoofdpijn veroorzaken. Probeer spanningen eerder te uiten en, beter nog, te voorkomen. 

WEEGSCHAAL 
UITDAGINGEN
Op een aantal vlakken zullen zich stevige koerswijzigingen voor gaan doen. Er is al veel aan de hand geweest in de afgelopen jaren en je wenst rust. Maar de kosmische tijden hebben kennelijk wat anders met je voor. In elk geval gaat op 5 oktober Saturnus jouw teken uit, dus je hebt een goede klus met jezelf nu aardig afgerond. Maar dat laatste staartje is nog wel even spannend. Confrontaties kunnen je binnen jouw netwerken het leven flink zuur maken en je probeert met veel moeite overal tussendoor te laveren. Wordt het niet eens tijd om zelf een knoop door te hakken in plaats van het te laten afhangen van anderen? 

KANSEN
Je merkt dat de tijdgeest vraagt om duidelijkheid en die duidelijkheid wil je ook geven. Dat betekent wel dat niet iedereen even blij zal zijn met jouw acties of woorden. Relaties die niet meer werken kunnen op[eens knallen. Dat is confronterend, maar het ruimt ook op. 

BELEMMERINGEN
Jij spaart bij voorkeur de kool en de geit en je wilt niemand tekort doen. Je hebt een diepe wens naar evenwicht en rechtvaardigheid, maar besef dat dit een menselijke keuze is en niet vanzelfsprekend kan zijn. Durf je eens te laten meeslepen door je gevoel, want dat borrelt en bruist dit jaar. 

SCHORPIOEN 

UITDAGINGEN
Rond maart worden er op relatiegebied mooie stappen gemaakt en knopen doorgehakt. Net als 2011 is vooral het tweede deel van dit jaar een jaar van oncontroleerbare veranderingen, die jou losbreken uit je comfort zone. Dat is vaak niet zo gemakkelijk voor je te verteren. In je houding is stress op te merken. Je kunt niet rustig blijven zitten en ook kan je slaap aangetast worden door die atmosfeer van transformatie. Het werkt het best als je mee stroomt met het leven, zodat je de stress niet te veel op laten lopen. Je gezondheid reageert momenteel ook sterk op stress. 

KANSEN
Dit jaar daagt uit tot verandering, misschien door een nieuwe baan of activiteit, maar eventueel ook door een gezondheidskwestie. Het gaat erom dat je echte vernieuwing een kans geeft, al betekent dit dat je overnieuw zou moeten beginnen.  

BELEMMERINGEN
Door jouw neiging om veel te willen controleren, zet jij jezelf vaak vast. Dat geeft soms een negatieve grondhouding ten aanzien van het leven. Je leeft misschien in een keurslijf van onzekerheden, waardoor deze periode je gaat uitdagen om dat keurslijf af te doen. Laat je niet belemmeren door allerlei beren op de weg. 

BOOGSCHUTTER 
UITDAGINGEN
Drukke tijden breken aan en dat bevalt je wel en niet. Je houdt van dynamiek, maar ook is er weer dat jou zo bekende risico op versplintering. Het is aan jezelf om dit in de hand te houden. In persoonlijke relaties kunnen verleidingen zich voor doen. Vooral rond 25 juni kan je bevangen raken door intense gevoelens, wensen en dromen. En als je huidige relatie niet meer voldoet, dan maakt het je gevoelig voor anderen. De wereld is groot en dat trekt je aan. Je wilt vooral ruimte om alles en iedereen te (her)ontdekken. Je accepteert geen beperkingen en claimgedrag. 

KANSEN
Als je niet hebt kunnen leven naar wie je werkelijk bent, dan ga je daar last van krijgen. Je staat echter zodanig sterk in je schoenen dat jij er nu helemaal voor gaat: voor dat wat je écht wilt. Zorg dat je geen vaste contracten of nieuwe beperkende banden aan gaat. 

BELEMMERINGEN
Je bent een mens met visie, maar die visie kan je ook gebonden doen voelen. Je bent er zo langzamerhand aan toe om een aantal oude denkbeelden overboord te gooien. Vooral een aantal ideaalbeelden zijn aan stevige vervanging toe. Overboord gooien dus! En vraag je af of het willen overtuigen van anderen in essentie voort komt uit het willen overtuigen van jezelf.

STEENBOK 
UITDAGINGEN

Het beroemde jaar 2012 zorgt bij jou voor doorbraken. Rond 13 maart is dat een prettige doorbraak. Maar ja, als Steenbok hou je daar misschien sowieso niet zo van. Je bouwt namelijk zorgvuldig en gecontroleerd alles op. Het is echter van belang je voor te bereiden op grote veranderingen in 2012. Voor jou komen de wereldwijde bewegingen ook je privéleven binnen. Het kan maar zo zijn dat er van alles op zijn koop komt te staan. Vooral de weken rondom 24 juni en 19 september zijn energetisch zeer actief. Maak wel gebruik van kansen op je werk. Daar kan je veel interessante projecten aan gaan zwengelen. 

KANSEN
Als je nog vast zat in allerlei structuren en zelf opgelegde regels, dan worden deze nu doorbroken of overboord geworpen. Nadeel: onzekerheid en onverwachtse voorvallen en gebeurtenissen. Voordeel: een nieuwe kijk op jezelf en op je leven. Ga mee in die nieuwe stroom. 

BELEMMERINGEN
Je bent vaak te bezorgd en denkt dat het niet goed gaat als jij het zelf niet onder controle hebt. Hierdoor ben je nooit echt vrij. Dit jaar pikt men het echter niet als je probeert te controleren. Mensen eisen nu eigen vrijheid en ruimte op. Doe dat dus zelf ook en haal verlicht adem! 

WATERMAN 
UITDAGINGEN

Steeds sterker laat jij zien wie je bent en waar je achter staat. Je bent van nature best wel een beetje rebels en die karaktertrek manifesteert zich steeds krachtiger. Toch kan 2012 je hierin iets te leren hebben. Soms kan je rebelleren vanuit een achtergrond die niets te maken heeft met dat waar je voor op meent te moeten komen. Je kunt rebelleren vanuit een diepe inwendige frustratie en dat kan leiden tot lastige situaties in dit jaar, waarin je mogelijk je ongelijk moet gaan bekennen. Loop je innerlijke grenzen en innerlijk weten niet voorbij vanuit die frustratie. 

KANSEN
Jouw geest is momenteel zo helder als glas en zo schep als een mes. Weet hoe je met dit soort krachten om moet springen. Als je dat op de goede manier doet dan kom je als waarheidszoeker helemaal tot je recht. Jij weet het en dat wordt duidelijk. Anderen waarderen je om je durf.

BELEMMERINGEN
Je houdt niet van grenzen en beperkingen, ook niet in fysiek opzicht. Hierdoor ga je wel geregeld over je eigen grenzen heen. Dit jaar is het zaak om ook je geestelijke gezondheid in de gaten te houden. Je kunt nogal doordraven en dat betekent stress. Zelf voor jou kunnen de veranderingen in 2012 te snel gaan! 

VISSEN
UITDAGINGEN

Jouw wezen is een heel toegankelijk wezen en daardoor zeer open voor paranormale zaken. Dit neemt alleen maar toe, maar dit is soms ook te veel, nu Neptunus in jouw teken staat. Je merkt wel dat je meer weerstand ervaart tegen diegenen die gebruik proberen te maken van jouw invoelingsvermogen en zachtaardigheid. Je bent nu zo ver dat je een stevige tegenwind laat horen en je kracht de ruimte geeft. Je merkt dat alleen maar lief zijn voor jou vaak niet positief uitwerkt. Het is belangrijk dat jij je ego goed leert kennen en een eerlijke plek geeft. 

KANSEN
Je kunt meer dan je denkt en het wordt tijd om daar meer openheid en ruimte voor te creëren. Het wordt nu tijd om af te rekenen met belemmeringen uit het verleden. Misschien ben je ooit gepest, waardoor je zelfbeeld negatief beïnvloed werd. Doorzie dit soort patronen en wordt van binnen vrij! 

BELEMMERINGEN
Laat je paranormaliteit ook niet je valkuil zijn! Kijk ervoor uit dat je niet die spons bent die alles van een ander opzuigt en er zelf aan onderdoor gaat. Juist nu die intuïtie zich nog versterkt is de valkuil dieper. Kies er bewust voor om te aarden en te gronden, zodat jij je eigen grenzen serieus neemt.

Auteur: Lea Manders

Bron: Astrologeleamanders.nl via Argusoog.org

woensdag 28 december 2011

Voorspellingen 2012 door Jan C. van der Heide

De voorspellingen zijn globaal gerubriceerd, en verder kriskras schrijf ik op wat er voor mijn geestesoog opdoemt. Getoond in een beeld, geluid, gevoel… De geest moet niet in rubrieken worden ondergebracht, je moet met je geest kunnen reizen waarheen je wilt. Door Psi zijn we op een overkoepelende manier allemaal met elkaar verbonden, je kunt via Psi naar het verleden reizen of de toekomst. De kunst is, om het zuiver te proberen waar te nemen en de ruis door je eigen persoon uit te sluiten.. of uit te schakelen wat een hele prestatie zou zijn. En dus niet lukt, vaak maar een fractie.

Volgens de kansberekening is de kans erg klein dat een voorspelling uitkomt en zeker als je er alle mondiale factoren bij betrekt. Laten we hopen dat ‘nare’ voorspellingen niet zullen uitkomen en de goede wel…! Waarbij aangetekend een voorspelling houdt zich niet bezig met 31 december of 1 januari 2012…

Binnenland

Kinderen krijgen zorgplicht voor bejaarde ouders.

Een geliefde TV-programmamaker is gestopt wegens trieste omstandigheden dat met het privéleven te maken heeft. Wat pas later publiekelijk bekend zal worden.

In de zaak van Willeke Dost, het spoorloos verdwenen meisje in Drenthe, komt een curieuze wending. Het schept een opening voor de oplossing.

De democratie Nederland zal in een grote plaats een gevoelige slag te verduren krijgen, het zal diepgrijpen in het leven, politiek en maatschappelijk.

Beginnende brand in de Tweede Kamer. Rook in de gangen. ‘Het Binnenhof’ wordt extra beveiligd en gaat op een vesting lijken…

Een grootse creativiteit ontwikkelen politieke partijen om een vlieger op te laten over nieuwe belastingvormen: babyboombelasting, huur-, bejaarden-, pensioen-, ‘frisselucht-belasting’. Vooral de gemeenten gaan de meest idiote bokkensprongen maken om de gemeentekas te vullen: parkeerbelasting voor je auto wordt zelfs in kleine dorpen ingevoerd. Mobieltjes-belasting! De vuilcontainers worden verkleind, als je een grote container wilt moet je extra betalen. Burgers gaan massaal optreden tegen de belachelijke, gemeentelijke heffingen.

Het gedoogkabinet krijgt in 2012 een stevige knauw door een onvoorziene gebeurtenis met een politiek kopstuk.

Oranje Boven, de witte anjer wordt in symbolische zin doorgegeven, overal de wapperende 3-Kleur, rood/wit/blauw…Heel Nederland vlagt… Maar het zal ook gepaard gaan met een droevige gebeurtenis, een toegedekte historie herleeft!

Leegstaande gevangenissen, onverkoopbare kantoorgebouwen worden gebruikt voor herhuisvesting van gezinnen die hun hypotheek niet meer konden betalen en op straat zijn gezet. Door gebrek aan geld is de maatschappij aan het vastlopen…

De geestelijke nood veroorzaakt door de economie zal grote vormen aannemen. Geloofsgemeenschappen beleggen samenkomsten in huiskamers. Er zal een verschuiving van geloofsbeleving plaatsvinden. Er komt meer ruimte voor eigentijdse spiritualiteit.

Eufemistisch wordt er geroepen dat ‘de banken’ onder alles lijden… Het zal in de loop van 2012 steeds duidelijker worden dat niet de bank, maar het individu de rekening van de economische ellende gaat en moet betalen. De uiteindelijke pijn van gruwelbezuinigings-maatregelen is moedwillig door het gedoogkabinet doorgeschoven naar 2012. Het wordt het zwaarste jaar in allerlei opzichten van na de oorlog. Kortom het kent zijn weerga niet.. Het meest wijs lijkt het om voorbereid te zijn op enige verbijstering door de maatregelen die de staat gaat nemen… En? Het helpt niet…! De wereld staat aan de vooravond van een totale economische omwenteling. De economieën van de USA, China, India, Brazilië zullen worden meegesleept in de economische neergang van West-Europa. De Chinese aandelenbeurs zakt weg, vooral kleine beleggers zijn meteen bankroet.

De waarde van hypnose zal in de reguliere wetenschap worden herontdekt als een zeer bruikbaar, natuurlijk fenomeen om het geestelijk welzijn van de mens op diverse terreinen aanzienlijk te verhogen. Hersenonderzoekers zullen gezien nieuwe technieken om het functioneren van de hersens in kaart te brengen, zeer getroffen zijn door de werkzaamheid van hypnose op het menselijke brein.

De Europese Loterij is niet meer tegen te houden in Nederland, een zeer grote prijs gaat er vallen.

De rechterlijke macht komt in de schijnwerpers te staan in een zeer gevoelig liggende zaak. Een wijd vertakt netwerk komt aan het licht. Zelfs het hoogste rechtscollege, komt onder vuur te liggen. Belangenverstrengeling binnen hoge echelons van justitie, verregaande vriendjespolitiek volgens (on)betrouwbare bronnen. Gefluisterd wordt dat er raakvlakken zijn met kinderporno.

Inbraak bij het apen/proefdierencentrum in Rijswijk.

Er komt een adoptieplan voor ‘bejaarden’. ‘Neem een oudje in huis’ als aantrekkelijke bijverdienste in noodlijdende huishoudens. Het wordt leuren met de grijsaards. Een groep ouderen koopt zelfs een afgedankte kazerne om samen te wonen tot het einde.

Calamiteiten in de kernreactor van Borsele. Berichten druppelen naar buiten. Bezetting van een kernreactor in Nederland.

Een veldslag in de buurt van Rotterdam. Samenwerking tussen groepen die in het dagelijks leven niet compatibel zijn.

In Rotterdam Maasvlakte, gitzwarte wolken.

Een Nederlandse officier blijkt aan het hoofd te staan van een huurlingenleger.

Maxima zal in de nabije toekomst vaker naar Argentinië gaan.

Nederlandse zanger breekt internationaal door en hij heeft een tatoeage van een engel uit zijn leven.

Aanslag Amsterdamse metro in aanbouw.

Willem Alexander gaat weer vaker zelf vliegen, wat hem af te raden is. Ook in Argentinië niet!

Omstreden brief van Prins Bernhard uit de Tweede Wereldoorlog komt boven water.

De voorbereiding en komst van de nationale politie wordt een groot fiasco. ‘Stammenoorlogen’ tussen verschillende diensten ontstaan en worden uitgebreid in de media uitgemeten. Zelfbenoemde koningen in het politieapparaat willen hun macht niet opgeven. Het neemt de vormen aan van een heuse klucht. De criminaliteit kan intussen in alle rust tot volle wasdom komen omdat politieofficieren het te druk hebben met ruzie maken en rollebollend over straat gaan. De internationale misdaad gaat Nederland steeds meer beschouwen als luilekkerland, ze komen als vliegen op de strooppot af. De misdaadcijfers worden draconisch hoog.

Het publiek neemt de bonnenregen niet langer meer, er komt een massale betalings-weigering. Internet gaat een belangrijke rol spelen om de mensen te motiveren massaal de bonnen niet meer te betalen. Het systeem komt krakend tot stilstand.

De media duiken in de bonnenproblematiek. Er komen ernstige situaties aan het licht, zaken die hebben plaatsgevonden bij het incasseren van bonnen door deurwaarders en de sterke arm. Een verschrikkelijke situatie die er is geweest, het incasseren van bonnen lijkt een grote invloed te hebben gehad op de betrokken persoon.

Het stuit de individuele politieman steeds meer tegen de borst dat ze moeten fungeren als tollenaar in staatsdienst.

Aan de ongeschreven mediawet; ‘erotisch getinte verhalen, overmatige drank- en drugsconsumptie, sappige liefdes-en seksperikelen van Binnenhof-/Haagse-politici die worden niet wereldkundig gemaakt’. Aan dat stilzwijgend gedogen, door komt een einde aan! Het publiek krijgt volledige opening van zaken door de komst van een nieuw tijdschrift. Het publiek smult van de verhalen uit het directe, politieke leven. De waarheid opgevist uit de prullenbak. Alles in de sfeer van: ‘Als iemand stiekem rookt moet er ergens vuur zijn…’. Eerlijkheid wordt het devies. Vooral jongeren zijn het gelieg & bedrieg door ouderen op bepaalde posities, zat… Een frisse en jeugdige wind is er in aantocht.

Bekende ex-politica treedt in het huwelijk met een omstreden zakelijk kopstuk.

Testen op Afrikanen door wetenschappelijk onderzoek, geheime locatie voor stuitend onderzoek, wordt ontdekt.
Buitenland
Het fenomeen ‘bezetenheid’ speelt bij sommige misdaden een rol dat tot diep wetenschappelijk onderzoek zal leiden.

Piccadilly Circus bomaanslag Londen wordt voorkomen, Downingstreet 10 zwart geblakerd, aanslag verijdeld.

Europa verkeert in een sterfhuisconstructie. Door het stichten van het Verenigd Europa zou er nooit meer oorlog komen. Het lijkt er op, dat er juist door het Verenigd Europa, het kunstmatig samenvoegen van staten, het doordrukken van de eenheidsmunt Euro… oorlog/strijd dreigt te ontstaan…! Griezelige ontwikkelingen in de nabije toekomst. Het publiek neemt de gang van zaken niet langer. Massale protesten. De Euro wordt op langere termijn op non-actief gesteld. Tijdelijk wordt er nieuw geld in omloop gebracht en betalingen zullen vooral digitaal plaatsvinden.

Israël onderneemt actie, Syrië en Iran zullen uit elkaar vallen.

Hillary Clinton in de race voor presidentschap USA…?

Door een kleine oorzaak dreigt een totale wereldbrand te ontstaan.

Een internationale vloot groepeert zich in een wereldzee en stoomt op, een gevaarlijke crisis wordt in de kiem gesmoord. Als het er op aankomt, is de eenheid groter in de wereld dan werd ingeschat.

Wegens onverwachte ontwikkelingen geen tweede ambtstermijn voor Obama, alles komt opeens op losse schroeven te staan...? Oververmoeid. Gezondheidsproblemen. Maagklachten ten gevolge van stress? Hopelijk neemt Obama zich in acht zodat vitaliteit weer terugkeert.

De wereldwijde Occupyprotesten zullen geharnaste, grimmige staten tegenover zich krijgen, een politbureau in plaats van een democratisch proces wegens zogenaamde nationale noodsituaties. De invloed van het publiek wordt steeds kleiner en dat geldt niet alleen voor Midden Oostenlanden, maar ook voor het vrije westen. De knoet en de gesel wordt uit de kast gehaald…, de vrije meningsuiting wordt meer en meer aan banden gelegd. De USA gaat zich steeds meer en verder verwijderen van Europa…, ze maken alleen een uitzondering voor Engeland.

Noord Korea staat aan de vooravond van een totale ommekeer, door China wordt het proces bespoedigd.

Een bewijs van buitenaards leven heeft een vrouw uit Connecticut via haar smartphone opgevangen. Een opmerkelijk fenomeen, experts hebben er geen technische verklaring voor.

Mondiaal topoverleg wordt ernstig verstoord.

Op Europees niveau wordt voorgesteld om scooterbelasting in te voeren.

Het Verenigd Europa is vermolmd en gaat op termijn in afgeslankte vorm verder. Nederland en Duitsland gaan een samenwerkingsverband aan op monetair gebied. En krijgt navolging. Meerdere landen hebben belangstelling.

De Heilige stad Jerusalem zal van zich doen spreken, gevangen in een gouden gloed. Palestijnen en Israëlieten zullen door een wonder met elkaar in gesprek komen. Ontdekking onderaardse tempel met blauwe tegels, zal als een vingerwijzing worden beschouwd.

Hollywood zal wereldnieuws zijn door een zeer aangrijpende gebeurtenis. Een huis van horror, er worden gemummificeerde lichamen in het spookhuis aangetroffen.

Onbekend werk van Elvis Presley wordt ontdekt en zal een falsificatie blijken te zijn. Michael Jackson spreekt zijn arts vrij.

Troepen trekken zich samen in het Midden Oosten. Vredesmars vanuit het

Westen trekt naar het Midden Oosten…

Naar het Argentijns model van de ‘Dwaze Moeders’, zullen Israëlische en Palestijnse Moeders de handen in een gaan slaan. Eensgezind eisen ze een einde van de strijd. Ze willen niet meer dat hun zonen op het offerblok van haat worden gelegd.. Er zal een voorbeeldfunctie uitgaan van deze moeders! De Palestijnse Staat komt vele stappen dichterbij… Zoals de Israëlische en Palestijnse moeders met elkaar omgaan, zo zullen straks hun zonen met elkaar omgaan, hun dochters, hun mannen, hele volken zullen verbroederen…, omdat het de enige weg is om met z’n allen te overleven…!

België bestaat in de toekomst uit twee landen. Vlaanderen zoekt samenwerking met Nederland.

Sarkozy vertoont ‘in het geheim’ een Berlusconi-patroon.

Amerikaanse onderzoeken gaan aantonen dat koemelk helemaal niet zo gezond is. Een speciale waarschuwing komt er voor Nederland, waar de melkconsumptie het hoogste is ter wereld.

In de grootste gevangenis van de USA voor gevangenen die nooit meer vrij komen, breekt de meest ernstige opstand uit in de Amerikaanse historie.

Economie

China en Rusland zijn West-Europa aan het ‘opkopen’, vooral de industriegebieden, grote steden en hun centra zijn in trek. Er wordt betaald met energie, voedsel, koffie, thee, bulkgoederen…

Het publiek zal er steeds meer voor kiezen om Eurorekeningen in Dollarrekeningen om te zetten. Of geld van de bank halen en er andere valuta voor te kopen, de Australische Dollars komen erg in trek. Velen vullen hun kluis met baar goud. Er ontstaat een ongekend grote vraag naar bankkluizen bij de bank. De spaarrekeningen bij de bank zijn leeg en de kluizen vol met edelmetaal… Een teken aan de wand, een voortschrijdende ernstige destabilisering van de economie. Maar goud schept een gevoel van schijnveiligheid: bedenk altijd; goud en geld kan je niet eten…!

De economie die in zeer zwaar weer zit, is het eerste teken van transformatie. Wat desastreus lijkt, krijgt uiteindelijk een positieve wending. Volkeren van de wereld zullen de handen in een slaan om de aarde door het diepe dal heen te slepen. De welvaart of wat er nog van over is, wordt eerlijker verdeeld over de wereld. En het zal een totaal nieuwe periode inluiden… De staten zelf trekken meer macht naar zich toe, het individu moet plaatsmaken voor groepsbelangen. Van het individualistisch tijdperk zijn we op weg naar meer collectivisme… Of het een verrijking is? Het is in ieder geval noodzakelijk om ‘te overleven als mensensoort’. Het collectivisme en individualisme, komen hard tegen over elkaar te staan. Internationaal- en nationaal denken, socialisme en nationalisme gaan elkaar te vuur en te zwaard bestrijden. De kloof wordt diep en grimmig.

In de toekomst heeft niemand meer geld in zijn zak, alles wordt via de elektronische weg over de wereld heen geschoven. Niet zozeer in geld uitgedrukt, maar ook via grondstoffen. Koper-, zilver-, platina-, goud-, koffie-, thee-rekeningen komen erg in trek.

Zoals gezegd de Euro wordt uitgehold via implosieve krachten, van binnenuit eet de munt zichzelf op. Behalve de omstreden hypotheek-portefeuilles, komen malafide geldstromen en valutahandel boven tafel en brengt het mondiale, economische kaartenhuis nog extra aan het wankelen.

Feitelijk en op de wat langere termijn blijkt er geen oplossing voor de Euromunt te zijn. In wezen is de Euro al afgeschreven door de Verenigde Staten van Europa, maar moet door de betrokken politici nog ‘geheim’ worden gehouden.

De faillissementen van bedrijven neemt dramatische vormen aan, vooral de ZZP-ers worden massaal getroffen.

Het is de vraag of de huidige directeur van de Nederlandse Bank op zijn post blijft als de inflatie verder gaat toeslaan.

Weer

Het wordt een prachtige, lange, warme, ‘prijswinnende’ zomer met nog niet eerder geëvenaarde uitschieters!, De winter 2012 - 2013 wordt polair koud, sneeuwbergen. Kortom een ijsbeer zou zich thuis voelen in Nederland. Maar velen voelen zich als een pinguïn die vergeten is een extra bontjas aan te trekken. Het wordt bitterkoud, met ongekend lage temperaturen.

Diversen

Een merkwaardige bacteriemutatie steekt de kop op. De bacterie lijkt bestand tegen verhitting. Na afkoeling van voedsel, vooral in vlees, muteert de bacterie zich razendsnel en tast de darmwand van de mens aan en veroorzaakt op de langere termijn neurologische problemen. De nieuwe generatie tot de tanden bewapende bacteriesoort, verspreidt zich als een olievlek en veroorzaakt een vorm van diarree. De bacterie lijkt zich ook te verspreiden via geïmporteerd voedsel waar vleesproducten in zitten. De bacterie wordt waarschijnlijk overgebracht door tropische steekvliegen die bacteriën in de bloedbaan brengen van dieren die voor de consumptie bestemd zijn.

We leven in het tijdperk van ‘De Elohim’, hooggeplaatste engelen die ons in moeilijke tijden onwrikbaar terzijde willen staan. We hoeven er alleen maar om engelenhulp te vragen en ‘De Elohim’ zullen ons helpen…

Een tweede ‘Goeie Mie’ doet haar verwoestende werk, verbijstering over het gifspook dat ze laat rondwaren in haar medische werk.

Het kasteeltje Drakestein komt weer tot leven. Kleur en fleur in de tuin, nieuwe aanplant, bloeiende bolgewassen. Een nieuwe periode gaat aanbreken.

Het gevangeniswezen en de straffen gaan op de schop. Als een veroordeelde kiest voor een gevangenis met een strak, sober en Spartaans systeem en hij bereid is om te werken, wordt de opgelegde straf aanzienlijk verminderd.

Er komt een onverwachte wending en ‘beweging’, in de zaak van het verdwenen meisje Melanie Mc Cain.

Voedsel

Een elektronisch bonnenstelsel voor het verkrijgen van voedsel van staatswege zal worden ingevoerd. Mensen getroffen door een grote armoede krijgen geen geld meer maar voedsel, zeep, de eerste levensbehoeften. ‘Een tas met boodschappen…’, wordt een begrip.

Het eetcollectief zal grote vormen aannemen. Mensen die de handen ineenslaan om toch een volwaardige maaltijd te kunnen eten. De een zorgt voor aardappelen, groenten, energie en de ander voor vlees, specerijen, boter, melk…

De boeren worden in de toekomst in ere hersteld, er zal steeds minder voedsel komen van de wereldmarkt. Maar meer en meer uit eigen land… Volkstuinen laten mensen overleven!

Voedsel wordt op de wereldmarkt een schaarste artikel en de prijzen die er voor worden betaald moet in baar goud worden voldaan. De ruilhandel onder de burgers zal tot grote bloei komen! Als alternatief wordt Monopolygeld in omloop gebracht onder vrienden, kennissen, familieleden, om nog een familiare micro-economie in stand te houden. Echt geld wordt er steeds minder verdiend en als je het hebt, zal dat worden achterhaald door inflatie, deflatie… en het de waarde bereiken van toiletpapier. Hoewel er straks uren in de rij gestaan moet worden om ‘een dergelijk rolletje WC-papier’ te kunnen bemachtigen… Het ontembare spook van schaarste, een monster met vele koppen, slaat toe…

Uitvindingen

Psycho-energetische energie blijkt in materie te kunnen doordringen wijst onderzoek uit.

Voor de wereldwijde internet-telefoonverbinding komt elektronica in de handel, waarmee je de vertraging in de ontvangst van het gesprek kunt opheffen.

Er wordt een apparaatje uitgevonden om je aura te meten, de energie ervan en de kleur. Het zal een belangrijke factor worden in de relatiebemiddeling. Als bepaalde combinaties van aurakleuren, intensiteit een match geven tussen twee personen dan kan het een positieve relatie worden in de toekomst. Ook kan het aura-apparaat bij sollicitaties worden gebruikt om te kijken of de sollicitant compatibel met het bedrijf of organisatie is.

Er wordt een uitvinding gedaan waardoor de lichaamsenergie en magnetisme van iemand wordt omgezet in stroom…, waarmee je de accu bijvoorbeeld van je mobiele telefoon kunt vullen. Een prachtige ontdekking, je mobieltje heeft altijd stroom.

Het lijkt net of de vindingrijkheid van de mens extra wordt gestimuleerd. We leven in een tijdperk van razend knappe vindingen. Wat zou u zeggen van de uitvinding van: a) beeld- en snuffelelektronica. Een speurhond kan dan op afstand, virtueel de koffer aanwijzen waar bijvoorbeeld drugs of explosieven in zitten b) een materialiseer- en dematerialiseerapparaat wordt uitgevonden. Het zal een ongekende bezuiniging opleveren en het spaart grondstoffen. c) Via getijdenstromen en golfslag, buizen in de branding, het gebruik maken van eb en vloed, zal in de toekomst een belangrijke aanvulling worden op de alternatieve energie. Een creatieve vorm van het opwekken van elektra en is aanzienlijk minder horizon vervuilend.

De mobiele telefoon van de toekomst wordt straks bediend door gedachtenkracht. Via telepathie kan je de boodschap aan je telefoon doorgeven en verzenden.

Koptelefoons, oortjes zullen in de toekomst zijn verdwenen. Je laat je implanteren met een chip je kunt je dan afstemmen op iedere zender en van binnenuit kan je luisteren. Ook toepassingen voor relaties, zodat je altijd samen kan praten of met je kinderen. (als ze dat willen, anders innerlijke knop omdraaien).

Er wordt een apparaatje voor (auto)motoren ontwikkeld die vlak voor de verbranding van het gasmengsel een stof aan het mengsel toevoegt waardoor het benzinegebruik aanzienlijk zal verminderen. Het zal de ontwikkeling van elektrisch aangedreven accuvoertuigen op een laag pitje zetten. Per saldo blijkt de productie van een accu/elektrisch voertuig onbetaalbaar te worden. De grondstoffen voor een accu zijn eerder uitgeput dan ingeschat en het ontmantelen van accu’s blijkt uiterst vervuilend. Het aanleggen van elektratankstations en leidingen is onbetaalbaar en door de elektrische straling worden meer mensen ongeneeslijk ziek dan door de CO2 uitstoot. En de economie laat geen ruimte voor diepte-investeringen i.v.m. elektrische voertuigen.

Een nieuw wapen wordt in de militaire strijd geïntroduceerd. Vederlichte munitie, een soort minuscule waterdruppels dat als een sproeiende waterstraal wordt afgeschoten. Het hecht aan de huid en heeft een neurologische inwerking.

TV’s, PC’s, Ipads worden binnen afzienbare tijd voorzien van een geurchip.

Een elektrisch wapen voor persoonlijk gebruik wordt ontwikkeld, het schiet als munitie elektrische bollen met gas geladen, een soort bolbliksem op het doelwit af. Het heeft de werking van een laserbom, desoriënterend en allesverblindend.

Oegstgeest, 29 oktober 2011

Jan C. van der Heide

hypnotherapeut & paragnost

dinsdag 27 december 2011

Heeft Jezus echt bestaan?

Dat is de vraag die sommigen bezighoudt. Hier begint ook al de verwarring; sommige mensen geloven niet in het feitelijk hebben bestaan, echter met het ‘geloof”, de kern van het Christendom, wordt de opstanding van Jezus Christus bedoeld.

Tweeduizend jaar geleden: bewijzen lastig te verzamelen

Natuurlijk was het 2011  jaar geleden een heel andere tijd. Rond de geboorte van Jezus begon een volkstelling, maar verder waren er geen documenten als geboorteakten, inschrijvingen in het gemeentelijk register, paspoort, rijbewijs, diploma`s, verblijfsvergunning… of media als video- of foto, of technische mogelijkheden als vingerafdrukken en DNA-onderzoek.
De mensen van nu baseren zich voor het  bestaan van Jezus Christus op geschriften en andere aanwijzingen. Bijvoorbeeld de lege graftombe, verschijningen van Jezus en kenmerken van de vroeg-Christelijke kerk zouden bewijzen zijn voor de opstanding.
Verder zouden tastbare bewijzen bestaan in de vorm van ‘relieken’, ook genoemd ‘relikwieën’ (overblijfselen);
  • De lijkwade van Turijn
  • De Heilige Rok van Trier
  • De zweetdoek van Oviedo
  • Het kleed van Edessa
  • De Heilige Lans
  • Het Heilig Bloed
  • De Heilige Graal
  • De Heilige Trap

Lees verder op: Visionair.nl

zondag 25 december 2011

Aartsengelen

Aartsengel is de benaming van een aantal engelen die in de Koran , de Hebreeuwse en in de christelijke Bijbel een bijzondere rol spelen.

De zeven aartsengelen of planetengoden regeren de klassieke planeten van het Zonnestelsel - Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus - en de twee hemellichamen de Zon en de Maan. De laatste worden soms de grotere lichten genoemd, terwijl de plen bekend zijn als de kleinere lichten.

De aartsengelen worden door sommige christenen gezien als afgezanten van God, die de mens de juiste richting moesten wijzen. In de traditionele christelijke leer is van verering laat staan aanbidding echter geen sprake, omdat volgens de Bijbel engelen en ook aartsengelen slechts geschapen wezens zijn.

De Koran kent eveneens een aantal bijzondere engelen, die veelal als boodschapper fungeren. Sommige daarvan komen ook in de Bijbel voor. Ook in de Islam worden engelen gezien als geschapen wezens en worden ze niet vereerd of aanbeden, omdat alleen God vereerd of aanbeden mag worden.

De namen van de Aartsengelen eindigen allemaal op Ël". In het Hebreeuws betekent EL God, van God, vertegenwoordiger van God.

Van de eerste orde der Universum-Helpers, de Blinkende Morgensterren, bestaat er slechts één in ieder plaatselijk universum, de eerstgeborene van alle schepselen die inheems zijn in een plaatselijk universum. De Blinkende Morgenster van ons universum draagt de naam Gabriël van Salvington. Hij staat aan het hoofd van de uitvoerende macht in heel Nebadon en treedt op als de persoonlijke vertegenwoordiger van de Soevereine Zoon en als woordvoerder van diens scheppende gade.

Lees verder op: Wereldgeheimen.nl

maandag 19 december 2011

2012 wordt onsvoorspelbaar jaar volgens paragnosten

Paranormaal begaafden zijn opvallend eensgezind: 2012 wordt een bijzonder jaar, vol verrassende wendingen en onverwachtse gebeurtenissen. Dat beweren zij op basis van astrologisch onderzoek.

Bep Monfils uit Leiden, beter bekend als Medium Bep, voorziet al vroeg in het jaar een grote verrassing die wel eens verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben. Monfils: “Komende winter gaat het meteen los met de verrassingen. Je kunt dan denken aan een Elfstedentocht of een kabinetscrisis, maar ook een terroristische aanslag is niet uitgesloten. Die onvoorspelbaarheid is typerend voor het aankomend jaar.”

Genverbrander en paragnost-heler Robbert van den Broeke beaamt dit. Hij voorspelt: “We gaan een 2012 meemaken dat bol staat van de onverwachte gebeurtenissen. En dan bedoel ik dus echt gebeurtenissen die niemand ooit had zien aankomen. Voor de tweede helft van het jaar krijg ik door van boven dat er een enorm onverwachte gebeurtenis gaat plaatsvinden in een land met een I of een J. Dit zou een aardbeving kunnen zijn of een militaire coupe, maar ik sluit ook een genocide niet uit.”

Hypnotherapeut Jan C. van der Heide voorziet verrassingen binnen het Koninklijk Huis, bij het Eurovisie Songfestival, in de politiek en mogelijk ook bij de Olympische Spelen in Londen. Van der Heide legt uit: “Komende zomer zal de conjunctie van Venus in het sterrenbeeld Weegschaal ervoor kunnen zorgen dat atleten die voorheen vrij onbekend waren medailles gaan winnen. Enkele grote favorieten zullen teleurstellen terwijl de underdog soms als

winnaar uit de bus komt. Het wordt een groots spektakel, waarschijnlijk.”
Het door sommigen gevreesde einde der tijden, dat door de Maya’s voor 2012 zou zijn aangekondigd, is volgens Medium Bep zeker niet uit te sluiten: “Ik ben er stellig van overtuigd dat de Apocalyps tot de mogelijkheden behoort.”

Bron: Speld.nl

dinsdag 13 december 2011

Zelfwaardering en de voorouders

In de voorgaande blogs omschrijf ik in het kort het proces wat veel mensen meemaken in de kindertijd: namelijk de vorming van de identiteit. Wanneer er tekorten ontstaan probeert het ego dat tekort te compenseren door de overhand te nemen.

De eerste stap naar heel worden is herkennen wat de kwetsbare punten zijn. Daarna komt het erkennen: eerlijk kijken en verantwoordelijkheid nemen voor dit onbewuste patroon. Als men dat WIL ontstaat er vanzelf ruimte om die kwetsbare plek te accepteren. Pas na acceptatie van deze oude patronen en de wil om dit te veranderen ontstaat er ruimte voor verwerking.

Als de pijn, verdriet, boosheid, teleurstelling of andere emoties daadwerkelijk zijn aangekeken en verwerkt, kan men het proces en dit oude patroon loslaten.

True beauty is shining from the inside to the outside:)
This will also happen with men!:) People are equal 2 each other:)

Zelfwaardering is iets wat veel mensen nooit hebben geleerd. Vroeger  (en nu nog steeds) wordt er gekeken wat voor opleiding men heeft gehad, hoeveel geld men verdient, in welke auto men rijdt, in wat voor huis iemand woont, wat voor gadgets iemand heeft etc.

Veel mensen leven met het idee dat ze pas ‘mens’ zijn met mooie, dure spullen, het nieuwste kapsel, het mooiste mobieltje, de bestbetaalde baan.
Zelfwaardering komt uit het hart. Als je gelukkig bent met jezelf, wie je bent, als je hebt geleerd van de lessen die je bent tegengekomen, als je persoonlijk gegroeid bent door de dingen die je hebt meegemaakt, als je zelfbewust in het leven staat, dan mag je jezelf best waarderen. Dat is iets wat veel ouders niet konden meegeven aan hun kinderen.

Als de kinderen volwassen zijn geworden, vinden ze het vaak moeilijk om dat tegen zichzelf te zeggen. Toch is dat de eerste stap voor innerlijke kracht: Jezelf erkennen en waarderen zoals je zelf bent, zonder dat je een ander nodig hebt die het tegen je zegt.

Toch staat er in het DNA , het stukje groepskarma, groepsgeweten ‘geschreven’.  De voorouders van wie we afstammen hebben bepaalde codes aan ons overgedragen. Vroeger hadden de mensen weinig vrijheid, was er nog geen internet of tv. Men voerde oorlogen tegen anders denkenden, stopten bijzondere mensen in het circus als kermisattractie enz. Het was vaak een gewoonte om als ‘kuddedieren’ te leven. Mensen die ‘out of the box’ dachten werden gevreesd, bestraft, verstoten etc.

Dit oeroude gedrag wat eigenlijk niets anders is dan beperkt denken en vaak ego gedrag, zit nog als restant energie in het DNA.

Het vraagt om reiniging. Veel mensen beseffen niet dat ze soms ook de energie meedragen van de gevolgen van de keuzes die de ouders/ voorouders in hun leven hebben gemaakt.

In de afgelopen 2 jaar ontmoette ik mensen die mij verder hebben geholpen in het begrijpen van dit onderdeel wat ook zeker belangrijk is in het leven. Het heeft mij veel wijsheid en inzichten gebracht en ik ben hem dankbaar voor de lessen die ik van hen mocht leren.

Blessed be:)

Bron: Star-people.nl & Sattvahealing.wordpress.com

vrijdag 9 december 2011

De waarheid over haar en waarom indianen het laten groeien

In de moderne samenleving gaat iedereen naar de kapper en scheert iedereen zich omdat men voelt dat het de norm is en dat niemand mag tornen aan deze gewoonte.

Zoals yogi Bhajan echter al zei: “Haar is een pranische antenne. Het is energie, puur eiwit.” Ontdek hoe belangrijk haar is voor het menselijk lichaam, bewustzijn en de geest.

Deze informatie over haar wordt al verborgen gehouden voor het publiek sinds de Vietnamoorlog. Gedurende die oorlog stuurde een speciale eenheid van het Amerikaanse leger undercoveragenten naar reservaten om te zoeken naar getalenteerde inheemse verkenners. Ze zochten vooral naar mannen die welhaast bovennatuurlijk goed waren in het opsporen van mensen.

Zesde zintuig

Wanneer de geselecteerde indiaanse verkenners in het leger gingen gebeurde er iets vreemds. De vermogens waar ze in het reservaat over beschikten verdwenen op mysterieuze wijze. Op het moment dat ze een legerkapsel kregen konden ze de vijand niet langer ‘voelen’, ze konden hun zesde zintuig niet langer gebruiken. Hun ‘intuïtie’ was niet meer betrouwbaar en ze konden de buitenzintuiglijke informatie niet langer opvangen.

Sikhs zien lichaamshaar als een speciaal geschenk van de Bron. Haar is een extensie van het zenuwstelsel, het zijn hoog ontwikkelde voelsprieten of antenne’s die enorme hoeveelheden belangrijke informatie naar de hersenstam, het limbisch systeem en de neocortex sturen.

Energie

Haar zendt energie uit, de elektromagnetische energie die door de hersenen wordt uitgestraald naar de omgeving. Met behulp van Kirlianfotografie is dit aangetoond door een foto te maken van iemand met lang haar en deze te vergelijken met een foto nadat het haar geknipt is.

Het knippen van haar stelt ons veel minder in staat informatie uit de omgeving op te vangen. Het resultaat is verdoving. Doordat we haar afknippen zijn we minder in staat verstoringen in lokale ecosystemen te voelen. Het leidt tot ongevoeligheid in relaties en draagt bij aan seksuele frustratie.

Simson

Het is tijd om te overwegen dat al onze aannames over de realiteit onjuist zijn.
Zelfs de Bijbel verwijst naar de kracht van haar. Over Simson wordt verteld in Richteren 13-16. Simson vertelde aan Delila dat hij zijn kracht zou verliezen als zijn haar zou worden afgeschoren. Terwijl hij sliep riep Delila een man en liet hem de zeven haarlokken van zijn hoofd afscheren waarna hij door de Filistijnen werd overmeesterd.

Bron: Sott.net & Niburu.nl

donderdag 8 december 2011

Wat maakt ons tot wie we zijn

Als je klein bent, denk je vaak dat je alles al weet, maar het laatste dat je echt wilt weten is, te veel.

Wat je eigenlijk wilt, is dat de grote mensen een veilige plek maken van de wereld, waar dromen uit kunnen komen, beloftes altijd worden nagekomen. Als je klein bent, lijkt dat niet teveel gevraagd. Toch?

Mensen praten soms teveel, alsof het meest belangrijkste in het leven is om dingen te zien voor wat ze echt zijn. Maar alles dat we doen, elk plan dat we maken, is een soort van leugen. We sluiten onze ogen en doen net alsof er nooit die dag zal komen waarop we geen plannen meer hoeven te maken. Hoop is de grootste leugen die er bestaat, en het is de beste. We moeten soms wel doorgaan alsof alles zin heeft, anders zouden we helemaal niet meer doorgaan.

Ook al weten we dat we nooit alle antwoorden zullen vinden, toch moeten we altijd door blijven gaan met het stellen van vragen.

Mensen zeggen dat als we opgroeien, we rebelleren tegen alles wat ons gezegd wordt; we zetten ons af tegen de wereld waar onze ouders zo hard voor gewerkt hebben om ons in te krijgen. Ze zeggen dat dat gedeelte van groei niets meer is dan rebelleren tegen de verplichtingen die binden. Ik denk juist dat dat dat helemaal niet de reden is waarom we ons verzetten. Ik denk dat we rebelleren als we tot de ontdekking komen dat onze ouders niet veel meer over de wereld weten dan wij zelf. Zij hebben niet alle antwoorden. We rebelleren wanneer we erachter komen dat ze al die tijd tegen ons gelogen hebben, dat er helemaal geen Sinterklaas of Kerstman bestaat!

Is elk moment van ons leven al in ons voorgeprogrammeerd voor onze geboorte? Als dat zo is, maakt ons dat dan minder verantwoordelijk voor de dingen die we doen? Of is de verantwoordelijkheid ook vooraf in geprogrammeerd? Nadat je de bal geraakt hebt, blijf je dan staan kijken of ie vanzelf het doel in rolt, of begin je te rennen en laat de natuur de rest doen?

Wat maakt een mens tot wie hij is? Zijn het de ergste dingen die hij ooit gedaan heeft, of de beste dingen die hij wil zijn? Wanneer je jezelf in het midden van je leven bevindt, niet eens in de buurt bent van waar je naar op weg was, hoe vindt je dan de weg terug van de persoon die je bent geworden, naar de persoon waarvan je weet dat je die had kunnen zijn?

Wanneer alles goed gaat in je leven is het gemakkelijk te denken dat alles met een reden gebeurt; het is gemakkelijk vertrouwen te hebben. Maar wanneer dingen verkeerd gaan is het moeilijk vast te houden aan dat vertrouwen. Is het moeilijk om je niet af te vragen voor wiens redenen deze dingen gebeuren.

Iemand zei ooit dat als je ergens bang voor bent, je meer dan wat ook ervoor wilt zorgen dat het weg gaat. Je wilt je leven terug naar hoe het was voor je ontdekte dat er dingen waren om bang voor te zijn. Je wilt een hoge muur bouwen en daarachter je oude leventje leiden. Maar niets blijft hetzelfde. Dat is namelijk helemaal je oude leventje niet meer. Het is je nieuwe leven met een grote muur erom heen! Je keuze bestaat er niet uit om terug te gaan naar hoe de dingen waren. Jouw keuze bestaat eruit je te verstoppen, of direct naar de kern te gaan van dat wat je bang maakt en de confrontatie aangaan.

Soms is het het beste om het onbekende tegemoet te treden met 'vertrouwde', kleine stapjes. Om gewone dingen te doen die je helpen om te gaan met iets dat helemaal niet gewoon is.

We zijn altijd wel op weg naar iets nieuws. Vertrouwde, gewone dingen laten ons geloven dat we geen onbekend territorium binnengaan. Je neemt die vertrouwde, kleine stapjes en je probeert eerlijk te zijn, niet te leven alsof niets was veranderd, en gewoon doorgaan met je leven. Maar er zijn van die momenten dat dat wat je nodig hebt, juist een stukje is van hoe de dingen vroeger waren.

We moeten ons realiseren dat wij onze eigen realiteit creëren. Als je constant negatief denkt, dan gebeuren er ook negatieve dingen. Maar als je leert dat te veranderen, die conventionele manier van denken, en je concentreert op het positieve dat je in je leven wilt zien, dan gebeurt dat ook. Vergeet nooit dat we één zijn met het universum, alles staat met elkaar in verbinding.

Liefde en licht

Marieke Pril

Bron: Mariekepril.nl

woensdag 7 december 2011

Het nieuwe, gouden wortelras van de toekomst

Het is goed om te beseffen dat we in ongekende tijden leven waarin vele speciale dispensaties of vrijstellingen worden verleend.

Gedurende de overgangsperiode van het ene tijdperk naar het andere staan de kosmische wetten toe dat hoog ontwikkelde wezens door de sluier komen om contact te maken met de ontwaakte leden van het menselijk ras.
Om contact te maken met deze wonderlijke vergevorderde wezens moet er een bereidheid en verlangen zijn om te communiceren omdat ze geen inbreuk zullen maken op je vrije wil. Je beschermengelen, spirituele gidsen en leraren helpen je de hogere frequenties te ontvangen die van essentieel belang zijn in deze chaotische tijden van transformatie.

Zesde zintuig

Deze goedaardige wezens proberen je aandacht te krijgen door het licht in je zonnevlecht te versterken en uiteindelijk ook in je hogere hart. Je hebt eeuwenlang gewacht op een uitnodiging om bewust te communiceren met de hogere wezens. Communiceren met lichtwezens is een enorme evolutionaire stap voor jou als mens omdat het je toegang geeft tot een nieuwe vorm van bewustzijn en een krachtige innerlijke transformatie bewerkstelligt. Veel mensen ontwikkelen hun zesde zintuig of intuïtie, waarbij je in feite communiceert met facetten van je hogere zelf.

Lang geleden, ver voordat je mensen de weg zou wijzen voor de Ascentie van de mensheid en de Aarde, stemde je ermee in om in de verre toekomst een speciale rol op de planeet Aarde te vertolken. Deze groep dappere zielen incarneerde in werkelijk ieder ras, elke cultuur, elk geloof en verspreidden zich over de hele planeet ter voorbereiding op een voorbestemd kosmisch drama: de massale Ascentie van de mensheid en de Aarde tezamen met alle materiële manifestaties binnen dit subuniversum.

Dispensatie

Aan zij die naar voren traden werd een speciale dispensatie verleend waarbij het meeste van de onbalans opgeschoond zou worden zodat de aardse last niet te overweldigend zou zijn. Alles wat nog resteerde waren de belangrijke lessen die je zelf moest leren zodat je kon terugkeren naar een uitgebalanceerd en harmonieus niveau van vibratie.

Veel van deze mensen beginnen dit steeds meer onder de knie te krijgen, maar te veel leden van deze groep slapen nog of zitten in de ontkenningsfase. Iedereen speelt een bepaalde rol in het versnelde evolutionaire proces dat nu plaatsvindt. De genetische codes van deze groep bevatten de beste kwaliteiten van alle voormalige wortelrassen alsmede specifieke herinneringen voor het nieuwe, gouden wortelras van de toekomst.

Het is waar dat er in het verleden veel onbalans heerste binnen deze groep en dat velen niet hebben geluisterd naar hun ziel waardoor ze hun aardse missie vergaten. Diep in de kern van je hogere hart werd een cel geplaatst die je, wanneer geactiveerd, zou helpen je belofte aan je aardse afgezanten te herinneren om te streven naar het scheppen van een realiteit vol schoonheid, vrede, harmonie en overvloed op Aarde.

Het is belangrijk de mensheid niet te zien als één lijn omdat je verschillende levens hebt gehad in alle belangrijke rassen. Plaats jezelf niet boven mensen die achterblijven op het pad omdat ook jij in vele levens bent achtergebleven. Je hebt alle mogelijke huidskleuren gehad en in je DNA draag je kenmerken mee van alle bijbehorende rassen. In dit leven koos je met een expliciete reden om geboren te worden in een bepaalde familie of om te leven in een specifiek land.

Oude zielen

De zogenoemde oude zielen leven verspreid over de hele wereld. Op sommige plaatsen en in sommige culturen bevinden zich grotere aantallen van deze oude zielen dan op andere plaatsen. Ze leven in de meest primitieve rurale gebieden maar ook in de rijkste steden. Deze dappere zielen zijn niet de mensen die in de regering zitten of op de voorpagina van de kranten staan.

Ze leven op boerderijen omdat ze van de natuur houden en van de dieren die ze verzorgen. Ze hebben doodgewone banen. Het zijn leden van georganiseerde religieuze groepen. Ze bevinden zich in alle mogelijke lagen van de samenleving. Ze luisteren naar hun hogere zelf zoals vele anderen op hun pad zijn naar spirituele groei. Ze hebben een grote verantwoordelijkheid en dienen hun land en haar inwoners op verschillende manieren. Helaas zijn veel van deze zielen zich niet bewust van de belofte die ze lange tijd geleden hebben gedaan.

Atlantische ras

De mensen in deze groep hebben codes in hun DNA van het Atlantische ras; het zijn leiders, pioniers, strijders. Je hebt een diep verlangen je mentale krachten en je wilskracht te gebruiken om de fysieke realiteit te scheppen. De zielen die tijdens het gouden tijdperk van Lemurië naar Aarde kwamen hebben de meer zachtaardige, verzorgende, intuïtieve, naar binnen gerichte eigenschappen en verlangen naar vrede, rust en bezinning.

Het is tijd om de toekomst te vermengen met het verleden. De mensheid ervaart een diepgeworteld verlangen naar sturing, inspiratie en steun bij elkaar. Laat gevoelens van schuld, schaamte en onwaardigheid los en respecteer jezelf.

We slaan de handen ineen met de machtige Elohim, de bouwers van vorm, ter voorbereiding op het glorieuze nieuwe tijdperk.

Bron: Ronnastar.com

woensdag 30 november 2011

Holisme

Afbeelding

Onze werkelijkheid is een illusie.

Niets bestaat op zichzelf. Een elektron kan zich wel bewegen door een koperdraad (elektriciteit) maar kan niet zonder het bijbehorend proton waarmee het een atoom vormde.
De afzonderlijke deeltjes zijn dus één geheel. Je kan een negatieve pool van een batterij verbinden met een positieve van een andere batterij maar er zal geen stroom vloeien. De elektronen horen niet bij hun bron.

Maar ook kunnen zelfs deze deeltjes SAMEN niet zonder hun omgeving van tijd, ruimte en energie. Zonder energie in de omgeving zou het atoom gewoon niet bestaan, net zoals wij niet zouden bestaan zonder moeder. Of zonder voedsel, of zonder zon. Zonder warmte zouden atomen niet eens bestaan (ze vallen uit elkaar bij het absolute nulpunt)

Alles is onzichtbaar verbonden met al het andere, ook al zijn het verschillende delen. Dat is het principe van het holisme. We kunnen er niet meer onderuit. Zonder onze primitieve voorouders of andere roots van miljoenen en zelfs miljarden jaren geleden zouden we niet bestaan.

Wij bestaan uit atomen en die atomen zouden niet bestaan zonder de ruimte.
Eigenlijk zijn elektronen en protonen gewoon velden. Net zoals je twee sterke magneten bij elkaar zou houden, op deze manier maakt het veld de illusie van vaste stof.

Organische levensvormen zouden niet bestaan zonder een vormende geest want hoe zou uit stof, leven kunnen voortkomen?

Op een spiritueel hoger geestelijk vlak, of in hogere sferen hangen we ook van elkaar af. Ook als we sterven komen we in een wereld met bekende verwanten terug. Ook die geestelijke wereld ervaren we materieel. We zweven niet in een leegte.

Als dit geest is, dan is alles doorweven van geest, zowel het aardse als het leven aan gene zijde.

Als iemand in de oorlog werd gefusilleerd, door welke exacte oorzaak is hij dan gestorven?
Je zou denken "de dood door de kogel". Maar er hangt veel meer aan verbonden. Zonder degene die het geweer uitgevonden heeft kan dit niet gebeuren. En deze kon niet bestaan zonder zijn vader.
Die kogel kan niet afgevuurd worden zonder de uitvinding van de springstof.
De man die het slachtoffer vermoorde, wat waren zijn motieven of opdrachten en wat stond daartegenover? Misschien werd hij zelf vermoord als hij de ideologie van Hitler niet opvolgde. Nu zitten we al op psychisch gebied. Waarom dacht Hitler de man te zijn waarmee het occulte duizendjarige rijk van Vrede zou komen?

Je kan nooit iets afzonderen van om het even wat anders. We kunnen duidelijk ook nooit zonder het geestelijke bewustzijn.

Bestaan er dingen die onzichtbaar voor ons bewustzijn zijn, zoals er kleuren zijn die we niet kunnen zien?

Hebben we eigenlijk het recht te filosoferen over dingen waarvan we nooit het geheel kunnen bevatten? Of zijn het niet meer dan persoonlijke zienswijzen?

Zijn we puur psychisch? En kunnen we op deze manier één ding zijn?
Kan er zich ooit wel iets ontplooien zonder een streefdoel naar perfectionering? Met andere woorden, moet er in eerste instantie niet een einddoel in zicht zijn?

Bron: Wereldgeheimen.nl

dinsdag 29 november 2011

Hoe krachtig is positief denken nou echt?

Twee jaar geleden werd Mark Herzlich van de New York Giants gediagnosticeerd met botkanker. Artsen zeiden dat hij waarschijnlijk nooit meer American football zou kunnen spelen.

Herzlich had een duidelijk doel voor ogen en zei tegen zichzelf: “Ik versla de kanker en kom terug.” Door positief te denken en niet te luisteren naar de artsen overwon hij zijn ziekte.

Positief denken is van essentieel belang voor mensen die geconfronteerd worden met levensbedreigende aandoeningen. Hoewel Herzlich het levende bewijs is houdt psycholoog Richard Sloan van het Universitair Medisch Centrum Columbia vol dat het onmogelijk is om jezelf kankervrij te denken.
Positief denken kan leiden tot een betere stemming, meer geluk en dit helpt de patiënt beter door de reguliere behandelingen te komen. “Het werkt haast beter dan medicijngebruik omdat je energie beter is als je een vrolijke levensopvatting hebt; je hebt zin om iets te ondernemen,” zei Lawanda Fountain.

Realiteit

Schrijfster Leigh Fortson uit Colorado herstelde van kanker en voor haar bevindt de realiteit zich in het bewustzijn van degene die erin gelooft. “Dat is wat realiteit is,” legde ze uit.

Fortson interviewde enkele tientallen mensen die kanker, hartziekten en MS overleefden en die allemaal (uitsluitend) afhankelijk waren van alternatieve behandelingen. De succesverhalen verwerkte ze in haar boek Embrace, Release, Heal. “En de doktoren die zeggen dat er geen bewijs is?,” werd Forston gevraagd. “Er is bewijs, er is bewijs,” benadrukte ze.

De medische experts vinden het gevaarlijk om positief denken te bevorderen als een mogelijke manier om ziekten te bestrijden. Toch is er niemand die Mark Herzlich kan ompraten, voor hem helpt positief denken echt. “Ik weet alleen dat mentaal doorzettingsvermogen en positief denken voor mij enorm hebben geholpen.”

Bron: Niburu.nlCbsnews.com