woensdag 20 juni 2012

AntahkaranaAlice Bailey en diverse andere auteurs van Tibetaanse filosofie beschrijven ook de Antahkarana. Zij beschrijven Antahkarana als deel van de spirituele anatomie. Het is de verbinding tussen het fysieke brein en het Hoger Zelf. Het is deze verbinding die moet genezen en ontwikkelen willen we spiritueel kunnen groeien. De Antahkarana hier besproken en afgebeeld staat voor deze verbinding en wordt geactiveerd als je in zijn buurt bent.

Kirlianfotografie laat zien dat een lijn getekend op papier een effect heeft op de ruimte eromheen en dat het de menselijke Aura en Chakra's beïnvloedt op de verschillende manieren zoals de tekening uitstraalt. Dit bewijst ook hoe oud de yantra meditaties zijn die gebruik maken van plaatjes om het bewustzijn te schonen en te laten groeien.

Antahkarana is een oud helend symbool. Het werd al duizenden jaren gebruikt voor meditatie in Tibet en China. Het is een krachtig symbool en werkt simpelweg al als je het in je buurt hebt. Het zal een positief effect geven op de Aura en de Chakra's. Terwijl het helend werkt, focust en verdiept het ook de actie van de helende Energieën die erbij betrokken zijn. Terwijl je mediteert met het symbool bij je of vlakbij creëert het automatisch, wat de Taoisten noemen, 'het groot microkosmische lichaam' waarin normaal gesproken de Energie via de kruin naar binnen gaat. Nu gebeurt dat via de voeten en de Energie gaat dan via de achterkant van het lichaam naar het hoofd en dan weer naar beneden langs de voorkant naar de voeten. De persoon grondend gaat zij verder naar de aarde en creëert een voortdurende stroming van Energie door de Chakra's.

Antahkarana neutraliseert ook negatieve Energie die zich bijvoorbeeld in sieraden of kristallen verzameld heeft, door simpelweg het object tussen twee symbolen te plaatsen.

Als aanvulling wil ik vermelden dat Antahkarana alle healingwerk versterkt zoals Reiki, Polariteitstherapie, Chiropraktie, Hypnotherapie, Regressie Therapie e.d. Deze positieve effecten zijn telkens weer bevestigd door de mensen die met Antahkarana werken en door helderziende observatie door de verandering in de Aura en Chakra's.

Antahkarana is multi-dimensionaal. Van een kant uit lijkt het 2 dimensionaal, opgebouwd van drie zevens op een platte ondergrond. De drie zevens staan voor de 7 Chakra's, de zeven kleuren en de zeven tonen van de toonladder.

Deze drie zevens komen ook voor in het bijbelboek Openbaring als de 7 kaarsen, de 7 trompetten en de 7 zegels. Uit een andere hoek bekeken is Antahkarana een 3-dimenisionale kubus. Zijn Energie bouwt zich op van 2-dimensionaal naar 3-dimensionaal en kan gezien worden. Hij gaat door tot ongeziene dimensies tot en met de hoogste dimensie: het Hoger Zelf!

Historisch gezien kan het gebruik van dit symbool teruggevoerd worden tot een aantal Reiki Masters met een oude Tibetaanse meditatietechniek. De weinige Tibetaanse meditatie meesters die wisten van dit symbool, neigden ertoe om dit voor zichzelf te houden zo dat de toegenomen waarde die het creëerde voor hun werk zou bijdragen aan hun status. Daarom is het gebruik van Antahkarana niet wijd verspreid.

De Tibetaanse meditatie waar Antahkarana in gebruikt werd, was in een ruimte verlicht met kaarsen. In het midden van de kamer was een groot aarden vat in de vorm van een ovaal, het symbool voor het kosmische ei van het universum. Het vat was gevuld met wat water en in het midden van de kamer was een meditatiebankje. Op het zitgedeelte van dit bankje was Antahkarana ingelegd in zilver. De muur was bekleed met koper en zo gepolijst dat het scheen. Aan de andere muur hingen wandkleden met Reiki symbolen. Als een Tibetaanse Lama wilde mediteren dan zou hij op het bankje plaatsnemen en staren naar het beeld van het Reiki symbool wat gereflecteerd werd in de koperen wand.

Deze yantra meditatie zorgt ervoor dat iemand een punt van aandacht heeft, terwijl het bewustzijn met de transcenderende Energie van het Reiki symbool wordt gebruikt. Het Antahkarana symbool op het bankje wordt gebruikt om de Energie te genereren en door de persoon heen te stromen - op een gelijke manier door alle Chakra's - en dan verbindt het de persoon met de aarde.

Het is duidelijk dat de Tibetanen niet de oorspronkelijke gebruikers zijn van dit symbool en er zijn geen geschreven bewijzen van zijn oorsprong. Door helderziende waarneming, door Michelle Griffith, iemand die in staat was af te stemmen op het symbool, was het mogelijk de geschiedenis van dit symbool te 'lezen'. Michelle ontdekte dat het symbool 100.000 jaar geleden aan de mensheid voor het eerst was gegeven, tijdens de tijd van Lemurie.

Dit symbool is gemaakt door de raad van Opgestegen Meesters die gaan over de evolutie van de Melkweg. Zij zagen dat de mensheid van de Aarde in nood was en dat zij hulp nodig had om de verbinding met hun Hoger Zelf te herstellen. Ze creëerden daarom dit symbool met een gebod bezield met zijn eigen bewustzijn. Iedereen die dit symbool gebruikt zal connectie hebben en versterken tussen het fysieke brein en het Hoger Zelf. Het Hoger Zelf creëert en leidt de voordelen van dit symbool en daarom zal dit symbool nooit gebruikt worden voor negatieve doeleinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten