dinsdag 27 november 2012

De komende maansverduisteringDe komende maansverduistering van woensdag 28 november zal plaats vinden in het sterrenbeeld tweeling, dit betekend dat alle karakteristieken van een tweeling versterkt zullen worden in iedereen. Dit teken zal onze aandacht gefocused houden op dualiteit, multi-tasken, spontaniteit en zorgen voor een versterkte communicatie, daarbij is Mercurius gister direct gegaan, wat alles op het gebied van communicatie nogmaals versterkt. Het is een periode waarin illusies doorbroken worden, en de waarheid boven tafel komt. Het communiceren van je eigen waarheid zou vanaf vandaag, maar met name vanaf de 28e een stuk makkelijker moeten gaan. Of andersom, het zal een stuk moeilijker zijn om je eigen waarheid binnen te houden.Door Kees Schenk, eigenaar van Praktijk de Blauwe Adelaar

zaterdag 24 november 2012

Het 12 Chakra Systeem

Naast het primaire 7 chakra systeem bestaat er een uitgebreider chakra’s systeem, één die op dit moment het bewustzijn van de mensheid aan het binnentreden is. Dit energie systeem is nog slapende bij vele. Maar hoe meer mensen wakker worden en spirituele groei doormaken , hoe meer dit uitgebreidere chakra systeem zich begint te vormen in het etherische, buiten het menselijk lichaam. Dit nieuwe systeem is de volgende stap in de spirituele evolutie van onze planeet.

Eens, een lange tijd geleden, behoorde de Grote Meester tot een selecte groep die toegang had tot dit krachtige energie systeem. Nu is de tijd aangebroken dat ook andere zich bewust worden van dit systeem en hiervan de vruchten gaan plukken door het te gebruiken in het dagelijkse en spirituele leven.

Muladhara ~ Basis of Wortel Chakra (eierstokken/prostaat)

Swadhisthana ~ Sacrale Chakra (laatste bot in het ruggenmerg )

Manipura ~ Solar Plexus Chakra (navelgebied)

Anahata ~ Hart Chakra (hartstreek)

Vishuddha ~ Keel Chakra (keel en nek streek)

Ajna ~ Wenkbrauw of Derde Oog Chakra (pijnappelklier of derde oog)

Sahasrara ~ Kruin Chakra (Bovenkant van het hoofd)

Traditioneel je connectie met het goddelijke, bevat programma's die gebruik worden door het 8e chakra waaronder het vrijlaten van basis psychische vaardigheden ~ Telepathie, Aura’s zien, Lucide Dromen, Buitenlichamelijke Reizen, Healing.

8e Chakra – Energie centrum van de goddelijke liefde, spirituele compassie en spirituele onzelfzuchtigheid, je karmische lessen, activeert spirituele gaven die in je 7e chakra zitten.

9e Chakra – De Blauwdruk van de Ziel ~ Bevat het totaal aan vaardigheden en talenten die de ziel in alle levens heeft ontwikkeld.

10e Chakra – Goddelijke creativiteit, synchroniteit van het leven; het samengaan en het in balans brengen van het masculiene en het feminiene, het bevrijden van vaardigheden die in de 9e chakra zitten.

11e Chakra – Weg naar de ziel, het vermogen van de individu om geavanceerde spirituele vaardigheden te verkrijgen ~ Reizen voorbij de grenzen van Tijd en Ruimte, Teleportatie, Bilocatie, Onmiddellijke manifestatie gedachte, Telekinese in sommige gevallen.

12e Chakra – Connectie naar mondiale niveau van goddelijkheid, vergevorderde spirituele gaven, ascentie, connectie met de kosmos en daar voorbij.
Bron : Dawning Golden Crystal Age - Nardeep Pujji A.k.a Aqua Raman

vrijdag 23 november 2012

De liefdeLiefde'... een iets, dat moeilijk te beschrijven valt; een iets, waar elke mens naar snakt; een iets, waar eenieder van droomt; een iets, dat een gewone mens nooit of te nimmer kan ervaren, tenzij in de wereld van de eigen verbeeldingswereld. En toch ...

 ... toch is 'Liefde' een gevoel dat eenieder - op de een of andere manier - in zich meedraagt. Men proeft de smaak, maar men krijgt de vrucht ervan nooit te pakken.

Om deze reden alleen al gaf G.I. Gurdjieff aan elke beginneling de volgende raad: "Beoefen het gevoel 'liefde' eerst op dieren uit. Ze reageren beter, en op een sensitievere manier."

Ware liefde is iets in onszelf; een iets, dat totaal losstaat van ons stoffelijke lichaam en ons ego. Anders gezegd: Liefde is een toestand van 'Zijn'. Een mens die deze liefde bezit, kan over zichzelf zeggen: "Ik Ben de Liefde". Kauw deze woorden, totdat je er het sap van proeft en dan zal al wat hierna volgt niet zo zuur smaken.

Weet daarbij, dat waarheden kunnen kwetsen, niet omdat ze kwetsen, maar omdat mensen het als kwetsend ervaren. Ook Thich Nhat Hanh, schrijft in zijn boek 'Ware Liefde', dat het bewustzijn moet worden verhoogd, vooraleer men de Liefde in zichzelf kan doen ontwaken. Dit kan - volgens hem - slechts gebeuren door het aankweken van bewuste aandacht. Het is enkel en alleen dankzij 'bewuste aandacht' dat een mens in het hier-en-nu kan leven, want het is in het Nu dat een mens kan 'zijn'.

Maar, wat is 'aandacht', wat is 'zijn', en wat bedoelt men precies met 'bewust'? Het ego van de mens is uit zeer vele wispelturige persoonlijkheden, ikjes en sub-ikjes samengesteld. Kan één ikje, te midden van al die andere honderdtallen andere 'ikjes' 'bewust' zijn? Nu is de mens dit, en straks is hij dat, en morgen misschien weeral iemand totaal anders; dit, afhankelijk van de interesse van het moment, en van de prikkels die men op dat moment ontvangt. Bovendien zijn er nog mensen, die hun bewustzijn vernauwen door zich stoned te roken, of zat te drinken, enzovoorts.

Liefde... Ik schreef het reeds reeds en vermoed dat er in de gehele wereld geen ander thema zoveel wordt bezongen. Maar ook in films, poëzie, theater, en in literatuur in het algemeen wordt 'Liefde' op de een of andere manier artificieel verwerkt. Maar, indien het boek of de film goed afloopt, gaat iedereen tevreden zijn bedje tegemoet in de hoop ervan te dromen.

Liefde is dus een toestand van 'Zijn'. De gewone mens, de mens die niet 'IS', die geen liefde kent, heeft lief. Lief-hebben is, zoals het woord het zelf uitdrukt, een vorm van 'hebben'. Het past in onze materialistisch ingestelde maatschappij, waarin mensen zich met hun lichaam identificeren. Vandaag heeft die mens lief, morgen misschien niet meer, afhankelijk van het aangeboren karakter, responderend op de innerlijke, wispelturige thermostaat. Een thermostaat, die automatisch aan- of afslaat, afhankelijk van de binnenkomende prikkels.

Wie zei alweer: "Ontwaak!" - "Word wakker!" - "Ontslaap!"? Jazeker, het is moeilijk om met 'slapende mensen' om te gaan. Ik bedoel: mensen, die ogen hebben, waarmee zo onmogelijk de 'werkelijkheid' kunnen zien, en oren, waarmee ze niet kunnen horen. Om die reden is het praktisch onmogelijk de eigen werkelijkheid in te zien en de vraag 'Wie Ben Ik?' in alle eerlijkheid concreet te beantwoorden.

In een volgend nieuwsbericht zal ik de volgende woorden herhalen, zijnde: Indien je de vraag stelt 'Wie ben ik?' en jezelf met jouw lichaam vereenzelvigd, is het antwoord: "Je bent die je denkt die je bent."

De mens is niet één: hij is legio, bestaande uit honderden 'ikjes' en 'sub-ikjes', die allemaal hun eigen wensen, verlangens, lusten, dromen, begeerten, et cetera, hebben. Om die reden wordt eigenliefde, of noemt het liefde vanuit het ego, verkeerdelijk met 'ware Liefde' verward. Het is een liefde van een mens die wil bezitten: de partner, bijvoorbeeld, is zijn, of haar, eigendom. Ook daarom, bijvoorbeeld, blijven veel koppels bij elkaar: uit angst elkaar te verliezen. En, niemand houdt van een 'gemis'.

Slapende mensen leven in dromen en hun brein wordt ermee gevoed. Ze zijn zich van hun slaap niet bewust. Het is eerder een hypnotische slaap. Om die reden heeft de bezongen en beschreven liefde zoveel succes: het voedt de menselijke verbeeldingswereld - én, ze doet dromen.

De vorm van liefde waarmee een mens rondloopt, heeft 'haat' als tegenpool. Anders gezegd: die vorm van liefde kan elk moment in haar tegendeel omslaan, weliswaar met reden. "De waarheid kan slechts via ontkenning en de leugen worden ontdekt. Daarom leven we in een wereld van schijnbare tegenstellingen," zei Gurdjieff ons.

Laten we besluiten met een ander aforisme van G.I. Gurdjieff, dat zegt: "Bewuste liefde lokt gelijkaardige respons uit. Emotionele liefde lokt het tegenovergestelde uit. Lichamelijke liefde is afhankelijk van type en polariteit," wetende, dat geen mens deze woorden begrijpt.

Maar, omdat waarheden ongewild kunnen kwetsen - met de bedoeling één iemand misschien te bereiken die aan Zelfkennis wil gaan doen - en geen mens graag leest wat ik schrijf, hier zijn dan BenZel & Jessie Ware met hun nieuwste song: 'If You Love Me'.

 Bron: Spiritualia.be via Wereldgeheimen.nl

Mayan explanation of what will happen on 21st December 2012 (Video ENG) - Update

Ac Tah, of the Mayan people, gave a talk in Santa Monica last month. In this exert he speaks about what is happening around December 21st 2012 and it's significance to the world. His heritage is authentic. Check out his website for lots more information and to see the work Ac Tah and a lot of other dedicated people are doing.... www.actah2012.comBron: Youtube.com

Als CERN op 21 december geen experiment gaat doen, is dit dan ook niet gewoon een hoax? Of gelooft deze man in de CERN Hoax?

'We zijn allemaal onsterfelijk'

Brian Weiss: we zijn allemaal onsterfelijk

Psychiater en regressietherapeut Brian Weiss vertelt waarom hij zeker weet dat individuele zielen na de dood verder leven.

In de jaren tachtig behandelde hij een patiënt en vroeg haar in gedachten terug te gaan naar haar jeugd. Ze ging echter duizend jaar terug in de tijd, naar een ander leven.

Weiss begon onderzoek te doen naar het onderwerp en schreef zijn bestseller Many Lives, Many Masters. Sindsdien heeft hij nog vele andere boeken geschreven, waaronder Through Time Into Healing, Only Love is Real en Same Soul, Many Bodies.

Mystieke ervaringen

In zijn nieuwste boek Miracles Happen heeft hij het over wonderen die in het dagelijks leven gebeuren, maar die mensen niet zien. “Ons rationele bewustzijn probeert mystieke ervaringen zo veel mogelijk te minimaliseren,” zei hij. “We vergeten de kracht van onze ervaringen. We moeten de realiteit van die gebeurtenis omarmen, want het is een wonder.”

Weiss legt uit hoe herinneringen aan vorige levens het huidige leven van iemand drastisch kunnen veranderen. Hij voegt toe dat de Grieken en indianen altijd al geloofden in de theorie van reïncarnatie. Volgens hem is karma geen straf, maar een kans om onze lessen te leren. Deze lessen gaan over liefde, compassie, geweldloosheid, geduld, begrip en het afleren van vooroordelen.

Wanneer we onze lessen hebben geleerd, vindt er volgens Weiss geen verdere reïncarnatie meer plaats. Hij kan uit ervaring zeggen dat mensen herinneringen het beste kunnen terughalen door middel van hypnose, dromen en meditatie. In de Griekse mythologie is de Lethe een rivier die je al je vorige levens doet vergeten.

Onsterfelijk

Weiss legt uit dat iedere ziel bepaalde mensen uitkiest in een leven. Iemand komt op een bepaald moment, op een bepaalde plaats op je pad. Het gaat vaak om mensen die je kent uit vorige levens. Wanneer je ze ontmoet kun je ervoor kiezen om te blijven, om weg te gaan, om vrienden te worden, met ze te trouwen, maar je kunt ze ook afwijzen. Het zijn jouw keuzes en op die manier leer je. Volgens Weiss weerhoudt angst mensen ervan om in het heden te leven. We moeten angst zien te overwinnen, aldus de psychiater, toevoegende dat we spirituele wezens zijn in plaats van mensen.

“Het menselijk lichaam is een omhulsel voor de ziel,” legt Weiss uit. “Met elk leven ronden we een deel van het leerproces af. Daarom zijn mensen in mijn beleving onsterfelijk.”

Volgens Weiss kun je magie ervaren door bewust in het nu te leven. Het draait volgens hem allemaal om bewustzijn en achtzaamheid. Het is ook belangrijk om geen spijt te hebben van het verleden of je zorgen te maken over de toekomst.

“We zijn zielen, we zijn niet ons lichaam, en we worden steeds weer herenigd met onze geliefden, of het nu aan de andere kant is, of hier in fysieke vorm,” benadrukt Weiss. “Je bent altijd verbonden. Er is geen dood, enkel leven. We zijn onsterfelijke spirituele wezens.”Bron: Indiatimes.com via Niburu.nl

donderdag 22 november 2012

Ego: het strategische zelf

Dit artikel is geschreven door Pieter Stuurman en overgenomen van zijn blog: pieterstuurman.blogspot.nl

Je hebt mensen die, ondanks hun successen of tegenslagen, altijd zichzelf blijven. Je hebt ook mensen die zichzelf niet zijn. Je hebt mensen die zichzelf voor de gek houden. Je hebt mensen die zichzelf kwijtgeraakt zijn, en mensen die zichzelf gevonden hebben. Of hervonden hebben. Maar wie vindt dan wat?

Als je jezelf niet bent, wat ben je dan? Als je zelf de keuze maakt om anders te zijn dan je bent, dan maak je toch zelf die keuze. Dan is de manier waarop je jezelf presenteert toch een gevolg van de keuze die je zelf maakt, en dus ben je dan toch weer jezelf. Of niet?

Toch hebben mensen een feilloos gevoel voor authenticiteit als het gaat om het zelf. Vooral bij anderen. Dat impliceert dat er een zelf bestaat dat authentiek is, en waarvan naar keuze kan worden afgeweken, maar dat zo’n keuze een minder authentiek zelf oplevert. Ook al is die keuze zelf gemaakt. Het gaat ervan uit dat er in de kern van iedereen een onveranderbare essentie ligt. Een zelf zoals het is, en blijft. Ook al kies je uit vrije wil voor iets anders.

Als het essentiële zelf onveranderbaar is, dan kan de vrije wil er ook geen invloed op hebben. Dan moet die vrije wil dus invloed hebben op iets anders dan het essentiële zelf. Dan moet er dus ook een veranderbaar, of programmeerbaar deel van het zelf bestaan. Een deel dat keuzes kan maken, dat strategieën kan ontwikkelen en volgen. Het programmeerbare zelf.

Als het essentiële zelf onveranderbaar is, dan kan het zich niet aanpassen. Het is dan immers zoals het is. En zonder aanpassingsvermogen wordt het leven onhanteerbaar. Situaties doen zich in alle mogelijke vormen voor, kunnen bedreigend zijn, en moeten worden gehanteerd. Daarom is het noodzakelijk dat we ons kunnen beschermen tegen alle dingen die we meemaken en op ons afkomen. En dat wapenen doen we door strategieën te ontwikkelen. Iedereen doet dat op zijn manier; de manier die het beste bij hem of haar lijkt te passen. Het wapenen gebeurt uit noodzaak, het bepalen van de strategische richting uit vrije wil.

Die vrije wil heeft daarmee alleen invloed op het programmeerbare zelf. Strategieën worden gevormd door een combinatie van vrije wil en omstandigheden. De omstandigheden geven aan voor welke gevaren het zelf beschermd moet worden en op basis daarvan wordt een zo goed mogelijk passende strategie ontwikkeld. Het is daarvoor dus noodzakelijk dat we ons van de gevaren bewust zijn. Het bewust zijn van gevaren noemen we angst.

Strategieën worden dus gevormd op basis van angst, in combinatie met een mix van vrije wil en van talenten (je kiest voor je sterkste kanten als je jezelf wil wapenen tegen gevaren).

Het programmeerbare, strategische zelf is een noodzakelijk hulpmiddel om te overleven in een materiële wereld. Het essentiële zelf is immers onveranderbaar, en kan dus ook geen keuzes maken om zich te verdedigen.

Strategieën werken alleen als je jezelf eraan houdt. Werkende strategieën die hun nut bewezen lijken te hebben, zijn daarom zeer hardnekkig. Ze vormen een beveiligingsschild rondom het zelf en beschermen dat zelf tegen alles waarvoor het bang is. Het loslaten van zo’n schild zal dus direct meer angst opleveren en zal daarom vermeden worden.

Dat geeft het strategische zelf (ook wel ego genoemd) macht over het essentiële zelf. Hoe succesvoller de gekozen strategieën lijken te zijn, hoe meer ruimte het strategische zelf krijgt om nieuwe strategieën te ontwikkelen of bestaande strategieën te versterken. En die strategieën leveren controle op. Het geeft een persoon controle over zijn leven. En daarmee over zijn essentiële zelf.

Maar omdat het essentiële zelf onveranderbaar is, kan het ego dat essentiële zelf alleen controleren door het te onderdrukken of te verduisteren.

Mensen die zichzelf niet zijn, doen dat vanuit angst. Wat we dan te zien krijgen is het strategische zelf, in plaats van het essentiële zelf. Andere mensen voelen dat vaak goed aan, en zeggen: hij is zichzelf niet. Voor de persoon in kwestie is het meestal niet zo duidelijk. Hoe succesvoller een strategie lijkt te zijn, hoe sterker mensen zich ermee gaan vereenzelvigen. En dan kan het gebeuren dat die mensen gaan denken dat ze hun strategische zelf (hun ego) zijn.

In dat geval is het essentiële zelf volledig verduisterd, en heeft het strategische zelf de macht volledig overgenomen.

Omdat het programeerbare, strategische zelf niet alleen uit vrije autonome keuzes bestaat, maar ook gevoed wordt door (angst voor) omstandigheden, is het ook van buitenaf programmeerbaar. Als een ander het voor elkaar krijgt om angst te genereren, dan zal het strategische zelf daarop reageren. Het is om die reden dat angst voortdurend gebruikt wordt om anderen te beïnvloeden. Het is de enige manier om anderen te programmeren.

Alle pogingen om anderen te programmeren zijn gericht op het strategische zelf, en bestaan uit het enige voedsel voor dat ego: angst. Zonder angst is er geen enkele aanleiding voor het vormen of aanpassen van strategieën. Mensen die anderen proberen te beïnvloeden, doen dat altijd door die anderen te voeden met angst. Er is simpelweg geen andere manier.

Opvoeden is een vorm van programmeren. Vandaar dat opvoeden hoofdzakelijk bestaat uit het gecontroleerd voeden van angst. Het is gebaseerd op de gedachte: input is output. Stop je de juiste angsten in een kind, dan kun je een bepaalde reactie verwachten. Alle boodschappen zijn gericht op het strategische zelf: je moet goede cijfers halen want anders krijg je geen diploma, je moet een diploma halen want anders kun je niet studeren, je moet studeren want anders krijg je geen goede baan, je moet en goede baan hebben want anders krijg je maar weinig geld of aanzien etc.

Ook alle reclame- en propagandaboodschappen waarmee we voortdurend geconfronteerd worden, zijn gericht op het ego. Het programmeerbare, strategische zelf/ego wordt vanaf onze eerste dag gevoed, en zelfs vetgemest. En hoe vetter dat strategische zelf wordt, hoe meer het essentiële zelf weggedrukt of verduisterd wordt (en hoe gemakkelijker een persoon programmeerbaar wordt). Het strategische zelf, dat in eerste instantie bedoeld was ter bescherming van het essentiële zelf, heeft dat essentiële zelf buitenspel gezet. Het is van een handig hulpmiddel, een dienaar, verworden tot een dictator. Maar het essentiële zelf is er nog wel. Het is onveranderbaar en dus ook onuitwisbaar.

En bij veel mensen komt er dan ook een moment waarop er een conflict ontstaat tussen die twee ‘zelven’. En zo’n conflict noemen we een psychisch probleem. Het is het probleem dat zich voordoet bij degene wiens strategie het is om altijd grappig en vrolijk te zijn maar zich steeds depressiever voelt, het is het probleem van degene die zich altijd sterk en stoer voordoet maar steeds onzekerder wordt, het is het probleem van degene die zich altijd begripvol en verzorgend opstelt maar steeds meer last krijgt van sadistische of gewelddadige gedachten. Enzovoort. Ieder psychisch probleem is het gevolg van een conflict tussen het strategische zelf en het essentiële zelf. En de oorzaak ligt altijd in het strategische zelf dat een richting gekozen heeft die onverenigbaar is met het essentiële zelf. Het essentiële zelf is immers onveranderbaar en dus kan het ook niet goed of slecht zijn. Het is zoals het is.

Omdat het essentiële zelf geen strategieën kent, wordt het oplossen van problemen altijd overgelaten aan het strategische zelf. Maar het strategische zelf is nou juist de veroorzaker van het probleem. Daarom kunnen mensen soms te maken krijgen met zeer hardnekkige psychische problemen. Je kunt het oplossen van een probleem niet overlaten aan de veroorzaker ervan. En verder heb je geen middelen om het aan te pakken.

Dan heb je dus een ander nodig. Een therapeut of zo, of een goede vriend om met te praten. Maar ook therapeuten en goede vrienden zijn gewend om problemen aan te pakken door er controle over te krijgen. Terwijl een overmaat aan controle nou juist de veroorzaker was van het probleem: overmatige controle van het strategische zelf/ego over het essentiële zelf, waardoor het essentiële zelf geen adem meer krijgt.

De enige echte oplossing is dan: het verminderen van de macht van het strategische zelf/ego, waardoor het essentiële zelf weer ruimte krijgt. Maar dat is eng. En het ego zal dus onmiddellijk proberen in te grijpen. De enige echte oplossing is dan het ego minder macht te geven door het los(ser) te laten.

In onze cultuur en in deze tijd heeft het strategische zelf/ego een buitenproportioneel grote rol toebedeeld gekregen. En omdat het ego van buitenaf beïnvloedbaar/programmeerbaar is, worden we voortdurend bestookt met allerlei angsten die tot doel hebben ons een bepaalde richting in te sturen.

Daarmee speelt het ego niet alleen een buitenproportioneel grote rol op individueel niveau, maar ook op collectief niveau. Het collectief (de mensheid) is niets meer dan een verzameling individuen, en is daarmee een afspiegeling van die individuen. Je ziet dan ook dat de samenleving op een vergelijkbare manier ingericht is en bestuurd wordt als het gemiddelde individu.

Ook collectieve angsten worden gepareerd met strategieën. Strategieën die controle moeten opleveren over alle bedreigingen. En je ziet dan ook dat er een collectief ego bestaat dat op vergelijkbare wijze als bij het individuele ego, steeds meer macht naar zich toetrekt. Dat collectieve ego kennen we als regeringen en bestuur.

Net als het individuele ego, is het collectieve ego (bestuur, regering) aangesteld om ons te beschermen tegen bedreigingen. Als een dienaar om ons te verdedigen. Maar net zoals bij het individuele ego, heeft het collectieve ego zich omgevormd van dienaar tot dictator. En ook hier ontstaat een probleem. Door de toenemende macht van dat collectieve ego, kunnen we steeds minder zijn wat we in essentie zijn. We worden voortdurend tot van alles gedwongen, of verhinderd om onszelf te zijn. We zijn onvrij.

En net zoals bij individueel ego, is het enige wapen waarover het collectieve ego beschikt ter bestrijding van een probleem: meer controle. En zo wordt het probleem van onvrijheid, dat veroorzaakt is door het collectieve ego (regering) door datzelfde ego alleen maar versterkt in plaats van opgelost: we worden steeds meer onvrij.

En daarmee hebben we niet meer de vrijheid om te zijn wat we in essentie zijn. En die essentie is onveranderbaar, dus daarin hebben we geen keuze. En daarmee is vrijheid dus iets dat pas bestaat als je niet gedwongen wordt om te kiezen.

De enige mogelijkheid om het essentiële zelf weer de ruimte te geven, is het loslaten van het ego, zowel op individueel als op collectief niveau. We hoeven het ego (zowel het individuele als het collectieve) niet weg te gooien of buitenspel te zetten, sterker nog: we hebben het nodig om te overleven. We kunnen het ook niet bestrijden; het ego is immers een meester in strategie en daarvan verliezen we het altijd. We kunnen het alleen minder serieus nemen. Er minder waarde aan hechten. Losser laten. Het weer de rol geven van dienaar, in plaats van dictator.

Keuzes komen voort uit strategieën, en de vrije wil bepaalt welke strategische keuzes er gemaakt worden. Ook op collectief niveau werkt het zo: (vrije) verkiezingen bepalen welke strategieën collectief gevolgd worden. Maar door te kiezen (voor welke strategie dan ook) geven we macht aan het collectieve ego (regering). De vrije wil is daarmee een gereedschap van het ego, en het ego beperkt de vrijheid om ons essentiële zelf te zijn.

Echte vrijheid staat daarmee haaks op vrije wil. Echte vrijheid laat ons zijn wat we zijn, en daarover hebben we niks te kiezen. Dat zijn we gewoon.

Bron: Visionair.nl

zondag 18 november 2012

Hollow Earth, Atlantis and Origin of Humans - Part One - Dawn Of The Gods (Video ENG)

Een zeer interessante documentaire of Atlantis, de holle aarde en de oorsprong van de mens. Deze moet je echt zien.Bekijk hier deel 2, 3, 4 5.1 en 5.2.

Bron: Youtube.com

Geluid, licht, liefde en vibratieKlik op de afbeelding om hem te vergroten.

Eindeloos Bewustzijn

In Eindeloos Bewustzijn legt Van Lommel stap voor stap uit hoe mensen die klinisch dood zijn toch zo’n indringende ervaring kunnen hebben. Hij doorspekt zijn betoog met verhalen van mensen die een bijna-dood ervaring hebben meegemaakt. Met de meesten van hen heeft Van Lommel persoonlijk contact gehad.

Volgens Van Lommel is de heersende, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt om het verschijnsel te kunnen duiden. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen: het kan ook los van ons lichaam ervaren worden.
Wat is een BDE?
Sommige mensen die een levensbedreigende crisis hebben overleefd melden een buitengewone ervaring in hun bewustzijn. Een BDE is de gemelde herinnering aan alle indrukken tijdens deze bijzondere bewustzijnstoestand, met enkele specifieke elementen, zoals het ervaren van een tunnel, licht, een levenspanorama of levensterugblik, het ontmoeten van overleden dierbaren, of het waarnemen van de eigen reanimatie (uittreding).

Deze bijzondere bewustzijnstoestand kan optreden tijdens een hartstilstand, dus tijdens een periode van klinisch dood, maar ook bij ernstige ziekte; bij een hersenbeschadiging met coma ten gevolge van een verkeersongeluk of hersenbloeding; bij shock door bloedverlies, bijvoorbeeld na een bevalling; bij bijna-verdrinking (meestal bij kinderen); of tijdens een stervensproces (sterfbedvisioen). BDE’s worden ook gemeld bij depressie, tijdens meditatie of zonder duidelijke oorzaak. Men hoeft dus géén hersenbeschadiging te hebben om een BDE te ervaren. Een BDE heeft altijd een transformatief karakter en heeft onder meer tot gevolg dat de angst voor de dood verdwijnt.
Hoewel het begrip BDE inmiddels redelijk is ingeburgerd, spreken sommigen liever over een nabij-de-dood ervaring (NBE).
Voor meer info, bekijk verschillende Films over BDE op Youtube
Deze interessante materie wordt nog eens direct door Pim van lommel toegelicht in dit programma over zijn boek waar hij geïnterviewd wordt.En hieronder een wat langer interview (45 min) in het Engels met Pim van Lommel.Ik ben benieuwd of er mensen hier zijn die een BDE hebben ervaren en daarover zouden willen vertellen, uiteraard zijn reacties en speculaties over hoe eindeloos ons bewustzijn (wel of niet) is, ook van harte welkom.
 
Bron: Visionair.nl

vrijdag 16 november 2012

The Indigo Evolution (Documentaire ENG)

''The Indigo Evolution'' is een documentaire die de vraag probeert te beantwoorden - Zijn deze 'Indigos' enkel een aantal mooie notities van individuen, die het new-age geloof en diens metafysische geloven omhelsen. Of is er daadwerkelijk bewijst dat deze bijzondere kinderen echt bestaan? Nog belangrijker, waarom zijn ze wat ze zijn en hoe kunnen wij hun helpen om hun doel te verwezelijken om een wereld te creeëren gebasseerd op op de wetten van liefde en vrede? Deze documentaire combineerd intervieuws met een aantal van de meest uitzonderlijke kinderen die vandaag de dag op onze planeet leven met discussies van autoriteiten de bekend zijn in de medische, psychologische, onderwijs, filosfische en religieuze wereld. Zij zullen in deze documentaire trachten informatie te presenteren zodat de kijkers hun eigen conclusie kunnen trekken om deze vragen te kunnen beantwoorden.Bron: Youtube.com

zaterdag 3 november 2012

Welke intenties zitten achter de woorden?

In de maatschappij is het normaal dat mensen een bepaalde taal hebben geleerd, een manier om met woorden te communiceren.

Op scholen leert men verschillende talen zodat er gecommuniceerd kan worden met de medemensen over de hele wereld. Om wensen verstaanbaar te maken, informatie te geven, en/of te vragen hoe het met de ander gaat.

Soms vertalen woorden ook de gedachten van een individu.

Het is nog heel normaal om vanuit een bepaalde denkwijze te kijken en gericht informatie te vragen. Maar is het dan niet zo dat er vanuit het oude denken wordt gedacht?

Met het oude denken bedoel ik ermee ” wat levert dit gesprek/ contact/informatie mij op ? “

Op deze manier communiceren veel mensen nog, men is nog teveel verbonden met het (onbewust) willen winnen, toe eigenen. Door op die manier te communiceren , is er geen open communicatie vanuit het hart en juist die verbinding vanuit het hart kan hele mooie dingen creëren.

Vanuit de openheid en integriteit ontstaat er automatisch een hele mooie verbinding en twee open harten creëren automatisch mogelijkheden.

Door vanuit het hoofd (de intentie) verbinding te maken ontstaat er disbalans en kan de andere persoon zich overrompeld voelen, of een bepaalde weerstand om de verbinding aan te gaan.

Het kan een bepaald gevoel van onveiligheid geven door vanuit bepaalde motieven te handelen, i.p.v. alleen maar een open hartverbinding.

In mijn leven mocht ik dit ook vaker meemaken. Waar er geen openheid en integriteit aanwezig is, kan er nooit een fijne verbinding ontstaan.

Ieder mens is vrij om te doen en laten wat hij of zij wil.

Mijn tip is wel: laat woorden de vertalers zijn voor gevoelens uit het hart . Wees helder en duidelijk over de verbinding die je aangaat met de ander als je er een bepaalde gedachte bij hebt, dan ontstaat er ruimte om een hartverbinding aan te gaan.

Wees eerlijk naar jezelf toe en wordt bewust: Welke onbewuste motieven draag ik bij me en waarom wil ik mij verbinden met die persoon? of waarom juist niet ?

Just sharing some insights,

Namaste~!Bron: Sattvahealing.wordpress.com

'De ziel is quantummechanisch'De ziel is één van de grote mysteries waarmee de mensheid heeft geworsteld. Al sinds de tijd van Plato en Aristoteles vraagt men zich af wat deze ziel dan wel moge zijn, en of ze überhaupt bestaat. Twee natuurkundigen zeggen nu beide vragen te kunnen beantwoorden.

De Amerikaan Stuart Hameroff en de Brit Roger Penrose doen al sinds 1996 onderzoek naar een quantumtheorie over bewustzijn. Ze kijken daarbij naar de hersenen als een biologische computer. Nu zeggen ze naast de reeds bekende onderdelen als neuronen, axonen en synapsen een nieuw onderdeel te hebben ontdekt dat de sleutel tot de ziel is.

Deze onderdelen, de microtubules, leven in onze hersencellen. Ze zouden bewustzijn veroorzaken door quantumzwaartekrachteffecten die zich binnenin afspelen, een proces dat zij georkestreerde objectieve reductie (Orch-OR) noemen.

Nu stellen Hameroff en Penrose dat als een mens sterft, deze microtubules hun quantumstaat verliezen, maar niet hun informatie, meldt The Huffington Post "Stel dat het hart stopt met kloppen, het bloed stopt met stromen, de microtubules verliezen hun quantumstaat", zo legt Hameroff uit. "De quantuminformatie binnen in de microtubules werd niet vernietigd, het kan niet vernietigd worden, het verdeelt zich slechts en verdwijnt in het universum."

Mocht de stervende tijdig gereanimeerd worden, dan komt deze informatie volgens Hameroff weer terug in de microtubules, wat het idee van een bijna-doodervaring geeft. Sterft de persoon, dan is het 'mogelijk dat deze quantuminformatie oneindig blijft voortbestaan - als een ziel'.

Hameroff denkt ook dat nieuwe bevindingen over quantumfysica in biologische processen, zoals het navigeren van vogels, zijn theorie onderschrijft.

Bron: Fok.nl

Sigaarvormig object verdwijnt in vulkaan Popocatépetl (video)


Afgelopen donderdag is een oplichtend object vastgelegd bij de Volcán Popocatépetl, zo meldt de Mexicaanse televisiezender Televisa.

Deskundigen denken dat gaat het om een object van een kilometer lang en 200 meter breed. Ze hebben geen idee waar het vandaan kan komen.

Volgens Margarita Rosado van de Nationale Autonome Universiteit van Mexico en lid van de Internationale Astronomische Unie gaat het niet om materiaal dat is uitgestoten door de vulkaan of een meteoriet. Rosado analyseerde eerder de lichtgevende objecten die rond 15 april jongstleden zijn gezien in de buurt van de Popocatépetl.

De randen van het object zijn helder en hebben verschillende kleuren, maar lijken niet te interacteren met de atmosfeer en de vulkanische gassen.

“Stel je een cilinder voor van een kilometer lang en 200 meter breed in een omgeving waar allemaal hete gassen zijn,” aldus Rosado. Ze kan moeilijk bepalen wat het geweest is omdat een enkel beeld niet genoeg is voor wetenschappers om een conclusie te kunnen trekken.De desbetreffende video is hier terug te vinden.

Bron: Esmas.com via Niburu.nl

De Superwave van alle kanten belicht

De laatste tijd (misschien letterlijk de laatste tijd) komt er steeds meer informatie over de “superwave” oftewel stralingsgolf vanuit het centrum van onze melkweg naar boven. En wel uit heel veel verschillende bronnen. In dit artikel probeer ik de verschillende visies eens naast elkaar te zetten en te kijken naar overeenkomsten en verschillen. En dat levert een verrassend plaatje op. Uiteraard is het aan jullie zelf om de touwtjes aan elkaar te verbinden. We hebben nog ruim twee maanden om alles te begrijpen dus geen paniek.
 


Lees verder op: Goto2012.nl

Het geheime leven van planten (Documentaire)


Zelfs op de lagere niveaus van het leven, is er een diep bewustzijn of besef dat alle dingen met elkaar verbind. Het boek: The Secret Life of Plant, gepubliceerd in 1973, geschreven door Peter Tompkins en Christopher Bird, geeft een fascinerend verslag van de fysieke, emotionele en spirituele relaties tussen planten en de mens.

Het onderwerp van het boek is het idee dat planten een bewustzijn hebben, ondanks hun gebrek aan een zenuwstelsel en hersenen. Dit waarnemingsvermogen is waargenomen door middel van veranderingen in de geleidbaarheid van de plant, door middel van een leugendetector, ontwikkeld door Cleve Backster. Het boek bevat ook een overzicht van de theorie van Goethe's plantaardige metamorfose.

Het boek gaat over veel meer dan alleen planten, het duikt diep in de onderwerpen zoals de aura, psychofysica, orgon, radionica, Kirlian fotografie, magnetisme, wichelroedelopen en de geschiedenis van de wetenschap. Het boek was de basis voor de in 1979 opgenomen documentaire met dezelfde naam. Met een speciale soundtrack opgenomen door Stevie Wonder.Bron: Topdocumentaryfilms & EarthWatcher.nl

Ons lichaam lijkt in staat om de toekomst te voelenKan ons lichaam zich voorbereiden op toekomstige gebeurtenissen als er in onze omgeving geen enkele aanwijzing is dat die gebeurtenissen gaan plaatsvinden? Ja, zo suggereert nieuw onderzoek. Het lijkt erop dat ons lichaam stukjes van de toekomst kan voelen.

Het wordt ook wel presentiment genoemd, waarmee zoiets wordt bedoeld als ‘het voelen van de toekomst’. Wat daar precies mee wordt bedoeld, legt onderzoeker Julia Mossbridge uit aan de hand van een voorbeeldje. Stel: u zit op uw werk stiekem een computerspelletje te spelen. Ook heeft u een koptelefoon op. U kunt uw baas dus niet aan zien of horen komen. Stel nu dat u heel goed naar uw lichaam luistert. “Dan kun je in staat zijn om deze anticiperende veranderingen tussen twee en tien seconden voordat de baas binnenkomt op te merken en je videospelletje af te sluiten. Je hebt wellicht zelfs de tijd om dat spreadsheet waar je eigenlijk aan moet werken te openen en als je geluk hebt, kun je dat allemaal doen voordat je baas binnenkomt.”

Hoewel het fenomeen vaak met de term presentiment wordt aangeduid, is dat niet de term die Mossbridge graag gebruikt. “Ik spreek liever over ‘afwijkende anticiperende activiteit’. Het fenomeen is afwijkend, omdat we het met ons hedendaagse begrip van hoe de biologie werkt niet kunnen verklaren, alhoewel verklaringen die verband houden met recente kwantumbiologische resultaten wellicht duidelijkheid kunnen scheppen. Het is anticiperend, omdat het toekomstige fysiologische veranderingen in reactie op een belangrijke gebeurtenis zelfs zonder aanwijzingen lijkt te kunnen voorspellen. En het is een activiteit, omdat het bestaat uit veranderingen in het hart, de huid en het zenuwstelsel.”

Door:

Bron: Scientias.nl