dinsdag 23 oktober 2012

Waarom durven mensen zichzelf niet te zijn

Waarom zijn we bang voor afkeuring of bang om er niet bij te horen als het grootste goed is trouw zijn aan jezelf en je eigen gevoel? In de oude tijd golden er andere regels, namelijk het recht van de sterkste en dan heb ik het over diegene met de grootste mond, het grootste verstand of de slimste. Wat moest je als mens met een ontwikkeld gevoel, je kon dan wel iets vinden door diep van binnen de waarheid te voelen en deze te uiten, maar werd dit je in dank afgenomen?

Veelal werd je afgemaakt en werd je figuurlijk in de hoek gezet, je moest je mond maar houden, want jij snapte er toch niets van en je was naïef want het spelletje ging toch echt anders. Even zwart wit gezegd, liegen en bedriegen hoorde er gewoon bij, anders kwam je niet verder in de wereld of het nu binnen het bedrijf was waar je werkte of tussen de mensen met wie je omging.

Kijk eens naar de verschillen tussen kinderen van een jaar of zes en naar mensen boven de dertig. De mensen boven de dertig geloven al niet meer in datgene waar ze in geloofden toen ze zes jaar waren. Op de leeftijd van zes werden ze in het algemeen nog gewaardeerd en aangemoedigd in de talenten en vaardigheden die ze aan het ontwikkelen waren, maar nu ze ouder worden en ze nog steeds in hun droom geloven of een positieve visie op het leven hebben, krijgen ze steeds vaker te horen: ‘Ach hou toch op, jij denkt echt dat dat je lukt, dream on!’

Ontmoedigen lijkt het beleid en toverwoord te zijn. Klein zijn, dat is wat het grote collectief van de mensheid in zijn systeem heeft geprogrammeerd of beter gezegd; hoe de mens zich over het algemeen heeft laten programmeren. Als ik je vraag, wat is uiteindelijk het doel van een leven op aarde, wat is daarop dan je antwoord?

Precies, je groots voelen, genieten en je talent wat je hebt meegenomen ontwikkelen. Iedereen is ergens goed in en dat is het talent wat je besloten hebt mee te nemen voor je incarnatie naar de aarde.

Het is het talent……

Waar je energie van krijgt als je er mee bezig bent.

Wat je helpt als je het even moeilijk hebt je zinnen te verzetten.

Waar je weer een oppepper van krijgt.

Wat je helpt jezelf te leren kennen door er mee bezig te zijn en je helpt je blokkades tegen te komen om ze vervolgens op te ruimen.

Wat je helpt je te bevrijden en om weer groots te zijn, zoals iedereen dat vermogen in zich heeft.

Who the hel zijn die mensen die proberen jou naar beneden te halen, weg ermee! Even hard gezegd. Iedereen zou elkaar moeten motiveren in elkaars talenten, wat fantastisch zou dat zijn, precies zoals we dat doen bij kinderen en als kinderen.

Wat een waist of time om hier op aarde maar een beetje klein te zijn. Mensen durven niet, het vereist ook moed om de eerste te zijn die op staat om zijn grootsheid te laten zien, maar iemand moet de eerste zijn en velen beseffen niet wat voor vrij en heerlijk gevoel het is om groots te zijn. Het zit in het collectief, als we ouder worden moeten we vooral niet denken dat we heel wat zijn, ’doe maar normaal dan doe je al gek genoeg.’ Ik haat deze uitspraak die wederom maar weer eens getuigt van dempen. Soms denk ik wel eens; er zou een straf moeten staan op het dempen van gevoel dat gewoon geuit en geleefd wil worden. Vaak durft diegene die het gevoel dempt bij de ander, zichzelf niet te uiten of is gewoon jaloers.

Als kinderen enthousiast zijn over iets, dan zeggen we toch ook niet; ‘joh doe maar gewoon, hou je even rustig jongen, niet zo’n grootsheidwaanzin!’

Iedereen die zich diep van binnen aangesproken voelt door dit stukje, zou ik willen zeggen: UIT JE, DOE HET, NU! Ga midden op de dansvloer staan in plaats van aan de zijlijn, geniet van het leven in de stof voor het te laat is. Laat je grootsheid zien, waar anderen een voorbeeld aan kunnen nemen in plaats van jaloers met de vinger te wijzen, omdat ze het zelf ook zo graag zouden willen maar niet durven of het nog niet kunnen.

Als we met zijn allen die omslag zouden maken, dan zou dat fantastisch zijn. Schroom niet, besmet het collectief positief door met jezelf te beginnen. UIT JE, BEKEN KLEUR!

Dan wordt het pas echt leuk en weet je wat je aan elkaar hebt en ook wat je niet aan elkaar hebt. Het hoeft geen maanden te duren voor je door hebt hoe mensen om je heen zijn. Laat jezelf zien en daaruit zal blijken wie er wel of niet bij je past en dat is allemaal ok. Niet iedereen kan je aardig vinden of is het met je eens. Wat een bevrijdingsfeest zou dat zijn!

Marjon van Vliet

Bron: DeNieuweTijd.nl

Wat is het veld?Wat is het veld? Vooraleer hierop een eenvoudig antwoord te geven kunnen we onszelf een andere, tweeledige vraag stellen, namelijk: ”Hoe absoluut vol is een tafel en hoe absoluut leeg is het universum?”

Op het eerste deel van deze nieuwe vraag kunnen we vandaag de dag een duidelijk antwoord geven, namelijk: we weten dat een tafel meer ruimte bevat dan ‘volheid’. Hetzelfde geldt voor onze planeet aarde: als we alle ruimte wegnemen, blijft er niet meer over dan een bol; een bol, niet groter dan een grote sinaasappel.

Wat het tweede gedeelte van de vraag betreft – wel, daar bestaat nog altijd geen eensgezindheid over. Nochtans toont de kwantummechanica aan dat er niet zoiets als een vacuüm, er niet zoiets als een absolute leegte, bestaat.

Zo beïnvloedt de maan, op een even onzichtbare manier – net als een magneet ijzervijzel aantrekt en patronen creëert - de watergetijden op onze aarde. Haar uitstralingen, weergegeven door ingebeelde krachtlijnen, raken onze planeet op een voor ons onzichtbare manier. We merken wél de resultaten.

Daarenboven heeft Einstein’s beroemde vergelijking van E = mc2 reeds het verband tussen energie en materie aangetoond. Als we de gigantische hoeveelheid energie, dat zich in de ‘lege ruimte’ bevindt, bij elkaar zouden optellen, dan zouden we tot een getal komen dat veel groter is dan de energieën die opgeslagen zijn in de werelden van materie. Het universum is dus boordevol gevuld met energie... Dus hoe ‘leeg’ zou het universum kunnen zijn?

De vermeende lege ruimte is in werkelijkheid een immense kookketel van energieën en wordt het nulpuntenergieveld, of kortweg ‘het veld’ genoemd. Het Nulpuntenergieveld is dus een oceaan van onzichtbare, microscopische trillingen dat de ruimte tussen alle dingen opvult. Alles staat dus met alles in verbinding alsof er een onzichtbaar web bestaat.Dit nulpuntenergieveld wordt in het Engels ‘Zero Point Field’, afgekort ‘ZPF’, genoemd. Bij het absolute temperatuurnulpunt – de laagst mogelijke energietoestand waarbij alle materie is verdwenen, zodat er geacht wordt niets te zijn overgebleven dat zou kunnen bewegen, is de nulpuntenergie de hoeveelheid energie met het laagst mogelijke energieniveau.

Het absolute nulpunt van temperatuur is -273,15°C. Dichter bij het nulpunt kan de beweging van de subatomaire wereld niet komen, want dan zou er geen beweging meer zijn, eerder een soort van starre bevrorenheid, en dit is onmogelijk in de wereld van subatomaire deeltjes.

Het onzekerheidsprincipe zegt dat er echter altijd nog een bepaalde hoeveelheid bewegingsresidu over zal zijn als gevolg van de uitwisseling van virtuele deeltjes. Met andere woorden: geen enkel subatomair deeltje kan ooit tot volledige rust worden gebracht omdat het altijd een bewegingsresidu bezit en te allen tijde door andere deeltjes in zijn omgeving kan worden beïnvloed. Daarenboven impliceert het onzekerheidsprincipe dat men niet zowel de energie als de levensduur van een deeltje kunnen kennen. Het is dus niet mogelijk alle eigenschappen van een deeltje gelijktijdig te kennen, zoals zijn positie én momentum. Daarenboven kan het energieniveau van een bekend deeltje nooit worden bepaald, gewoonweg omdat het onophoudelijk fluctueert.

Deeltjes kunnen dus niet los worden gezien van de lege ruimte eromheen. Dit heeft dan ook tot gevolg dat elk deeltje deel uitmaakt van een veel groter geheel en er ook permanent door beïnvloed wordt. Zo boven, zo beneden... Microkosmos is gelijk aan macrokosmos. Wat zich in het grofstoffelijke afspeelt, gebeurt ook in de atomaire en subatomaire wereld. Het bestaan van het nulpuntenergieveld zou ook kunnen inhouden dat alle materie in het universum door middel van voor onze zintuigen onzichtbare golven met alle andere materie verbonden is.

In het kort: deze nieuwe theorie toont aan dat alles met elkaar is verbonden en in een staat van evenwicht verkeert met de rest van de kosmos. Daarbij valt op te merken dat de eigenlijke oorzaak van de stabiliteit van het universum de uitwisseling van energie is.

In de veronderstelling dat we allemaal, dankzij het Veld met elkaar verbonden zijn, zou het mogelijk moeten zijn dit immense reservoir van energie-informatie af te tappen om er informatie aan te onttrekken. Dit doet ons dan ook denken aan het Schakelbord dat Bonewits in zijn ‘Ware Magie’ illustreert. Het biochemische geheugen kunnen we dan ook gerust vergelijken met de zogenaamde Akasha-kronieken uit de Hindoeïstische en Theosofische leerstellingen. In deze Akasha-kronieken vindt men alles terug wat ooit gedaan, gedacht of gezegd is. Het werd vastgelegd, en de informatie blijft voor eeuwig en altijd opgeslagen. Van zodra je je daarop afstelt, kun je de informatie in jezelf kopiëren.

Maar, naast het primaire nulpuntenergieveld moet er nog een oceaan van secundaire velden bestaan als gevolg van fluctuerende geladen deeltjes die elk een elektromagnetisch stralingsveld uitzendt. Kortom: er moet op het gebied van het Nulpuntenergieveld nog zeer veel studiewerk worden verricht. Enkel en alleen de toekomst, die onlosmakelijk met het heden is verbonden, zal misschien meer duidelijkheid brengen over het ware wezen van Het Veld.

Bron: Spiritualia.be via Wereldgeheimen.nl

Het moment van de waarheid: Zon’s ondergang?

Marieke Pril ©2012

Het moment van de waarheid komt steeds dichterbij. Nog slechts enkele weken, dan is het zover. Het moment waar zoveel over is geschreven, zoveel over is gezegd en beweerd; 21 december 2012.

Vele scenario’s en voorspellingen hebben de afgelopen jaren de revue gepasseerd over wat er zou kunnen plaatsvinden op deze beruchte en beroemde datum, o.a.:

*De mysterieuze planeet X die in botsing zal komen met onze aarde; Alle leven dat niet meteen vernietigt is zal van de aardoppervlakte gegooid worden rechtstreeks de ruimte in!

*Een zwaartekracht explosie waardoor onze planeet naar het midden van de Melkweg wordt geslingerd om vervolgens te worden verzwolgen door een enorm zwart gat.

*Een meteoriet zal de aarde raken en gigantische Tsunamis veroorzaken. De impact ervan zou honderden malen erger zijn dan het bombardement van Hiroshima.

Zo zijn er nog een aantal andere theorieën en beweringen, waarvan sommigen zomaar eens een realiteit zouden kunnen worden, maar anderen wel weer heel erg twijfelachtig aandoen.

De meest ongeloofwaardige bewering is toch wel die uit de hoek van de critici en sceptici, die namelijk claimen dat er helemaal NIETS gaat gebeuren in december 2012. (en de weken erna)

Zeggen dat er helemaal niets zal gebeuren betekent simpelweg dat je niet goed hebt opgelet. De tekenen zijn overal om ons heen.
Want laten we hier vooral duidelijk over zijn, er is een ding dat volledig onbetwist blijft door iedereen die echt geïnformeerd is, elke grote religie, religies waarvan je nog nooit gehoord hebt, non religieuze Spiritualisten en zelfs Atheïsten en Agnosten,… er zal iets gebeuren eind 2012.

Maar wat?
Over een van die vele voorspellingen, (die tevens het meest waarschijnlijk is van allen volgens experts), maakt de wetenschap en o.a. NASA, zich ontzettend veel zorgen:

De Zon

De voorspelling met betrekking tot de extreme zonneactiviteit en de waarschijnlijke(catastrofale?) consequenties daarvan voor de aarde, worden al aangegeven op de duizenden jaar oude kalender van de Maya’s. Op 21 december 2012, de winterzonnewende, komt er een einde aan wat zij noemden ‘de grote periode’,(de 5de zon) bestaande uit 13 b’ak’tuns, zijnde 5125 jaren. Dit is slechts een paar weken voor het punt van perihelium van de aarde, wanneer de aarde in haar elliptische baan om de zon het meest dicht bij de zon staat. Maar is deze afstand van belang? Nou, in het geval van een zonne-uitbarsting of een zonnevlam kon dat wel eens van groot belang zijn.

De activiteit van de zon zal gaan veranderen. We gaan de keerzijde van een nieuwe 13.000 jarige cyclus binnen. De aarde is oververhit evenals de zon, resulterende in planetaire instabiliteit die zich manifesteert in de stijging van het aantal aardbevingen, vulkaan uitbarstingen en grillige weersomstandigheden.

Is het toeval dat 2012 ook samenvalt met het volgende zonnemaximum?

Grootschalige zonnestormen doen zich ongeveer elke 150 jaar voor, enorme zonne-uitbarstingen zo ongeveer elke 500 jaar. Astronomen geloven dat dit laatste type gebeurtenis nu elk moment kan plaats vinden daar die al ‘over tijd’ is. Recente zonne-activiteit over de afgelopen tien jaar suggereert dat het wel eens een enorme uitbarsting zou kunnen worden. De laatste gebeurtenis van het type grootschalige zonnestorm, deed zich voor in 1859, beter bekend als ‘The Carrington Event’. Op de 1e september van dat jaar stootte de zon enorme hoeveelheden hoog energetische protonen uit in een gigantische zonnevlam, die direct naar de aarde reisde en onze wereld in slechts 18 uur bereikte! (i.p.v. de 2 tot 4 dagen die het normaliter zou duren om de aarde te bereiken.) Gelukkig beschikten ze toen nog niet over de de elektronica en de immense elektriciteitsnetwerken waarover we vandaag de dag beschikken, anders zouden de gevolgen niet te overzien zijn geweest. Echter werd bijna het gehele, net nieuwe telegrafisch systeem in Europa en Noord-Amerika geruïneerd. Branden braken uit in telegraafstations vanwege stroompieken in de bedrading. Het Noorderlicht kon zelfs zo zuidelijk als in Florida worden waargenomen!

Nog een behoorlijke zonnestorm, vond plaats in 1989 die vervolgens letterlijk de transformatoren van het Hydro Quebec Elektriciteitsnetwerk liet smelten, met als gevolg een 9 uur durende black out die maar liefst 9 miljoen mensen trof in Canada. En zonnestormen tussen 19 oktober en 7 november 2003 verstoorden satellieten en globale communicaties, de luchtvaart, navigatiesystemen en elektriciteitsnetwerken over de gehele wereld. Ook de systemen aan boord van het internationale ruimtestation de ISS werden hierdoor getroffen.

De zonne-maximum verwachting voor 2012/2013 kan grotere schade aanrichten dan de zonnestormen hiervoor, omdat de mensheid bijna compleet afhankelijk is geworden van elektriciteit. Mocht een zonnestorm van het kaliber ‘Carrington’ zich binnenkort voordoen dan zou het het gelijkwaardig elektromagnetische effect hebben van een waterstof bom die is geëxplodeerd in de atmosfeer, alleen zouden de gevolgen daarvan niet plaatselijk zijn, maar wereldwijd. Elektriciteitsnetwerken en elektronica zouden voor een groot deel worden vernietigd met alle catastrofale gevolgen van dien. Miljarden mensen die binnen korte tijd zonder stroom komen te zitten;
Mensen in hoge flatgebouwen en wolkenkrabbers, waar water omhoog gepompt moet worden, zouden meteen afgesneden worden van water. Voor de meeste anderen zou het drinkwater nog ongeveer een halve dag door de kranen stromen, maar daarna zou de toevoer van water stoppen zonder de elektriciteit om het uit de reservoirs te kunnen pompen. Transport systemen die direct of indirect afhankelijk zijn van elektriciteit (dus bijna alle systemen) zouden tot stilstand komen. Back up generatoren zouden op sommige plekken nog werken tot hun brandstof opraakt. Voor ziekenhuizen zou dat ongeveer 72 uur strikt essentiële zorg service betekenen. Zonder elektriciteit voor verwarming, verkoeling, koelkasten etc., en door een stilstand in de distributie van geneesmiddelen en andere farmaceutische hulpmiddelen tengevolge van een platgelegde, niet langer functionerende infrastructuur, zou het een kwestie van dagen zijn eer in dichtbevolkte steden chaos zou uitbreken en mensen beginnen te sterven.

Men heeft berekend dat het ongeveer 4 tot 10 jaar in beslag zal nemen om alles weer op te bouwen. De kosten zouden in de miljarden lopen. Voor China zou het een nog vreselijker impact hebben daar hun elektriciteitsnetwerk kwetsbaarder is dan die in het Westen. Veel schade zou voorkomen kunnen worden wanneer men elektriciteitsnetwerken zou isoleren. (Regeringen voeren hier gesprekken over. Nu maar hopen dat ze ermee opschieten!)

We weten eigenlijk veel te weinig over de zon en dat vormt een groot risico voor onze aarde.

Een gegevensanalyse van de zon door NASA heeft aangetoond dat tijdens de zonne-activiteitspiek in 2012 de zonneactiviteit 30 tot 50 procent heviger zal zijn dan de vorige piek in de zonnecyclus. Dit is gebaseerd op plasma-flow analyses in de zon. Waarom dit precies gebeurt, weet men niet. In verband hiermee is er een officiële waarschuwing afgegeven voor dit jaar.

Op basis van de zonnevlekken is een model gemaakt van een zogenaamde golfstroom in de zon zelf. De snelheid van deze golfstroom bepaalt de activiteit van de zon die om de 11 jaar een hoogtepunt bereikt. Rond 2001 was het vorige zonnemaximum. Op dinsdag 3 november 2003 werd de zwaarste zonnevlam ooit gemeten, veroorzaakt door zonnevlek 486. Deze werd geclassificeerd als een X.28 zonnevlam. In 2001 werd een X.20 zonnevlam gemeten. De instabiliteit van de magnetische velden op de zon wordt veroorzaakt doordat de polen van de zon rond die periode omkeren.

Op dit moment wordt de zon geobserveerd door twee satellieten van Nasa en twee observatoria, eentje in de VS en een in België. Wetenschappers stellen voor tot 2022 een extra investering van 9 miljoen dollar te doen voor nog meer onderzoek. Aangezien de zon op het moment een zeer actieve periode meemaakt is dat misschien geen gek idee.

Wetenschappers voorspellen nog een ander ontwrichtende gebeurtenis voor het einde van 2012; scheuren in het magnetisch veld van de aarde. Heel lang beschermde dit veld alle leven op aarde tegen de effecten van zonnestormen en coronale massa ejecties. De laatste tijd is de intensiteit van het magnetisch veld echter afgenomen en zijn er meer gaten en scheuren verschenen. Wetenschappers in Zuid-Afrika hebben scheuren gemeten in het magnetisch veld die zo groot zijn als California, en in december 2008 kondigde NASA aan dat hun Themis Project een enorme scheur had ontdekt die het verwoestende hoeveelheden zonne-plasma mogelijk maakt onze magnetosfeer binnen te dringen.

De fluctuatie van het magnetisch veld kan ook leiden tot de omkering van de magnetische polen van de planeet. Het magnetisch veld zou tijdens de omkering zwakker en zwakker worden, en het gevaar van stellaire en zonne-straling voor leven op aarde aanzienlijk doen toenemen.

Een ander wetenschappelijk verslag van belang heeft betrekking op de toegang van ons zonnestelsel tot een zeer energiek gebied van de ruimte. Deze turbulente regio maakt de zon heter en stormachtiger en heeft al klimaatveranderingen op andere planeten veroorzaakt. Volgens Russische wetenschappers zullen de effecten van bovengenoemde leiden tot een versnelling van de omkering van de magnetische polen, van de verticale en horizontale verdeling van ozon, en een toename in de frequentie en omvang van extreme weersomstandigheden.
Er is solide wetenschappelijk bewijs als back-up voor de voorspelling dat het einde van 2012 een turbulent tijdperk zal zijn. Zullen we klaar zijn voor de abrupte veranderingen en verstoringen die dit met zich mee zal brengen, en de kansen en mogelijkheden die daarop zullen volgen? We moeten deze vraag nu onder ogen zien. Het antwoord zal binnenkort duidelijk worden, maar een ding is zeker; we moeten wakker worden en onze ogen openen voor de gevaren en de kansen die het einde van dit tijdperk met zich mee zal brengen.
Zal de wereld eindigen in een gewelddadig crescendo van natuurrampen en/of inslagen van kosmische objecten? Ik denk niet dat dat erg waarschijnlijk is, noch is dat wat de Maya’s voorspeld hebben.
Er is echter een langdurige periode van verandering zichtbaar aan de horizon, die zal uitmonden in de galactische uitlijning en voltooiing van de precessiecyclus op dat moment;

De zonsondergang van de 5e zon, afscheid van de oude wereld. Het begin van de 6e zon, het begin van de nieuwe wereld, het begin van een nieuwe cyclus.

Liefde en licht.

Marieke Pril
www.mariekepril.nl

Bron: Mariekepril.nl

Wat is water? (video)

Wat is water? We interacteren allemaal met water, maar toch kan de wetenschap vandaag de dag geen uitsluitsel geven over wat het nu precies is.

Veel vragen over water blijven nog altijd onbeantwoord. We geven toe dat we niet alles weten over water en dat biedt ons de kans om er meer over te leren.

Er wordt gekeken naar het onderzoek van Masaru Emoto over water. Veel sceptici hebben gezegd dat ze diverse onderzoeken driedubbelblind hebben uitgevoerd en met andere resultaten kwamen dan Emoto zelf.

Aangetoond wordt dat de experimenten van de sceptici faalden omdat ze het onderzoek met een sceptische houding uitvoerden.

Emoto concludeerde dat externe effecten invloed hebben op de energetische structuur van water en zorgen voor het helende effect dat water heeft op de mens.

Als we écht kijken naar water, zoals in onderstaande video wordt gedaan, ontdekken we dat het veel meer is dan we denken. Water is leven. Jij bent water.Bron: Thespiritscience.net via Niburu.nl

Reïncarnatie

Het zielenrijk bestaat uit 7 hoofdlagen of sferen en deze bestaan weer uit 7 kleinere sublagen. De ziel begint in de laagste sfeer als hij voor het eerst incarneert. In het zielenrijk leeft men als ziel in een zielengroep. In deze zielengroep zijn alle zielen die je in je aardse levens steeds weer zult tegenkomen.


Foto: Chimpr

Reïncarnatie Reïncarnatie betekent wedergeboorte. Reïncarnatie is de theorie dat er na je aardse dood een zielenleven is waar je je levenservaringen verwerkt en na een tijd van leren en rust weer terugkeert naar het aardse leven in een ander lichaam.

Het zielenrijk bestaat uit 7 hoofdlagen of sferen en deze bestaan weer uit 7 kleinere sublagen. De ziel begint in de laagste sfeer als hij voor het eerst incarneert. In het zielenrijk leeft men als ziel in een zielengroep. In deze zielengroep zijn alle zielen die je in je aardse levens steeds weer zult tegenkomen. Samen met je gids zal je het juiste moment van wedergeboorte bepalen en weer teruggaan naar de aarde en geboren worden. Samen met hem stel je je levensles samen en deze wordt bepalend voor je aardse levens. Als je het zo bekijkt is je toekomst dus al enigszins vastgelegd.

Of je je les ook zult volgen hangt af van hoe je aardse leven zal verlopen. Daarnaast zal je zelf bepalen bij wie je geboren wilt worden en hoe je het leven wilt eindigen. Je probeert altijd in de buurt van je eigen zielgenoten geboren te worden, als aards familielid of als kennis. Als dit om één of andere reden niet gebeurt zoek je later in je aardse leven toch weer contact met je naaste zielen. Als je reïncarneert wordt je geholpen door je gids en soms ook hulpgidsen. Reïncarnatie en Karma Het is onmogelijk op een zinnige manier over reïncarnatie te praten en karma buiten beschouwing te laten. Karma als reïncarnatie horen bij elkaar als een tweeling. Alles maakt deel uit van een groter geheel, een levend kosmisch organisme, en is daarom nauw verbonden. Er is een onderlinge verbondenheid tussen karma en reïncarnatie?

Karma is afgeleid vanuit het Sanskriet en betekent: actie. Alle actie, zowel het doen van daden als het denken van gedachten, beïnvloedt het evenwicht van dat kosmisch organisme, dat ooit zijn evenwicht zal herstellen door de gevolgen van de daden te laten terugkeren bij degene die ze heeft begaan. Karma is strikt rechtvaardig en elk aspect van het leven geeft je een mogelijkheid om je te ontwikkelen, om te leren hoe je je in overeenstemming kan brengen met het evenwicht van de natuur.

Hiermee is tevens de verbinding gelegd met reïncarnatie, want als karma universeel is, als deze wet van oorzaak en gevolg werkzaam is door de hele natuur, dan hebben elke daad en elke gedachte onvermijdelijk hun gevolgen. Degene die handelt of denkt, zal altijd worden geconfronteerd met de gevolgen van zijn activiteiten. Die gevolgen kunnen onmiddellijk optreden, ze kunnen ook enige tijd later komen, in dit leven of in volgende levens. Deze twee ideeën zijn dus onafscheidelijk, karma zonder reïncarnatie bestaat niet, omdat het duidelijk is dat alle gevolgen van wat we hebben gedaan niet in één leven tot uitdrukking kunnen komen. Karma geeft het verband aan tussen opeenvolgende weder belichamingen. Wie je bent en wat je ondergaat is het directe gevolg van wat je in het verleden hebt gedaan en gedacht. Ieder bevindt zich in die omstandigheid en heeft die eigenschappen die hijzelf in vorige levens heeft aangekweekt. Terry Rose legt uit waar haar zienswijze is over reïncarnatie.

Bekijk de video.

Bron: ForYou.nl via Aquariusage.com

Coast to Coast: Brent Miller van Horizon Project over de Poolshift inclusief videos

Zoals al eerder gezegd, worden we overstroomd door informatie de laatste tijd. Zo ook dit interview op Coast to Coast met Brent Miller van Horizon Project. Brent Miller is een ex remote-viewer, iemand die in de toekomst keek in geheime regeringsprojecten. Brent heeft met anderen Project Horizon opgericht, met als doel om volledig wetenschappelijk onderbouwd naar de eindtijd te kijken. Hij heeft daartoe een team van topwetenschappers bijeen geraapt die al jaren bezig zijn om te kijken naar de aarde veranderingen, klimaatveranderingen, veranderingen in ons zonnestelsel enzovoorts. Met als doel om te kijken waar het heen gaat. Zijn conclusie is heel in het kort dat ons zonnestelsel zeer binnenkort in de galactische equator duikt. Die galactische equator is een dunne schijf van gravitatie en straling uitgestoten door het zeer snel draaiende zwarte gat in het centrum van onze melkweg. Ons zonnestelsel reist door het heelal en gaat als het ware op en neer, waardoor het elke 26.000 jaar in deze galactische equator komt, met verwoestende effecten voor ons zonnestelsel en onze aarde. Enfin, in het onderstaande interview hoor je meer. Project Horizon is trouwens weer zo’n website die alleen maar de DVDs wil verkopen, en zijn informatie dus niet gratis deelt. Dus hoe begaan deze Brent Miller ook lijkt, houdt dat in gedachten.Naast die wetenschappelijke conclusie is Project Horizon ook aan de gang gegaan met het kijken naar alle voorspellingen en overlevering die naar deze tijd wijst. Uiteraard komt daar uit rollen dat deze tijd, eind 2012/begin 2013 De Tijd is waar alle voorspellingen het over eens zijn.

Bekijk nog meer audio- en videomateriaal op: Goto2012.nl

zaterdag 20 oktober 2012

LichtpoortenRondom de Aarde en de menselijke geest bevinden zich onzichtbare, goddeloze krachten die constant druk uitoefenen op de mens. En vooral mensen die het licht en liefde brengen, (hou vol zou ik zeggen we zijn aan de winnende kant ) Continu en zonder enige onderbreking proberen deze krachten ons bewustzijn omlaag te halen door dit te verbinden met een of andere polariteit.

Al eeuwenlang zijn deze lichtpoorten onophoudelijk op Aarde aan het werk, en vandaag de dag nu een belangrijke wereldcyclus op zijn eind loopt (dat tevens het einde inluidt van hun tirannieke bewind over de mensheid), zijn zij nog eens extra vraatzuchtig bezig in hun pogingen om de mensheid te misleiden waardoor steeds meer psychische energie wordt voortgebracht. Dergelijke inspanningen strekken zich natuurlijk ook uit tot in de spirituele wereld. We zien daar vaak dat mensen hun energie en ook een gedeelte van hun bewustzijn weggeven aan bepaalde spirituele wez...
ens en een vervormd soort leringen (Demoon) die op een heel subtiele manier spreken tot het ego-zelf. Het is daarom duidelijk dat een serieuze spirituele aspirant zich bewust moet worden van dergelijke krachten als hij met succes het pad wil vinden dat leidt tot bevrijding van alle illusies en onzichtbaar vampirisme (die best lief zijn hoor).

Tegenwoordig zijn veel mensen zich bewust van deze krachten die donker, negatief of kwade krachten worden genoemd; krachten die de mensheid beïnvloeden vanuit de meer subtielere sferen die de planeet omringen en die de spirituele vooruitgang van de mens proberen te belemmeren, zowel persoonlijk als collectief maar de kracht van liefde overwint alles 
 
Peter /TD
 
Bron: Ohmpunctuur.nl 

zaterdag 13 oktober 2012

Wetenschapper: ‘De hemel bestaat’

Dr. Eben Alexander is neurochirurg en leerde tijdens zijn opleiding dat bijna-doodervaringen niet bestaan omdat er geen bewijs voor is en ze goed te verklaren zijn. De arts deed dat soort verhalen dan ook af als onzin, tot hij zelf in coma raakte. Nu weet hij het zeker: de hemel bestaat!

maandag 8 oktober 2012

Drunvalo praat over voedsel combinaties, beweging en spiritualiteit

Drunvalo spreekt over hoe voedsel en beweging je spiritueele reis beïnvloeden.Bron: Drunvalo's youtube kanaal via Earth-Matters.nl

Terence McKenna over DMT en andere Psychedelica

Terence McKenna is ondermeer auteur van het boek: Food of the Gods: The Search for the Original Tree of Knowledge A Radical History of Plants, Drugs, and Human Evolution.

McKenna bestudeerde zo’n 25 jaar de bestaansbasis van sjamanisme en de middelen die gebruikt worden voor spirituele transformatie. McKenna was een innovatief theoreticus en een boeiend spreker. Hij was een krachtige stem van de psychedelische beweging en van de opkomende maatschappelijke beweging die hij de “archaic revival” noemde.

Hieronder een interessante lezing van hem over de ervaringen die hij heeft met onder meer het gebruik van DMT om kennis over zichzelf, anderen en het universum te verzamelen. Is contact met hogere intelligente wezens wellicht mogelijk via dit soort middelen? Hoe dan ook het is een man met vele interessante theorieën in deze materie.


Wat denken mensen hier ervan. Heeft McKenna wellicht interessante paden gevonden om te kunnen communiceren met intelligentere entiteiten en kunnen we via die manier de menselijke evolutie versnellen?

Aanverwante informatie en artikelen:
-) Website Terence McKenna
-) Langere films op youtube met McKenna
-) DMT The Spirit Molecule: online PDF en de film
-) Transpersoonlijke psychologie
-) Ayahuasca, slingerplant van de ziel
-) Lucide dromen, een korte handleiding
-) Het Tibetaanse boek van de doden
-) ditiseentrip.wordpress.com
-) Stichting Open - Stichting OPEN is een interdisciplinair initiatief dat onderzoek naar alle facetten van de psychedelische ervaring wil stimuleren.

Bron: Visionair.nl

Jouw lot als een Galactische Mens

Wat betekend het om op Aarde te leven gedurende deze tijd? Wat zal het betekenen om een galactische mens te worden, and wat zal het voor alle andere mensen betekenen tijdens de grote ascentie? Welkom in het gouden tijdperk!Bron: Youtube.com

Vreemde foto's van de Holle Aarde

Foto bewijs voor de Holle Aarde.Bron: Youtube.com

Communicatie, Law Of Attraction, engelen en gidsenVerbeelding is een waarachtig godsgeschenk. Het was tenslotte de geest van God die over de wateren zweefde. Niet God zélf. Ook een architect moet in de eerste plaats zijn verbeelding aanspreken, vooraleer hij de dingen op papier zet en daarna een aannemer aanwijst die alles uitvoert.

"Fantasie is belangrijker dan kennis," beweerde Einstein, "want kennis is begrensd." Verbeelding is dus een prachtig iets, zolang je er controle over hebt, maar als het jou controleert ...

Al meer dan 40 jaar doe ik aan Zelfkennis, bestudeer ik de mens en stel ik interesse in alles wat er zich in de parapsychologische wereld afspeelt.

Soms stel ik mezelf wel de vraag wat het wezenlijke verschil is tussen een persoon die met engelen en gidsen communiceert en een persoon die via spiritisme met de overledenen praat. Dan heb je nog mensen die door een entiteit worden bezocht; een entiteit, die soms in dat lichaam kruipt en er dus bezit van neemt.

Het kan nog erger: jarenlang bezocht ik een dame, die ervan overtuigd was dat ze een mannequin was. Je weet wel: zo'n etalagepop in uitstalramen van winkels. Zij was gemaakt van rubber en vanbinnen was ze hol. Ze had dus geen hersenen, geen longen, geen darmen, geen maag, enzovoorts. Uiteindelijk vroeg ze euthanasie aan, hetgeen ze ook verkreeg. Haar laatste wens was om daarna te worden verbrand - want, omdat ze van rubber was gemaakt, zou ze nog eeuwig in een kist blijven voortleven, beweerde ze. Erna was haar naam en ik heb aan haar een nieuwsberichtje gewijd.

De mens wordt geregeerd door zijn brein, en om die reden verkrijgt alles de betekenis die men er zélf aan geeft. Het lichaam - anders gezegd: het verlengde van dat brein - handelt ernaar. Dit betekent dan ook, dat de mens, die dermate met dat lichaam is vergroeid en dus denkt dat hij dat lichaam is, weinig of geen keuze heeft, en dus ook niet over een vrije wil kan beschikken.

Als je denkt dat een keuze maken van wat men vanavond gaat eten, welke film men zal gaan zien, welk werk men zal kiezen, met welke persoon men tussen de lakens wil kruipen, en zo meer, gebasseerd is op 'vrije wil', kan ik je geen ongelijk geven. Toch is vrije wil iets geheel anders. Weet, dat jouw hersenen meestal enkele seconden voordien reeds hebben beslist welke keuze je zult gaan maken.

'Wil' wordt ook verward met 'eigenwil'. Met wilskracht kan een men zelden iets bereiken. Tijdelijk, misschien, maar weinig of niets op lange termijn. Dit doet me denken aan het volgende voorbeeld...

Leg een plank van 30 centimeter breed op de grond en vraag iemand om daarover te lopen. De persoon zal dat zonder bezwaar doen.

Leg nu diezelfde plank tussen twee blokken huizen van de ene nok van het huis naar de andere en stel hem dezelfde vraag. Zijn antwoord zal hoogstwaarschijnlijk zijn: "Ik wil wel, maar ik durf niet. Ik denk en geloof dat ik zal vallen."

Dir voorbeeld kan ons laten inzien dat voelen en geloven sterker is dan de wil.

Over het brein zélf is nog maar heel weinig geweten. En, indien wetenschappers toegeven dat er over de werkzaamheden van de hersenen amper 10% is bekend, waar haalt de gewone sterveling dan het recht vandaan om 'te denken' dat hij er alles over weet? Het antwoord daatop heb ik reeds meermaals gegeven: dit 'denken', dat in dat brein geschiedt, is verbonden met het geheugenmagazijn; een magazijn, waarin dingen zijn opgestapeld die men ooit heeft gelezen, gezien of gehoord. Op 'geleende kennis' dus.

Indien je je door een hypnotiseur laat hypnotiseren, kun je persoonlijkheidsveranderingen ondergaan. Men kan je van alles inpraten en onbewust zul je het als waarheid aannemen en jezelf ernaar gedragen. Blauw wordt rood, en je zult onder hypnose zweren dat het wel degelijk rood is. Onder hypnose kan men jou de suggestie geven dat je superman bent, een kip, of wat dan ook - en eieren zul je leggen. Kakelen ook.

Velen brengen - zonder het te beseffen - zichzelf in die hypnotische toestand en verbeelden zich dingen die we als buitenstaander niet kunnen verifiëren. Omdat het hun sterkte is, wordt de leugen hún waarheid. Ik zal ditmaal niet al té diep op dit thema ingaan, maar de meer bewuste mens zal in staat zijn om achter de hiernavermelde woorden datgene te lezen wat ik in wezen wil bedoelen.

Het Voodooïsme is een geloof, net als een welk ander geloof. Vroeger - ik spreek over de jaren '70 - reed ik meermaals naar Parijs om van de rituelen van Mambo Simonne de Beauvoir te genieten. Tijdens die bezoeken, die altijd gepaard gingen met een lekkere Haitiaanse schotel, bleef ik alert teneinde de dingen goed te kunnen observeren. In Australië maakte ik in de jaren '80 dan weer kennis met de aboriginals, en ook daar kwam ik tot dezelfde vaststelling dat de mens in wezen het onbewuste slachtoffer is van zijn eigen verbeeldingswereld."

Wat er ooit sedert het kind-zijn werd ingestopt, komt er dan ook automatisch weer uit. Daarom is de opvoeding thuis, naast de educatie op school, primordiaal voor het opgroeiend kind. Stop het in de handen van onwetende mensen, en het groeit uit tot een gelovig iemand, een ongelovig iemand, een bijgelovig iemand, maar geenszins tot een mens die in staat is het instinctieve bewustzijn te veredelen en uit te groeien tot meer-mens-zijn en tot een mens 'die weet'.

Het feit dat je met gidsen, overledenen en hogere geesten kunt communiceren, maakt daar deel van uit. Rose Marie Pierre, een Mambo, oftewel: vrouwelijke Voodoo priesteres, baat al jarenlang een tempel uit in Flatbush, van het Amerikaanse Brooklyn.

Het is in deze tempel dat zowel priesters als leken hun lichaam door de loa laten bezitten. Loa zijn machtige geesten uit het dodenrijk, die als tussenwezens fungeren en verbinding leggen tussen de mensheid en verre Voodooïstische goden.

De meeste loa zijn kwaadaardig, sommmige richten schade aan - en, om dit te voorkomen moet elke geest op een specifieke manier worden opgeroepen en benaderd. Men begint met een Vévé op de grond te tekenen. Zo heeft elke geest een eigen Vévé, een eigen symbool. Hierbij wordt meestal maïsmeel gebruikt. Op een altaar worden offers aangebracht terwijl men ondertussen muziek maakt, zingt en danst.

Van zodra een loa bezit neemt van een lichaam gaat alles er veel wilder en intenser aan toe. Dan wordt er geroepen en geschreeuwd en lopen de stervelingen als wilden door de kamer rond, alsof ze door iets in verwarring zijn gebracht. De oogbollen zijn naar boven gericht, net als in de REM-slaap. Omstaanders staan klaar om de persoon op te vangen van zodra ze zien dat hij/zij elk moment achterover kan vallen, omdat de persoon het bewustzijn heeft verloren.

Het hoofdingrediënt is trance en bij de meesten gebeurt dat automatisch en hebben ze aldaar helemaal geen drugs voor nodig. In onze gewesten gaat het er iets minder primitief aan toe, en het woordje 'trance' verkrijgt andere, meer aanvaarde benamingen, maar - zoals ik reeds eerder schreef: alles hangt van opvoeding en conditionering af. Indien wij, bijvoorbeeld, in Haïti waren geboren, zouden we die dingen ook aanvaarden als 'heel normaal'.

Indien we dus de essentie, de onderliggende gedachten en geloofsovertuigingen, van die menstypen aan een nader onderzoek onderwerpen, en die vergelijken met die van de meer ontwikkelde, westerse mens, belanden we bij hetzelfde beginsel. Om die reden kunnen we dan ook geen duidelijke grens trekken tussen geloof en bijgeloof, tussen wat echt is en wat verbeelding, enzovoorts.

Uiteindelijk hebben geen van beiden iets uitstaans met 'écht weten' en zal het nog honderden jaren duren vooraleer we kunnen spreken van de mens met een hoger niveau van bewust-zijn. Ondertussen laten we iedereen - wereldwijd - verder genieten van zijn/haar eigen geloof; een geloof, eigen aan de omgeving waarin de persoon is opgegroeid.

Bron: Spiritualia.be via Wereldgeheimen.nl

Op weg naar eenheid en de noodzaak van loslaten van emoties


Het is even heftiger. Zo leek het. Ik schrok van een reactie van mezelf en had nog wel gedacht dat met al het werk dat ik (samen met een therapeut) gedaan had, het nu toch weer wat rustiger en vriendelijker zou zijn.

Sinds ik me in bewust ben van wat attachement (gehechtheid) is, ben ik me bewust van loslaten en de noodzaak om los te laten. Dingen, spullen, boeken, een huis, een woonplek loslaten, een keuken niet meer als ‘eigen’ zien maar delen en ‘mijn en dijn’ loslaten. Jaren heb ik op plekken gewoond (in woongroepen, leefgemeenschappen, ashrams, een gezin en ‘new age’ centrum) waar ik op diverse niveaus mocht loslaten.

Loslaten van ideeën, van overtuigingen, van gevoelens, van wat ik geleerd had; loslaten van mensen en van de manier van om gaan met mensen en de manier van kijken naar mensen; loslaten van hoe ik mezelf was gaan zien en loslaten hoe anderen me zien; loslaten van idealen, wensen, verlangens, beperkende patronen en gedachten, en van alle oordelen.

Ik heb geleerd over liefde. Ik ben in grote en hoge liefde en vreugde, zelfs volledige JOY, terecht gekomen. Het was fantastisch en ik heb enorm genoten. Ik was verliefd, ik was in mijn liefde terecht gekomen, en ik heb ontdekt hoe lastig liefde in 3D kan zijn met al z’n regels, overtuigingen, af gescheidenheid, pijn, jaloezie. Ik mocht dit van alle kanten ontdekken.

En ik mocht de pijn die hier in 3D bij liefde hoort ervaren.

Toen kwam er voor mij een nog emotionelere confrontatie met loslaten: loslaten van ideeën over huwelijk; loslaten van relatie, huwelijk, kinderen; loslaten van ideeën over goed ouderschap, over opvoeding, over wat wel of niet goed is. Ook ik ga dus door het grote loslaten van emoties. En soms is het een gevecht, maar gelukkig weet ik dat loslaten de weg is naar vrede, vrijheid en eenheid.Lees verder op: Earthwatcher.nl

vrijdag 5 oktober 2012

Ons zonnestelsel maakt grote veranderingen door

Wetenschappers zien plotselinge veranderingen in ons zonnestelsel, terwijl de Aarde wordt uitgelijnd met het centrum van de Melkweg. Welke veranderingen zijn precies zichtbaar bij de planeten in ons eigen zonnestelsel?

De wetenschap heeft recentelijk significante veranderingen vastgesteld bij alle planeten in ons zonnestelsel. De studie naar ons zonnestelsel is in korte tijd een groot onderzoeksveld geworden. De meest opzienbarende veranderingen worden op een rij gezet.

De Zon

De zonneactiviteit neemt toe en de Zon stoot steeds meer hoogenergetische deeltjes uit.
Het magnetisch veld van de Zon is meer dan 230 procent sterker dan aan het begin van de 20e eeuw. De energetische activiteit van de Zon is sterk toegenomen wat veel interessant beeldmateriaal oplevert. Voorspellingen door de NASA brengen het ruimteagentschap steeds meer in verlegenheid.

Venus

Plotselinge fysieke, chemische en optische veranderingen zijn geobserveerd op Venus: een inversie van donkere en lichte plekken is voor het eerst gedetecteerd alsmede een sterke afname van zwavelhoudende gassen in de atmosfeer.
Venus gloeit nu in het donker. De totale helderheid van de planeet is sterk toegenomen. Een plotselinge heldere vlek in het wolkendek van Venus heeft wetenschappers voor een raadsel gesteld. De heldere vlek werd voor het eerst waargenomen door amateurastronoom Frank Melillo. Het is niet de eerste keer dat een dergelijke heldere vlek wordt aangetroffen op onze buurplaneet.

Aarde

Aan het begin van de jaren zestig werd het oppervlak van de Aarde 4 tot 6 procent schemeriger. Tegen 1994 begon het aardoppervlak juist lichter te worden.
Wat wetenschappers nog altijd niet hebben kunnen verklaren is dat de Aarde voor 1997 eivormig was en daarna meer de vorm van een meloen begon aan te nemen. Het gebied rond de polen was eerst langgerekt maar werd na 1997 afgevlakt.

Mars

In slechts een jaar tijd smolten de ijskappen op Mars wat als gevolg had dat er op grote schaal veranderingen aan het oppervlak en in de atmosfeer hebben plaatsgevonden.
Sinds 1997 is de dichtheid van de atmosfeer van Mars toegenomen met meer dan 200 procent. In 1997 verloor de Mars Observer één van haar spiegels waardoor het gevaarte neertstortte. Dit gebeurde omdat de atmosfeer meer dan twee keer zo dik was dan wetenschappers van de NASA hadden berekend.
De kwaliteit van de biosfeer op Mars is significant verbeterd. Rond de evenaar vormen zich wolken en neemt het ozongehalte sterk toe.

Jupiter

Jupiter is dusdanig geënergetiseerd dat de planeet wordt omringd door een zichtbare fonkelende buis van energie in de vorm van een donut. Deze buis, beter bekend als een ‘flux tube’, verbindt de planeet met haar maan Io en gloeit in het donker.
Veranderingen zijn waargenomen in de aurora-emissies op Jupiter. Kleine aurora’s buiten de emissieringen zijn verbonden met de vulkanische maan Io.
De omvang van het magnetische veld van Jupiter is sinds 1992 meer dan verdubbeld.

Saturnus

De poolgebieden van Saturnus lichten steeds meer op en daarnaast wordt het magnetische veld van de planeet steeds krachtiger.
Tussen 1980 en 1996 nam de snelheid van de rotatie van de wolken rond de evenaar van Saturnus af met 58,2 procent. Dit was onverwachts en zorgde voor drastische veranderingen in het weer op de planeet.
Daarnaast blijven de hexagonale patronen rond de polen van Saturnus nog altijd een mysterie...

Uranus

In 1999 verschenen verschillende artikelen dat Uranus getroffen zou zijn door krachtige stormen, waardoor het plots een dynamische wereld was geworden met de helderste wolken in het buitenste deel van ons zonnestelsel.
Aan de hand van waarnemingen door Voyager II denken wetenschappers dat recentelijk magnetische poolverschuivingen hebben plaatsgevonden op Uranus en Neptunus. De magnetische pool zou op Uranus 60 graden zijn verschoven en op Neptunus 50 graden.

Neptunus

Sinds 1996 is de helderheid van Neptunus in infrarood licht toegenomen met meer dan 40 procent. Daarnaast zijn diverse delen van het oppervlak meer dan 100 procent toegenomen in helderheid.
De maan Triton werd geconfronteerd met een enorme toename in atmosferische druk en temperatuur.

Pluto

Rond september 2002 was de atmosferische druk op Pluto 300 procent hoger in vergelijking met 14 jaar eerder. Daarnaast is de planeet opmerkelijk donkerder geworden.
Bron: Dutchamazingnewsblog.wordpress.com via Eindtijdnieuws.blogspot.nl